Skip to content

Hvad er 'The Lean Six Sigma Community?'

Storms Lean Six Sigma Community er et fælleskab for Lean Six Sigma interesserede. Vores medlemmer kommer med forskellige baggrunde og repræsenterer et bredt udsnit af brancher. Vi tilbyder tre medlemstyper i vores Community, der hver giver adgang til forskellige medlemsfordele, arrangementer og Lean Six Sigma materiale.

Du kan være medlem på tre måder

Standard community medlem – information og lidt fornyet indsigt

 • Adgang til VIBE
 • Tema-møder
 • Nyheder og artikler
 • FAQ

Til dig der er interesseret i Lean Six Sigma og som vil være opdateret på seneste nyt. Du modtager nyhedsbrev og får adgang til bl.a. artikler og tema-møder, hvor forskellige emner, der kan forbindes til Six Sigma, diskuteres.

Gratis for alle  - Tilmeld dig her

Classic community medlem – aktiv sparring til din egen hverdag 

 • Ovenstående pakke
 • Toolkit og templates
 • Videoer med beskrivelse af metoder og værktøjer
 • Hjælpekald
 • 2 arbejdsdage

Medlemskabet er for dig, der ikke blot er interesseret i Lean Six Sigma, men som også ønsker inspiration og værktøjer til eget brug. Her får du yderligere adgang til video-content og beskrivelser af Lean Six Sigmas forskellige metoder og værktøjer, nyheder og hjælpekald som omhandler emner, der rør sig i feltet. Dine kompetencer fastholdes – og du er parat til at tage dem videre, hvis nye udfordringer byder sig.

 • Green Belt og Black Belt kandidater modtager automatisk classic-medlemskab under deres uddannelse.
 • Kursister modtager gratis to måneders classic-medlemskab fra kursets startdato.

Pris: 2.995,- kr. pr. år - Tilmeld dig her

Premium community medlem – faglig aktiv forkælelse til dig og din organisation

 • Ovenstående pakker
 • 5 arbejdsdage
 • Klippekort til enten 5 timers coaching eller ½ dag i egen organisation
 • 25% på kurser og uddannelser
 • 10% på kurser for kolleger, hvor man selv deltager. Samlet tilmelding

Dette medlemskab er til dig eller jer, som ønsker at udvikle sine kompetencer yderligere. Med hele pakken får du udover de seneste nyheder, værktøjer, arbejdsdage, møder mv. også rabat og mulighed for at få coaching i egen organisation. Medlemskabet er derfor ideelt til dig eller jer, som ønsker at være på forkant og udvikle sig indenfor Lean Six Sigma.

Pris 8.495,- kr. pr. år - Tilmeld dig her

Oversigt over medlemsmuligheder i The Lean Six Sigma Community:

community oversigt

The Lean Six Sigma Community – skabt til den nye virtuelle verden

Sammen med Corona-udfordringerne kom nye måder at arbejde sammen - og hjemme på. De virtuelle miljøer er blevet en stor del af vores hverdag – og det skal Storms Lean Six Sigma Community afspejle. Vi vil gerne understøtte forandringerne og hjælpe til, at vi alle udvikler sammen igennem årene med og efter corona.

Vores community er et fællesskab for alle Lean Six Sigma interesserede – der kommer med forskellige baggrunde og repræsenterer et bredt udsnit af brancher. Det handler om lysten til en fortsat kompetenceudvikling. Det handler om lysten til at blive inspireret og inspirere andre.

Vi tilbyder tre medlemstyper i vores Community, der giver adgang til forskellige medlemsfordele, arrangementer, hele vores store platform med metoder samt sparring i egen organisation. Alle er velkomne – valget af medlemskab afhænger alene af lysten til egen kompetenceudvikling.

The Lean Six Sigma Community er Storms bud på at få flere sparringspartnere – primært virtuelt og mentalt. Ved at blive en del af fællesskabet får du:

 • En fortsat mulighed for at udvikle egne kompetencer indenfor Operational Excellence – med fokus på Lean Six Sigma tænkning, metoder og værktøjer
 • Mulighed for fortsat kompetenceudvikling på kurser hos Storm– indenfor både statistiske værktøjer, metoder og de mere organisatorisk rettede moduler
 • Et virtuelt samlingssted, hvor der findes inspiration på tværs af brancher, geografi og fagligt ståsted
 • En genvej til sparring og bistand, når noget driller eller der er en opgave, som ikke lige lader sig løse
 • Mulighed for selv at præge indhold på både temadage og fremtidige kurser
 • Adgang til arbejdsro og fordybelse omkring egne opgaver; gennem deltagelse på vores åbne arbejdsdage, hvor der er plads til at vende konkrete arbejdsopgaver – både med de andre deltagere og erfarne ressourcer fra Storm – House of Six Sigma

Som mennesker får vi inspiration på mange måder, og det skal et community afspejle. Det betyder, at der løbende er en stor variation i aktiviteternes rammer og indhold. Vi benytter os af:

 • En fælles virtuel platform, hvor der er dialog, aktivitetsoversigter, skabeloner og inspirationsmateriale
 • Virtuelle møder – med specifikke temaer eller de åbne sessions, hvor der er plads til at hjælpe hinanden
 • Fælles arbejdsdage, hvor både Green og Black Belt kandidaterog community-medlemmer kan komme for at arbejde med konkrete projekter fra egen organisation. Det er dage, hvor der både er plads til fordybelse og umiddelbar sparring
 • Egentlige kurser afholdt af Storm – House of Six Sigma
 • Fysiske møder og arrangementer hos medlemsvirksomheder – eller måske fælles deltagelse i internationale konferencer… når den slags en gang bliver tilladt igen.
 • Individuel hjælp i egen organisation – enten som coaching eller møder med kolleger

Er I mange kolleger? - så kan I også etablere en selvstændig gruppe

I store organisationer kender man ikke altid alle kolleger – eller har mulighed for at fastholde de lokale kontakter og dialoger. Det fælles community giver mulighed for, at I også kan etablere jeres eget, lukkede virtuelle forum – og her fastholde egen læring og diskussion.

Community arrangementer

Du får enten rabat eller gratis adgang til arrangementer som medlem af vores community.

Tilmelding foregår via vores virtuelle community platform 'vibe' - som du får adgang til som community-medlem. Du kan også tilmelde dig arrangementerne via mail: info@storm.dk. Du skal dog være opmærksom på, at virtuelle community-møder samt virksomhedsbesøg udelukkende er for community-medlemmer.

Gratis adgang til arbejdsdage hos Storm

Skal du have lidt løbende kompetenceudvikling og sparring eller vælger den store ”forkælelsespakke”, så får du også automatisk adgang til vores arbejdsdage.

Storm afholder løbende arbejdsdage for kursister på vores Six sigma uddannelser og enkeltdagskurser. Vi åbner dørene til Storm-huset og inviterer indenfor til fælles eller individuel sparring med Storms konsulenter og øvrige deltagere.

Kom og få input til dine udfordringer og muligheder, og få sat gang i fremdriften. Vi hjælper både med data, ledelse, menneskelige udfordringer, udvikling mm.

Hvad siger vores medlemmer om community-arrangementerne?

Lilian Smith Winkler, Storm - House of Six Sigma

Storms Community tilbyder en række arrangementer, hvor du lærer nyt og bliver inspireret. Særligt de virtuelle communitymøder er en god platform til at drøfte relevante emner og få input, som du kan arbejde videre med i hverdagen.

Lilian Smith Winkler

Quality System Specialist, Global Castings Holdings A/S

Storms undervisere forstår at forklare teorien selvom man intet kender til emnet på en let forståelig måde. Men vigtigere end det - de kan omsætte teorien til praksis (på en sjov og lærerig måde).

Community-medlem

Deltager i gå-hjem-møde

Engageret og dygtig underviser. Godt tilrettelagt. Gode øvelser. God stemning.

Community-medlem

Deltager i gå-hjem-møde
Jette Jepsen, Storm - house of six sigma

The Lean Six Sigma Community giver inspiration og netværk – også i en travl hverdag. Jeg kan altid tilgå den virtuelle community-platform, og jeg sætter stor pris på de korte skype-møder omkring et fagligt tema. Jeg lærer nyt, kommer i gode dialoger og modtager værktøjer og viden der kan bruges. Og så skal Storm roses for, aldrig at aflyse deres arrangementer (virtuelle som fysiske) – det er en særlig fordel for ”os” der kommer langvejsfra.

Jette Jepsen

CI Manager, LINAK A/S

Uanset om vi arbejder lidt eller meget med værktøjskassen i dagligdagen, sker det nemt, at nogle værktøjer forputter sig undervejs. Vi griber det, vi kender, og som ligger godt i hånden. Jeg er super inspireret af summen af community-deltagernes mange erfaringer, hentet i mange forskellige virksomheder. Vi bøvler alle med at skabe tid, tillid, forundringsparathed og lyst til forandring. Og vi synes, at vores virksomheder og kunder fortjener bedre.

Inge Stensgaard

Execution Manager, Cargo Service A/S

I The Lean Six Sigma Community tilbydes bl.a. mindre virtuelle arrangementer, hvor medlemmerne kan sparre med hinanden omkring de udfordringer, som man sidder med her og nu. Det er en god måde at holde et netværk på – en ikke så ressourcekrævende måde. De fleste kan afsætte en time en gang imellem til løbende sparring og dialog.

Dorte Jensen

Expert in Business Processes, Novo Nordisk

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
IASSC logo
Scroll To Top