Skip to content

Datadrevet kultur

Opbygning af en datadrevet kultur

Ønsker du bedre performance og en øget trivsel blandt medarbejderne? Alene fordi, de selv kan være med til at styre og prioritere egne opgaver, så vil du have glæde af dette kursus.

Brug 3 dage på at skabe et ændret mindset. Et mindset, som hjælper alle typer og størrelser af organisationer med at anvende alle de data, som faktisk er til stede i organisation. Et ændret mindset, godt understøttet af praktiske metoder og værktøjer, giver dig en ny forståelse for at lede og styre organisationen.

De tre dage giver ny viden og læring på tre forskellige områder:

 • Kortlægge, analysere og designe processer; så alle forventninger og krav fremstår tydeligere
 • Datadrevet ledelse; så data og målinger kan give bedre planlægning og øget ansvar i dagligdagen
 • Datadrevet problemløsning; så forbedringsmuligheder og brandslukning ikke skal kæmpe om ressourcer og opmærksomhed

Du får kendskab til en række praktiske værktøjer, som straks kan hjælpe i din egen hverdag.

Når du er kommet godt i gang med at bruge metoder og værktøjer i din hverdag, så inviteres du til en arbejdsdag i vores hus. Det giver anledning til at drøfte dine udfordringer samt få lidt tips og tricks til hvordan du kan få endnu mere glæde af din nye læring.

 

Ny leder? Flere års erfaring som leder? Lyst til at lede mere datadrevet?

Dette kursus giver dig en god ballast for at komme i gang med at anvende data meget mere i dit ledelsesarbejde. Måske er du ny leder – og har brug for inspiration til at komme godt i gang. Måske har du flere års erfaring som leder – men mere lyttet til din mave end anvendt de eksisterende data. Måske arbejder du allerede med data eller processer, men vil gerne have det sat ind i en bredere organisatorisk kontekst.

Det kan også være, at I er en gruppe af ledere fra en mindre organisation, som skal bruge et fælles fundament – men det skal helst bygges som en del af jeres hverdag. Der er hverken tid eller ressourcer til at gøre noget andet.

Kurset kræver ingen specifikke kompetencer. Alene lysten til at lære, vil bringe ny viden og indsigt med hjem. Både for dig, der er eneste deltager fra egen organisation. Og for jer, som vælger at få skabt en fælles læring og erfaring.

 

Som udbytte kan du forvente et nyt mindset suppleret med praktiske værktøjer

Over det tre dages kursusforløb får du:

 • Et sprog omkring det at arbejde proaktiv med kvalitet; baseret på de klassiske discipliner indenfor Lean og Six Sigma
 • Indsigt i kortlægning af processer på forskellige måder og vide, hvornår de forskellige metoder skal/kan bruges.
 • Procesoptimering gennem analyser af den kortlagte proces f.eks. ud fra, hvad der skaber værdi, hvor processen har flaskehalse osv.
 • Introduktion til procesledelse samt en forståelse for hvordan det kan hjælpe i hverdagen
 • Mulighed for løbende sparring om egen organisations muligheder og udfordringer
 • Indsigt i tre typer af udfordringer: dem, som vi næsten kender løsningen på; de skal bare implementeres.  De udfordringer, hvor en workshop opbygget ud fra en fast struktur, kan bringes os frem til løsningen. Og de udfordringer, hvor løsningen på ingen måde ligger lige for.
 • Et operationelt kendskab til problemløsningsmetoden DMAIC
 • Idéer til hvordan selv mindre virksomheder kan arbejde væsentlig mere fokuseret med datadrevet problemløsning
 • Lyst til at gribe tingene anderledes an allerede næste dag på job

 

Indhold i punktform

Læs gerne mere om de enkelte dage ved at klikke på selve overskriften.

Dag 1 Analysere og designe processer

 • Grundlag for at forstå, kortlægge og optimere arbejdsgange/processer
 • Værktøjer, som giver forskellige indblik i den eksisterende proces som kunne være SIPOC, skildpadde, svømmebane og det alternative mønster.
 • Metoder til at analysere processerne og jagte aktiviteter, som måske kunne skæres væk, som løses forskelligt eller måske springes over og dermed skaber flere fejl end nødvendigt.

Dag 2 Datadrevet ledelse

 • Introduktion til Balanced Scorecard
 • Formulering af mål ift. økonomi, kvalitet, processer og læring
 • Forståelse for de forskellige typer af målinger
 • Udarbejdelse af egne styringstavler

Dag 3 Datadrevet problemløsning

 • Kenskab til mindsettet bag datadrevet kvalitet og performance samt forståelse for problemløsning
 • Metode og værktøjer til de enkle problemstillinger; særligt med fokus på brug af workshops
 • Metoden DMAIC – til brug for de mere komplekse problemstillinger
 • Kendskab til de vigtigste værktøjer i DMAIC

 

Udbygning til Opbygning af en datadrevet kultur

Dette kursus kan med fordel suppleres med nogle af Storms øvrige lidt kortere kurser. Måske der er behov for at igangsætte en eller anden form for forandringsledelse og fælles implementeringsforståelse; eller der er behov for at skabe en fælles forståelse for hvordan I vil facilitere møder og workshops.

 

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
IASSC logo
Scroll To Top