Implementering af SPC og kapabilitet

Oplever jeres organisation også interne uoverensstemmelser omkring krav og kvalitet? Oplever I klager fra kunden forårsaget af manglende overblik og kontrol over egne arbejdsprocesser? Reagerer I for sent på fejl eller klager i jeres produkt/service? Mangler I overblik over jeres kvalitetsniveau? Eller har I svært ved at styre i samme retning?

Er svaret ja, på blot et af disse spørgsmål, kan implementering af SPC være løsningen for jeres organisation.

Med denne pakke får I struktur på kvalitetskontrol gennem fuld SPC implementering.

SPC implementering hos Storm - House of Six Sigma

SPC står for Statistical Process Control og er en metode anvendt til kvalitetskontrol af processer, produkter eller services. Gennem statistiske metoder identificerer SPC variation i processer.

Målet er, ’en proces i kontrol’, hvilket svarer til en proces vi statistisk set kan forudsige output hos. Med SPC begynder vi altså at kunne kontrollere variationen (og dermed kvaliteten) i det output kunden modtager (interne som eksterne kunder). Gennem data sættes struktur og overblik over egen performance, som nemt og gennem visuelle ”billeder” anvendes til beslutningstagen i hverdagen. SPC skaber grundlaget for at tænke proaktivt, og lære at handle på dårlig kvalitet inden det går galt, og for mange ressourcer er spildt.

Skab en organisation, der baserer beslutninger på valid statistik gennem SPC. Implementering af SPC giver organisationen grundlaget for at tage databaserede beslutninger i dagligdagen. SPC handler ikke blot om at få data på sine processer gennem systemer, men også om at udvikle planer for, hvordan der tolkes og reageres på data i hverdagen – så vi sikrer ensartethed blandt medarbejderes handlen.

Hvem henvender SPC-pakken sig til?

SPC-pakken henvender sig til alle organisationer, som ønsker større overblik, visualisering og fælles tilgang til beslutningstagen i hverdagen – hvor beslutninger tages ud fra data, fremfor mavefornemmelser.

Pakken er for organisationer, som ønsker at handle ens og på baggrund af reel performance. Og som ønsker komplet kontrol over egen kvalitet, og vil kende til variationen i egne processer.

Implementering af SPC henvender sig til alle typer organisationer, som ønsker at kontrollere og opnå en større statistisk viden omkring sine processer – typisk i forbindelse med kvalitetskontrol og forbedringer. SPC henvender sig ofte til organisationer med ofte gentagne processer f.eks. produktionsprocesser.

Hvordan ser forløbet ud?

Forløbet begynder med en planlægningsfase, hvor bl.a. mål, processer, udfordringer og interessenter identificeres til sikring af robust pilotopsætning af SPC. I pilotopsætningen udvikler vi en dataopsætning, som giver mening for organisationen og vi tester effekten af opsætningen inden den endelige udrulning af SPC.

Udvalgte medarbejdere bliver undervist i metoden og den nye dataopsætning, og sammen skaber vi det fælles billede af den nye proces – nødvendig for at skabe ensartet forståelse for de nye arbejdsgange gennem SPC.

Efter den endelige udrulning vil SPC-forløbet afsluttes med en handlingsplan for videre arbejde.

NB! Implementering af SPC kræver et specifikt SPC-software. Mange organisationer har allerede SPC software. Er dette ikke tilfældet, kan SPC-softwaret ’Enact’ tilkøbes som del af pakken.

Hvad får I med SPC-pakken?

  • Gennemført projektledelse af SPC-implementering.
  • Implementering af SPC-initiativer - tilpasset organisationen.
  • Visuelt overblik over nuværende proces for dataindsamling.
  • Undervisning i SPC og Kapabilitet.
  • Kommunikationsplaner for det daglige SPC-arbejde – Hvem skal kontakte hvem? Hvem skal inddrages hvornår? Hvilken information skal videregives i hvilke situationer?
  • Reaktionsplaner for det daglige SPC-arbejde – Hvordan reageres der på den viden SPC giver? F.eks. hvis der sker en fejl, hvad gør medarbejderne så?
  • Ansvars- og rollefordeling blandt medarbejdere.
  • Evt. organisationstilpasning – omlægning af organisatoriske strukturer, så medarbejdere kan agere effektivt på målingerne fra SPC.
  • Ramme for ensretning og fælles SPC-sprog.

Pris afhænger af organisationens størrelse.

Lær mere om SPC og Kapabilitet

Vil du lære mere om SPC og Kapabilitet inden du tager en større beslutning omkring fuld implementering? Så kig nærmere på kurserne:

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere