Datadrevet årsagsanalyse

Kursus hos Storm - House of Six Sigma

Lær at finde årsagerne til problemer gennem data. Så snart du lærer at sætte potentielle årsager til dit problem op i visuelt overskuelige diagrammer/grafer gennem statistiske metoder, ser du hurtigt, hvor der kan være behov for optimering eller helt nye tiltag. Årsagsanalyser effektiviserer problemløsningsprocessen, og danner grobund for yderligere udvikling og optimering af processer.

Du lærer med andre ord, at finde og argumentere for, hvilken årsag til et problem, der bør arbejdes videre med.

På dette kursus lærer du at optimere gennem indsigt i sandsynlighed og sandsynlighedsfordelinger. Du lærer også at benytte værktøjer som hypotesetest og regressionsanalyse.

 

Målgruppe for kurset:

Du har brug for værktøjer og teori til, hvordan du gennem data finder årsager til de problemer, som du arbejder med – og hvordan du kommunikere statistikken til dine kolleger.

Du er f.eks. ansat i en udviklingsfunktion, arbejder med kvalitetssikring eller forbedringer af processer helt generelt set. Du har brug for at gennemføre statistiske analyser, som kan hjælpe med at udvikle og optimere jeres produkter eller processer.

Er du i gang med en uddannelse som Six Sigma Green Belt eller Black Belt vil dette modul være et af de obligatoriske moduler. Det hjælper dig med at gå gennem datadøren i dit praktiske DMAIC-projekt.

 

Dit udbytte af Datadrevet Årsagsanalyse kurset:

Efter endt deltagelse kan du forstå og bruge de mest almindelige statistiske fordelinger til at analysere data og finde årsager. Du kan opstille og teste hypoteser (hvordan hænger faktorer sammen) igennem historiske data og kontrollerede forsøg – og er i stand til at vælge den korrekte test for at bekræfte eller afvise hypoteserne.

Du er i stand til at beslutte, hvilken form for regression som hjælper yderligere med at eftervise de grundlæggende årsager. Du kan modellerer historiske data gennem modelreduktion, så dine data er lettere at analysere.

 

Indhold i punktform:

 • Sandsynlighed og sandsynlighedsfordelinger – typer og anvendelse.
 • Hypotesetest – opstilling af hypoteser og valg af test.
  • One sample t-test
  • Two sample t-test
  • F-test
  • ANOVA
  • Chi-i-anden test
  • Parret t-test
  • Ikke-normalfordelte data
  • Power
 • Normalitetstest – tjek om data er normalfordelte.
 • Lineær regression – sammenhæng mellem få variabler.
 • Multipel regression – sammenhæng mellem flere variabler.
 • Binær Logistisk regression

 

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset forudsætter deltagelse på Intro til statistik og SAS JMP/Minitab, hvis du ikke tidligere har arbejdet med et af statistikprogrammerne SAS JMP eller Minitab. Vi anbefaler at anvende SAS JMP, men arbejder du eller din virksomhed allerede i Minitab, understøtter vi naturligvis dette valg.

Det er en forudsætning, at du inden kursets start har downloadet enten SAS JMP eller Minitab på egen PC.

 

Udbygning

Dette kursus kan udbygges med kurserne i statistisk forsøgsplanlægning, også kaldet DOE (Design Of Experiments) – et statistisk værktøj til test af, hvilke faktorer, der påvirker et problem mest:

På disse moduler bygges stadigt mere avancerede statistiske værktøjer, ligesom du også bliver i stand til at bruge Design of Experiments til at optimere dine faktiske input.

Såfremt du gerne vil have yderligere fokus på at udvikle performance og processerne, kan du søge metodisk inspiration på modulet Design for Six Sigma, DfSS eller på modulet Quality Function Deployment, QFD, hvor de faktiske kundekrav til en ny proces kortlægges, operationaliseres og byggeklodserne til en fremtidig proces lægges.

Endelig kan du vælge at fortsætte med en uddannelse som Green Belt eller Black Belt og hermed blive i stand til både at optimere, lede og udvikle processer.

 

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere