Design of Experiments (DOE) - Planlægning og udførsel

Bruger I også mange ressourcer på test og problemløsning uden aldrig rigtigt at finde den reelle årsag til problemet? Bliver det samme problem ved med at dukke op og påvirke kvaliteten i jeres produkt, service eller proces? Rigtig mange organisationer bruger enorme ressourcer på test og forsøg, i håb om at finde løsningen på et problem – denne testproces kan effektiviseres betydeligt med en DOE (Design Of Experiment).

DOE Design og Experiment. Storm - House of Six Sigma.

DOE står for Design of Experiment og er et værktøj og en metode til identificering af de mest betydningsfulde faktorer, der påvirker et resultat. En DOE bruges typisk til kvalitetssikring og kvalitetsstyring, da DOE’en giver os svaret på, hvilke faktorer vi skal arbejde med, for at skabe den bedste kvalitet med mindst mulig variation.

Når vi arbejder med fejlfinding og forbedring i dagligdagen, har vi en tendens til at ændre på en masse faktorer på en gang, hvorved vi håber på, at vi ramte rigtigt – men vi kender i virkeligheden ikke den reelle faktor, der udgjorde forbedringen. Eller vi tester én faktor ad gangen (OFAT – One Factor A Time), hvilket er en yderst tids- og ressourcekrævende proces. Med DOE testes alle faktorer på en gang, og I får svaret på, hvilke faktorer, der har størst betydning for jeres resultater.
Dermed arbejdes der ikke længere med faktorer/opgaver, der har mindre betydning for processens/produktets/services kvalitet.

Hvem henvender DOE-pakken sig til?

DOE-pakken er til organisationer, der bruger for mange ressourcer på test og forsøg, uden rigtigt at finde frem til ’den rigtige årsag og/eller løsning’. Pakken er til organisationer, der ønsker at kende de største årsager til deres problem gennem statistisk forsøgsplanlægning og målbare konklusioner.

DOE-pakken er til alle organisationer, der ønsker at kende de væsentligste faktorer, som påvirker et resultat indenfor et specifikt kvalitetsområde.

DOE-pakken er til ledere og medarbejdere, der arbejder med forbedringer, og som ønsker at få struktur på opsamling, udførelse og analyse af data i forbindelse med forsøg.

Sådan ser forløbet ud:

DOE-pakkens forløb kan variere afhængig af organisationens ønsker, mål og strategi – ligesom varigheden af forløbet afhænger af problemstillingens kompleksitet.

Med DOE-forløbet får du først og fremmest identificeret problem, mål og jeres behov og ønsker. Herudfra planlægges selve forløbet, typisk gennem en workshop med relevante medarbejdere. Denne planlægningsproces skal sikre, at vi har forstået kravene (fra kunde og organisation), hvilke test der skal køres samt hvilken proces vi kigger nærmere på. På baggrund af denne viden udføres forsøget (DOE’en) og resultaterne analyseres gennem statistisk software.

Resultaterne præsenteres for organisationen og relevante medarbejdere, og der gives forslag til videre arbejde og gode råd til optimering af kvaliteten.

Dét får I:

  • Planlægning af forsøg, hvor scope, mål og problemfelt identificeres i samarbejde med organisationens medarbejdere
  • Udførsel af DOE i ønsket/identificeret område – ressourcer må her stilles til rådighed
  • Analyse af DOE gennem statistisk software, udarbejdet af eksperter med mange års DOE-erfaring
  • Svar på, hvilke årsager, der påvirker jeres problem mest
  • Forbedringsforslag til, hvordan I kan løse jeres problem

Organisationen kan efterfølgende vælge at tilkøbe implementering af løsning.

Der vil stilles krav til inddragende aktiviteter som workshops, proces-mapping og planlægning, ligesom det må forventes, at stille produktionskapacitet til rådighed under udførsel af DOE’en.

Design of Experiment DOE i Danmark. Få den udført i dag.
DOE Design of Experiments hos Storm

Pris fra 165.000,- (ekskl. moms)

Lær mere om DOE

Hvis du vil lære lidt mere om DOE (Design of Experiments) kan du evt. kigge nærmere på 1-dagskurserne:

 

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere