Analyse af datakvalitet

Mange organisationer tager beslutninger på baggrund af data, men langt fra alle er kritiske overfor, hvorvidt disse data viser et ”korrekt” billede af virkeligheden.

 

I hverdagen prioriteres det sjældent at kigge nærmere på ens datakvalitet, altså hvorvidt data faktisk afspejler vores reelle processer. Med pakken ’Analyse af datakvalitet’ får I indsigt i kvaliteten af jeres data.

Analyse af datakvalitet. Storm - House of Six Sigma

Hvis datakvaliteten er lav, risikerer vi tage beslutninger på forkerte grundlag, hvilket kan have store konsekvenser for enhver organisation, f.eks. fejlinvesteringer, godkendelse af fejlprodukter, valg af forkert leverandør, materiale, processer mm.

Når der i dagligdagen tages beslutninger ud fra data, må vi også være sikre på, at data faktisk kan stoles på, og er af høj kvalitet. Der findes mange forskellige slags data. Der er datatyper, datakilder og datastruktur, som alt sammen er med til at afgøre kvaliteten af vores data. Når vi har en god datakvalitet, mindskes risikoen for, at beslutninger tages på forkert datagrundlag – og dermed arbejder vi med vores reelle processer/virkelighed.

Med denne pakke får I styr på jeres datakvalitet. Vi identificerer svagheder og styrker i jeres datakvalitet, og giver forbedringsforslag, der sikrer optimal datakvalitet, så I kan tage ’de rigtige beslutninger’ i hverdagen.

Hvem henvender pakken sig til?

En analyse af datakvalitet er relevant for alle organisationer, der arbejder med data.

Pakken er for organisationer, der ønsker at gå i gang med (eller er i gang med) at tage databaserede beslutninger, og som kan have gavn af at analysere kvaliteten af data inden beslutninger skal træffes.

Pakken ’Datakvalitetsanalyse’ henvender sig både til organisationer med og uden data, som kan arbejdes med. Foreligger data er værdien størst, da vi kan foretage en reel analyse af eksisterende datakvalitet. Foreligger data ikke, kan vi udarbejde en slags tjekliste til, hvad I skal huske, inden dataarbejdet påbegyndes.

Sådan ser forløbet ud:

Forløbet vil altid afhænge af organisationens mål og kompleksiteten af data. Ingen forløb er ens, da vores virkeligheder altid er forskellig og kræver forskellige indsatser.

Du vil gennem forløbet indledningsvist få planlagt selve datakvalitetsanalysen. Dvs. hvilke data kigger vi på? Hvad er formålet? Hvilken proces er der tale om? Osv. Alt sammen spørgsmål der skal sikre en robust indsamling af data gennem operationelle målinger til den videre analyse – vi viser jer hvordan. De indsamlede data analyseres og resultater uddrages til videre konklusion og forslag til forbedringer, der vil øge jeres datakvalitet. Vi lægger altid vægt på, at styrker og svagheder i jeres datakvalitet præsenteres og tydeliggøres, så I har noget konkret at arbejde videre på.

Dét får I:

  • Analyse og scoring af nuværende datakvalitet
  • Målinger og inddragende workshops
  • Overblik over nuværende datakvalitet, som sikrer fælles udgangspunkt til forbedringsarbejdet.
  • Forslag til forbedringer og indsatsområder iht. datakvalitet
  • Scope for forbedring af datakvalitet – hvor skal organisation især sætte ind iht. forbedringer?
  • Facilitering og ledelse af workshops iht. analysen af organisationens datakvalitet
 

Pris fra 135.000,- (ekskl. moms)

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere