Skip to content

Forandring med fokus på organisationen (CAP)

På denne dag bliver du klædt på til at løfte forandringsforløb på din arbejdsplads. Vi arbejder med et mindset og metoder, som rettes mod en gruppe af personer, som alle skal igennem den samme forandring – men måske vil opleve det forskelligt. Dagen bygges op omkring den amerikansk udviklede metode ”CAP”. En metode og model, som gennem en årrække er anvendt af mange større selskaber i USA – primært i forbindelse med fusioner, opkøb eller lign.

CAP står for Change Acceleration Process – og fokuserer på at skabe og implementere forandringer i organisationer. Det vil sige, at modellen fokuserer på handling overfor hele organisationen – og ikke det enkelte individ, som metoden ADKAR i langt større omfang er fokuseret på.

Efter kurset står du med en praktisk orienteret værktøjskasse, hvor du både kan analysere, designe, gennemføre og sparre om forandringsforløb. Du vil være i stand til at starte forandringsforløb op – og skabe grundlag for kommunikation og dialog i alle dele af organisationen.

Indholdet i CAP-modellen

CAP baseres på 7 trin/faser, hvor til der knytter sig en række forskellige værktøjer. De 7 faser er:

 1. Lede forandring – med en sponsor der støtter forandringen
 2. Skabe et fælles behov – eller hvorfor, der skal ske en forandring – enten drevet af en trussel eller mulighed – er indgroet i organisationen og deles bredt gennem data, demonstrering, efterspørgsel eller diagnose. Behovet for forandringen er større end modstanden
 3. Forme en vision – det ønskede resultat af forandringen er tydelig, forståelig og deles
 4. Mobilisere engagement – en stærk opbakning fra interessenter til at investere i forandringen, få det til at fungere og få ledelsens opmærksomhed
 5. Forankre forandringen – når først forandringen er begyndt, varer det ved, blomstrer og erfaringer deles i hele organisationen
 6. Monitorere fremdrift – fremdriften er reel, benchmark kan sættes og realiseres; indikatorer er etableret for at sikre ansvarlighed
 7. Ændre systemer og strukturer – sikre sig at organisationen er gearet til at belønne og forstærke forandringen

Til hver fase knyttes 2 – 4 værktøjer, som hjælper med at konkretisere de praktiske opgaver – og hjælper med at få skabt fremdriften.

 

Hvem er kurset for?

Du har lyst til at lede forandringer – eller er måske blevet bedt om at være en meget central spiller i en større forandring. Men du mangler måske en metode og forståelse, som kan hjælpe dig gennem opgaven.

Du arbejder måske som projektleder, nøglemedarbejder eller leder i en organisation. Under alle omstændigheder har du lyst til at være med til skabe forandringer – og få en meget praktisk orienteret værktøjskasse.

Dit udbytte af kurset

Forandringsledelse med fokus på organisationen klæder dig på til at designe, gennemføre og evaluere forandringsforløb; særligt med fokus på større grupper. Det betyder, at du får lejlighed til at forstå hvordan en forandring kan designes samt hvordan involvering og information gøres på en virkningsfuld måde.

Du får mulighed for at designe et forandringsforløb baseret på din egen case – og der bliver plads til at diskutere den.

 

Indhold og forløb

 • Forståelse omkring det at lede forandringer
 • CAP – set i relation til vores samlede værktøjskasse
 • CAP – faserne og de tilknyttede værktøjer
 • Konkret arbejde med CAP-modellen ud fra egen hverdag
 • Mulighed for senere sparring og refleksion på en gratis arbejdsdag – det sikrer din læring

Udbyg din viden om forandringsledelse og andre nærliggende kompetencer

Det er oplagt at koble din nye viden med en lidt bredere forståelse omkring det at lede forandringer. Det kan du få ved at deltage på Forandring og Forankring samt Forandringsledelse med fokus på individet. Den samlede kombination af de tre dage sikrer dig en bred forståelse og kompetencer, så du kan facilitere og lede forandringer, hvor der bliver plads til både den enkelte medarbejder og den samlede organisation.

Vil du supplere yderligere indenfor ledelse og organisation, så læs om kurset om Facilitering.  Vil du gerne kunne koble til en mere praksisnær hverdag, så kig på BPM, Business Proces Management, hvor du lærer at tænke procesorienteret i organisationen.

Er drømmen at kunne forandre i bred forstand – og blive en ”datadrevet forandringsagent”, så overvej at gennemføre en Six Sigma Black Belt-uddannelse. Du får en værktøjskasse, som kan skabe store procesforbedringer.

 

Kontakt os i dag

Har du spørgsmål eller brug for mere information, så kan du kontakte os på 70207141 eller sende en mail til info@storm.dk

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
IASSC logo
Scroll To Top