En Six Sigma Black Belt bærer mange kasketter – hvad er næste skridt?

Skridtet efter en Black Belt

En Black Belt bærer mange kasketter – og til tider er det rart at kunne skifte eller sætte den lidt anderledes.

Når man går igennem et længerevarende Black Belt-uddannelsesforløb,  betyder det mange nye værktøjer og en væsentlig kompetenceforøgelse om det at drive forbedringsprojekter – primært efter DMAIC-metoden. Efterfølgende viser det sig imidlertid, at det ikke altid er de store DMAIC- projekter, som de nye kompetencer får lov at løfte.

Når hverdagen rammer, kan det handle om både den brede organisatoriske forståelse, behov for at sparre med en ledelse om den fortsatte strategiske udvikling… eller om at benytte et af de mere komplicerede værktøjer til at løse et problem her og nu. Det kan måske være hjælp til et tjek af målesystemerne, forsøgsplanlægning eller udformning af en reaktionsplan til en ny produktionslinje eller serviceydelse.

Alt sammen noget som måske var indeholdt i selve den klassiske Black Belt- uddannelse – men hvor der også er et stykke vej til at føle sig fuldstændig komfortabel med og hjemme i at bruge og udnytte de nye kompetencer. Men øvelse gør mester – og gennem det faktiske personlige arbejde med værktøjskassen bliver man stadig bedre til at mestre den. En erkendelse, som bevirker, at metaforen om ”håndværkeren” fylder stadig mere i drøftelserne inden for de organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter.

Rollen som Black Belt udvikler sig med andre ord over tid. Typisk fordi man som person er den type kollega, som bliver stadig mere efterspurgt. Opgaver har det med at flytte derhen, hvor de bliver løst. Fedt og dejligt! Rent professionelt findes der vel ikke noget bedre end at blive værdsat og få stadig nye udfordringer? Både i dybden med en udnyttelse af de mere komplekse værktøjer – og når der er brug for, at ens brede organisatoriske erfaring inden for ens egen organisation skal bringes i spil. Det kan være i forbindelse med implementering af større organisatoriske forandringer eller blot det at skabe en mere robust og datadrevet hverdag.

 

”Jeg trænger til noget med en datadrevet hverdag – hvad kan I tilbyde?”

Sådan ringede en dygtig og erfaren Black Belt og sagde forleden. Svaret er vel enkelt, tænkte nogle… Skal du ikke bare være Master Black Belt? Få en masse ny viden på hylderne og tage næste skridt op ad kompetencestigen? Men nej, det er ikke altid det rigtige svar. Sørg altid for at kortlægge krav og forventninger før du finder den fremtidige løsning! Er det ikke det, som vi lærer?

Måske kan MBB være en god løsning på sigt – men det kræver både økonomi og tid. Så der må findes et andet svar.

Så hvad er behovet? Jo, ofte handler det sandsynligvis om, at der er mange bolde i hverdagen. Bolde, som faktisk viderespilles rigtigt fint – og en del kan også sendes direkte i mål. Men der er også nogle bolde, som måske kræver, at nye kompetencer og inspiration hældes på. Også i dette tilfælde. Nogle af lederne var begyndt at tale om en mere datadrevet hverdag. De ville i gang med at agere mere datadrevet – men havde brug for hjælp til at trille boldene i gang. Det kan den erfarne Black Belt fint gøre. Men DMAIC handler jo dybest set om at lede og drive forbedringsprojekter. Så der var brug for at få puttet endnu en vinkel af Lean Six Sigma-filosofien lidt mere fokuseret ind i egne kompetencer.

Og Lean Six Sigma rummer jo netop mange forskellige aspekter – og dermed også idéer til hvordan forskellige typer af udfordringer skal løftes. Tænk blot på:

  • Design for Six Sigma – når der er brug for en stringent udviklingsmetode
  • Coaching af forbedringsprojekter – når der er brug for at understøtte ledere og andre projektledere til at skabe fremdrift i egne forbedringsopgaver
  • Behovet for større praktisk erfaring med statistikken – ikke alle værktøjer ligger lige latent. Men pludselig opstår muligheden for at genopbygge egen indsigt
  • Meget ledelse handler først og fremmet om at få andre mennesker til at gøre noget andet end det, de lige havde tænkt i første omgang… så stadig større forståelse for det at skabe både små og store forandringer er faktisk helt centralt i udviklingen af egen ledelsesrolle.

Nå, tilbage til historien. Det gik lidt anderledes i dette tilfælde. Efter lidt snak frem og tilbage stod det klart, at der måske var to veje at gå omkring ny inspiration og udvikling af egen rolle. Det kunne enten være en større kulturel rejse, hvor en samlet ledelse kunne vælge at trække en egentlig implementering af Lean Six Sigma i gang. Her ville et todages forløb om implementering af Lean Six Sigma både kunne sikre ny indsigt – og at der blev lavet en lidt mere konkret plan for, hvordan det kunne gøres hjemme i egen virksomhed.

Den anden mulighed var en lidt mere afdelingsspecifik indsats. Ikke mindre ambitiøs – men bare kun dækkende en del af organisationen. Nemlig en mulighed for at implementere egentlig procesledelse. Så i bund og grund sørge for at der både var styring og fremdrift i dagligdagen – men at der også kom et super godt grundlag for at udvælge de rette potentielle DMAIC-projekter.

Valget faldt på vores to-dages ”Business Process Management”. Her bruges hele Lean Six Sigma-filosofien til at sikre en daglig, datadrevet styring ud fra processer og kundekrav. Det giver så meget mening – men kun få ledere har endnu taget skridtet. Vil du være med til at inspirere din ledelse og trække stadig alle i en stadig mere datadrevet retning, så læs mere her.
Ny inspiration kræver ikke altid meget tid – oftere blot dedikeret tid.

At forstå Lean Six Sigma som en ledelsesfilosofi – suppleret af en stærk værktøjskasse – er en rejse. Både som Green Belt og Black Belt er man godt på vej, men der kan hældes mere indsigt på. Og der kan være aspekter, som man faktisk har lyst til at dyrke yderligere.

Hos Storm har vi valgt at have en pakke af mindre kurser, som alle er med til at give et frisk pust, sikre fortsat udvikling – og som alle på forskellig vis kan være med til at løfte en konkret problemstilling.

Gennem 2014 kan du bl.a. finde følgende kortere kurser:

6.-7. maj 2014 Forandringsledelse 1
12.-13.  juni 2014 Forandringsledelse 2
26.-27.  august 2014 Facilitering
10.-11. september 2014 Business Process Management
23.-24.  september 2014 Coaching af Lean Six Sigma-projekter
8.-9. oktober 2014 Lean Six Sigma Implementering og Forankring

Og skal du udvikle dine evner i retning af udvikling kan du læse mere om uddannelsen ”Design for Six Sigma” her… det er også et længerevarende forløb, men det tilrettelægges individuelt, så der er plads til både et konkret projekt og individuel coaching undervejs.

Endelig – tilbage til historien en sidste gang. Du kan også vælge at stile efter en uddannelse og karriere som Master Black Belt. Gennem en række af de kortere kurser og en personlig beretning får du gennem et forløb over to år mulighed for at uddanne dig – enten som specialisten eller som den organisatoriske ledelsesressource, der løbende hjælper med at skabe de strategiske forandringer.

Af Ane Storm Ry

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere