Skip to content

Konsulentpakker - SLUT med dyre ekstra konsulenttimer og priser, få en samlet pris fra starten!

Nogle gange kan det være svært at gennemskue, hvad ens organisation egentlig har behov for hjælp til, for at forbedre kvalitet, arbejdsprocesser, strategier mm. Med Storms konsulentpakker får du overblik over de mest populære områder, hvor vi yder konsulenthjælp, her sammensat i velstrukturerede forløb med en samlet pris. Du slipper altså for dyre timepriser, og får leveret netop det output, som jeres organisation har behov for.

Du kan også blot lade dig inspirere af pakkerne, det er altid muligt at sammensætte eget specialdesignet forløb.

-

Organisationsanalyse

Skab fælles udvikling og forståelse i organisationen med en dybdegående organisationsanalyse.

-

Datakvalitetsanalyse

Kend kvaliteten af de data i dagligt tager beslutninger ud fra. Få gennemført en datakvalitetsanalyse.

-

Planlægning & udførsel DOE

Reducer ressourcer på fejlfinding og test. Få planlagt og udført en DOE (Design Of Experiments).

-

Projektledelse af DMAIC

Find løsningen på et problem i jeres organisation gennem projektmodellen DMAIC.

-

Kom i gang med KPI'er

Prioriter daglige opgaver i overensstemmelse med mål gennem KPI'er (Key Performance Indicators).

-

8D implementering

Skab en ensartet og struktureret tilgang til projektarbejde i hele organisationen med 8D-modellen.

-

SPC og Kapabilitet

Optimer jeres kvalitetskontrol gennem implementering af SPC (Statistical Process Control).

-

Kvalitetsstrategi

Arbejd mod samme mål og få tænkt kunden ind i det daglige arbejde gennem en kvalitetsstrategi.

-

Målesystemsanalyse (MSA)

Mål ens og korrekt i hverdagen. Få målt datakvaliteten på én af jeres måleprocesser gennem en MSA.

-

Opbyg et proceslandskab

Få visualiseret organisationens processer i et fælles billede på tværs af afdelinger.

-

Optimer en enkelt proces

Optimer performance i en af organisationens processer og påbegynd kendskabet til procesoptimering.

-

Stikprøver

Effektiviser kvalitetskontrollen og få defineret det optimale antal for stikprøvetagning i jeres organisation.

-

Struktur på forbedringer

Reducer ressourcerne på brandslukning og få sat struktur på reelt og proaktivt forbedringsarbejde

-

Tavlestyring

Skab synlighed over opgaver og ansvarsområder i dagligdagen gennem tavler til styring og forbedring.

Konsulenter der får ting til at ske

Tillid skal man gøre sig fortjent til. Vi er kendte for at have en god fornemmelse for medarbejdere i alle organisationslag, og med en tillidsvækkende tilgang bliver vi ofte katalysator for forbedringsdialogen om uhensigtsmæssige forhold i organisationen.

Storm - House of Six Sigma arbejder for ledelsen ud fra de strategiske rammer, der er lagt, og vi arbejder sammen med medarbejderstaben. Med andre ord er vi kendte for at trække i arbejdstøjet og være i processen, hvor den finder sted og samtidig sikre kommunikation og forankring ledelsesmæssigt. Vi er kendte som et konsulenthus, der ”får ting til at ske”.

Hvorfor vælge Storm – House of Six Sigma?

  • Vores Master Black Belts repræsenterer hver især mindst 10 års Lean Six Sigma-erfaring, bl.a. fra GE, 3M, Motorola samt andre større danske og europæiske virksomheder - både inden for produktion og administration.
  • Vi arbejder ikke efter standardløsninger. Hver kunde er i vores øjne unik, har sin egen konkrete historie og egne muligheder – og derfor vil vi sætte en specifik løsning op i samarbejde med kunden.
  • Vores firma er kendetegnet ved at have praktikere ansat. Alle har relevant og forskellig erhvervserfaring, hvilket gør, at vi altid kan sætte det hold, hvor der både er et godt fagligt og personligt match.
  • Vi sikrer robuste løsninger, der overdrages og forankres i organisationen.
  • Vi arbejder faktabaseret, hvilket betyder, at vi altid vil udfordre på problemernes omfang og karakterer via data for at sikre rette løsninger.

Kundeudtalelser fra konsulentydelser

BISCA A/S

BISCA A/S er én af flere virksomheder, der er med i MIV-projektet (Medarbejdere i Verdensklasse). Vores bidrag til disse virksomheder er kompetenceløft inden for generel kvalitets- og forretningsforståelse. Det spænder lige fra endags introduktionsdage til Lean Six Sigma til længerevarende kompetencegivende Black Belt-uddannelser. En af de største succeser er forløbet ‘Fra Teori til Praksis’. Gennem fokuserede forløb har deltagerne fået lov til at anvende den lærte teori til konkret forbedringsarbejde. Forbedringer, der har givet gevinster i millionklassen.

Region Hovedstaden Koncern IT

I samarbejde med Koncern IT har vi implementeret procesledelse og Six Sigma i organisationen. Vi har defineret virksomhedens KPI’er og opsat målinger og uddannet mere end 200 personer i Six Sigma både på Yellow Belt, Green Belt og Black Belt-niveau. Derudover har vi afholdt heldagsarrangementer, hvor emner fra Six Sigma og procestankegangen har været i fokus i nogle sjove og spændende øvelser.

DPA Microphones

Hos DPA Microphones har vi uddannet Lean Six Sigma Black Belts, kortlagt kerneprocesser og startet målstyring. Vi faciliterede kortlægningen af processer og procesoptimeringer i 10 afdelinger på DPA´s produktionslokalitet i Asnæs, startede målstyring i alle områder og implementerede en struktur for løbende at følge op på produktionsstatus. Derudover har vi bistået med coaching af ledere og en struktureret tilgang til procesforbedringer og fejlsikring. Alt sammen tiltag for at øge produktiviteten og starte en løbende forbedringskultur.

PMC Technology

PMC Technology er leverandør til Vestas , som har stort fokus på kvalitet. Hos PMC har vi implementeret proaktive målinger og kontroller i kerneprocesserne. Samtidig har vi uddannet ca. 25 Green Belts. Derudover har vi afholdt sponsorkurser og heldagsarrangementer for hele virksomheden med Six Sigma i fokus. På disse dage har vi leget og lært, hvilke principper og tanker der er bag Six Sigma og DMAIC.

LEGO System A/S

Hos LEGO System har vi uddannet over 16 danske og udenlandske medarbejdere i Six Sigma Black Belt. Medarbejdere fra Danmark, Tjekkiet, Ungarn og Kina har fået undervisning og individuel coaching i DMAIC. Derudover har vi ydet konsulenthjælp i LEGO Systems Quality og Engineering-funktioner.

SKAT

I forbindelse med indførelse af procesejere i SKAT skulle disse uddannes til at være klædt på til denne nye rolle. Dette skulle til, for at procesledelsen ville komme til at virke i praksis. I samarbejde med kontorchefer faciliterede vi det samlede procesejerinitiativ. Vi har været med til at udvikle uddannelsen og givet projektgruppen et løft ift. procesledelse.

KMD

KMD yder en del internt proceskonsulentarbejde. For at finde et fælles udgangspunkt på tværs af afdelingerne afholdt vi en proceskonsulentworkshop, hvor grundstenene til det videre arbejde blev formuleret og et fælles sprog opnået.

Referencer fra konsulentydelser

Referencer. Storm - House of Six Sigma

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
IASSC logo
Scroll To Top