Kunder

Hvad hjælper vi vores kunder med?

Nedenfor er et lille udsnit af vores mange kunder. Vi har store og mindre store kunder, vi har offentlige og private kunder, kunder i alle brancher. Hvor som helst kan der være brug for at tænke i processer, data og kunder.

BISCA A/S

BISCA A/S er én af flere virksomheder, der er med i MIV-projektet (Medarbejdere i Verdensklasse). Vores bidrag til disse virksomheder er kompetenceløft inden for generel kvalitets- og forretningsforståelse. Det spænder lige fra endags introduktionsdage til Lean Six Sigma til længerevarende kompetencegivende Black Belt-uddannelser. En af de største succeser er forløbet ‘Fra Teori til Praksis’. Gennem fokuserede forløb har deltagerne fået lov til at anvende den lærte teori til konkret forbedringsarbejde. Forbedringer, der har givet gevinster i millionklassen.

Region Hovedstaden Koncern IT

I samarbejde med Koncern IT har vi implementeret procesledelse og Six Sigma i organisationen. Vi har defineret virksomhedens KPI’er og opsat målinger og uddannet mere end 200 personer i Six Sigma både på Yellow Belt, Green Belt og Black Belt-niveau. Derudover har vi afholdt heldagsarrangementer, hvor emner fra Six Sigma og procestankegangen har været i fokus i nogle sjove og spændende øvelser.

DPA Microphones

Hos DPA Microphones har vi uddannet Lean Six Sigma Black Belts, kortlagt kerneprocesser  og startet målstyring. Vi faciliterede kortlægningen af processer og procesoptimeringer i 10 afdelinger på DPA´s produktionslokalitet i Asnæs, startede målstyring i alle områder og implementerede en struktur for løbende at følge op på produktionsstatus. Derudover har vi bistået med coaching af ledere og en struktureret tilgang til procesforbedringer og fejlsikring. Alt sammen tiltag for at øge produktiviteten og starte en løbende forbedringskultur.

PMC Technology

PMC Technology er leverandør til Vestas , som har stort fokus på kvalitet. Hos PMC har vi implementeret proaktive målinger og kontroller i kerneprocesserne. Samtidig har vi uddannet ca. 25 Green Belts. Derudover har vi afholdt sponsorkurser og heldagsarrangementer for hele virksomheden med Six Sigma i fokus. På disse dage har vi leget og lært, hvilke principper og tanker der er bag Six Sigma og DMAIC.

LEGO System A/S

Hos LEGO System har vi uddannet 16 danske og udenlandske medarbejdere i Six Sigma Black Belt. Medarbejdere fra Danmark, Tjekkiet, Ungarn og Kina har fået undervisning og individuel coaching i DMAIC. Medarbejderne har organisatorisk været placeret i Quality og Engineering-funktioner.

SKAT

I forbindelse med indførelse af procesejere i SKAT skulle disse uddannes til at være klædt på til denne nye rolle. Dette skulle til, for at procesledelsen ville komme til at virke i praksis. I samarbejde med kontorchefer faciliterede vi det samlede procesejerinitiativ. Vi har været med til at udvikle uddannelsen og givet projektgruppen et løft ift. procesledelse.

KMD

KMD yder en del internt proceskonsulentarbejde.  For at finde et fælles udgangspunkt på tværs af afdelingerne afholdt vi en proceskonsulentworkshop, hvor grundstenene til det videre arbejde blev formuleret og et fælles sprog opnået.

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt

  Med denne uddannelse bliver du en eftertragtet medarbejder, der kan skabe ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90 % ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma anses for at indeholde nogle af de vigtigste ...
Læs mere