5 grunde til Lean Six Sigma uddannelse – minimum

5 grunde til Lean Six Sigma uddannelse - minimum

Der findes minimum grunde til Lean Six Sigma uddannelse:

”Hvad hvis vi uddanner vores medarbejdere, og de forlader os? Hvad hvis vi ikke uddanner vores medarbejdere og de bli’r?” – dilemmaer, der er velkendte og frygtede i HR og direktionen. Når projekter håndplukkes som løsninger til bedre medarbejdertilfredshed eller effektivisering, bliver HR sjældent belønnet, hvis medarbejderuddannelse viser sig at være spildt krudt. Lean Six Sigma slår hovedet på dette syvtommersøm. Her er 5 gode grunde til at vælge Lean Six Sigma som organisationsparadigme, når medarbejderne skal projektuddannes.

1. Medarbejderne udvikler sig

Alle udvikler sig, hvis de kommer på kursus – i den ene eller den anden retning. Alle kan lære at kommunikere bedre, lytte bedre, være mere åbne og tale girafsprog. Den store ændring i organisationens mindset indtræffer oftest først, når der er en fælles forståelse for, hvordan man kan opfatte sin arbejdsplads, og hvordan man kan være til hjælp for andre end kolleger i sin afdeling. Lean Six Sigma gør eksterne kunder og interne afdelinger til hinandens kunder. Medarbejderne skifter deres optik fra at være producent til at være en værdiskabende leverandør for deres kunder. Tilfredsstillelsen ved at levere noget andre kan bruge, viser sig hurtigt at være mere tilfredsstillende for den enkelte end blot at gå på arbejde og producere.

2. Bedre arbejdsmiljø

Lean Six Sigma er et kundeorienteret paradigme, der – når medarbejdere bliver til kolleger, og optikken skifter til at være kunde- og serviceorienterede leverandører – langsomt bringer små mirakler med sig. Opfattelsen af virksomheden, leverancer og service giver kolleger en større og langt mere sammenhængende forståelse af, hvor vigtige interne leverancer er, og hvordan de skaber værdi, internt som eksternt. Forståelsen kommer gennem leverancedialoger, og når afdelinger begynder at tale sammen og forstå andre afdelingers behov, bringer det mennesker tættere på hinanden. Et bedre arbejdsmiljø er oftest det, der kommer lige efter en virksomhed har uddannet deres medarbejdere i Lean Six Sigma og har taget det i brug som et fælles paradigme.

3. Nedbrydning af siloer

Med en gensidig forståelse for leverancer og kvalitet, kan skridt til at fjerne de røde streger på gulvet begynde. Afdelinger, der før har ligget ”i åben krig”, får langsomt forståelse for hinandens behov. Modpoler bliver til forhandlinger, der bliver til samarbejde. Når Lean Six Sigma holdes i hævd som en kultur, begynder afdelingers silokultur at ændre sig til samarbejde i en værdikæde. Kunden er i centrum, og en ledelse kan holde et skarpt øje på slutkundens behov og tilfredshed med KPI’er, der har direkte indflydelse på kunder og medarbejdere. Silovægge bliver transparente, og det bliver nemmere at vælge de løsninger, der skaber værdi.

4. Bedre selektion af projekter

Værdibaseret ledelse, værdibaseret projektledelse, værdi, værdi, værdi… Skyder vi gråspurve med kanoner, eller får vi rent faktisk vores investering igen? Under eksekveringen af et Lean Six Sigmaprojekt er både kugleramme og mavefornemmelse i brug. Kolleger, der har ”sagt tingene 100 gange før” inddrages, og der bliver lyttet til organisationen internt og til den eksterne slutkunde. I modsætning til almindelig projektledelse tager værdiskabelse kontra investering udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for slutkunden. Detaljer om værdiskabelsen internt og eksternt ses i faktuelle data og ikke kun mavefornemmelse eller chefers foruddefinerede løsninger. Medarbejderne bliver i høj grad involverede og får del i ansvaret for deres arbejdsplads. Det giver ejerskab og indsigt i, hvad der skaber værdi for kunden og fjerner omkostningerne på deres arbejdsplads.

5. Bedre bundlinje

Når virksomheder siger, at deres medarbejdere tager ansvar for deres arbejdsplads, er der noget om det. Virksomheder, hvis medarbejdere holder 20, 30 eller 40 års jubilæum, taler ofte om en ånd eller fælles ejerskabsfølelse, der gør en forskel for medarbejderne. Fælles ejerskab kan hjælpe til at knække kurven på antallet af svingdørsansatte. Det kan lede til lange og højt performende ansættelser – medarbejdere, der vil og tør tage ansvaret for deres arbejdsplads – ansvar der giver sorte tal på bundlinjen og flytter bjerge i deres markeder.

 

Læs mere om vores Six Sigma uddannelser.

Du kan også vælge at tage enkeltdagskurser indenfor Six Sigma.

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere