Hvorfor er det vigtigt at tænke i processer?

Hvorfor er det vigtigt at tænke i processer

Når noget driller i hverdagen – og vi oplever fejl – hvem har så ansvaret for at få det fikset? Hvem har fokus på kunden i problemløsningen? Og hvem har ansvaret for de tværgående processer? Vi er nødt til at stille os selv disse spørgsmål i vores daglige arbejde, for hvis vi ikke får opbygget en robust proces, får vi ikke fjernet fejlen. Netop derfor er BPM vigtigt.

 

‘Hvorfor er det vigtigt at tænke i processer’ spørger du?

’Hvem gør hvad, hvornår og hvordan’. Ansvarsfordeling bliver ofte individbåret og relationsafhængigt. Og det er her, vi skal være opmærksomme! Vi ser ofte en tendens til, at man peger fingre ad hinanden, når noget driller. F.eks. mellem afdelinger, hvor smedene siger: ”Det er nok råvarers skyld” og dem fra råvarer siger: ”Det må være smedenes skyld”. Man har altså fokus på (egne) funktioner og ikke processen.

Udfordringen ligger i at have kendskab til hele flowet. Vi vil gerne nedbryde de siloopdelte mentale og fysiske grænser, men så snart vi begynder at tale om flowet, kan det være så svært at have forståelse for det, at vi begynder at lukke os om os selv og vores egen afdeling igen.

Første skridt må derfor altid være at få skabt en overordnet skitse over processen. Rigtig mange organisationer har tusindvis af procedurer, standarder og afdelingsspecifikke proceskort, men ikke en overordnet skitse over hele processen. Hos Storm plejer vi at sige, at ”enhver organisation kan beskrives med 5-8 trin”. Så grib pennen og tegn processen!

Der er selvfølgelig forskellige tværgående processer i en organisation, som vi bør være opmærksomme på for at nedbryde silotænkning. Vi kan bl.a. tale om

  1. Forretningsprocesser (strategi og produkt)
  2. Ledelsesprocesser (Styring og kvalitetsledelse, f.eks. ift. ISO-standarder)
  3. Understøttende processer (HR, IT og økonomi)

Pointen er, at vi skal kunne lede gennem vores processer. Vi skal tænke procesledelse aktivt ind i dagligdagen og ind i vores projekter. F.eks. mellem de forskellige faser i DMAIC eller DfSS, som artiklens billede illustrerer. Men det kræver, at vi får skabt en fælles forståelse af, hvordan processen overhovedet ser ud. Det kræver også nogle fælles målsætninger – har vi f.eks. sikret os, at vores målinger (måske KPI’er) ikke kun er rettet mod vores egen funktion, men at vi har målinger på tværs af organisationen? Og har vi yderligere sikret os, at vores CTQ’er (kundens krav) er repræsenteret i processerne?

Begynd med at stille jer selv disse spørgsmål, og I er allerede godt i gang med at få tænkt processer ind i jeres hverdag.

Og husk: Organisering forgår, processer består.

 

Få viden, værktøjer og teori til dit arbejde med processer

Six Sigma handler dybest set om procesoptimering og dét at tænke procesorienteret. Hvis du tager en uddannelse indenfor Six Sigma vil du automatisk blive skarpere indenfor BPM. Du kan også vælge at tage en af vores endagskurser. F.eks. kurset i netop ‘Business Process Management (BPM)’.

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere