Skip to content

Design for Six Sigma, DfSS

DfSS kursus

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de vigtigste metoder til at skabe kvalitet i verdensklasse. Få her indsigt i filosofien bag Design for Six Sigma, og stift bekendtskab med en af de vigtigste metoder.

Mange virksomheder har udviklet deres egen/egne udviklingsmodeller efter bedste evne – en slags gør-det-selv-løsning i mangel af bedre. Med Design for Six Sigma er der ikke overladt noget til tilfældighederne. Udvikling kan planlægges, budgetteres, optimeres og styres! Bliv introduceret til metoden Design for Six Sigma.

 

Hvem henvender DfSS kurset sig til?

Alle, der har lyst til at snuse lidt til Design for Six Sigma – der kræves ikke et egentligt kendskab til udviklingsprocesser.

Alle, der arbejder med procesforbedringer eller udviklings-/forbedringsprojekter, produktintroduktion, mm. Kurset er relevant for medarbejdere, som er involveret i produktudvikling inden for både marketing, udvikling, design og produktion.

 

Dit udbytte af DfSS kursus

På kurset sørger vi for, at du kommer godt omkring Design for Six Sigma.

  • Du får kendskab til filosofien og tænkningen bag Design for Six Sigma. Dermed bliver du i stand til at vurdere, om det kunne være relevant i jeres organisation.
  • du får indsigt i de bærende værktøjer og metoder, der er nødvendige for at udvikle produkter, servicer og processer, der opfylder kundernes krav og forventninger.
  • du får en forståelse for en af de centrale fasemodeller – forkortet DCDOV. Hermed bliver du i stand til at vurdere, hvorvidt den adskiller sig fra jeres evt. udviklingsproces – og hvor I dermed kunne have ekstra fordele af at forstå Design for Six Sigma.

 

Indhold i punktform

Dagen er opbygget ud fra teoretisk inspiration og fælles drøftelser. Typisk består kurset af følgende aktiviteter:

  • Introduktion til Design for Six Sigma – hvad er det, og hvorfor tales der om en udviklingsfilosofi, der skaber kvalitet i verdensklasse.
  • Præsentation af fasemodel – DCDOV (Define, Concept, Design, Optimize og Verify).
  • Gennemgang af de centrale værktøjer fra de enkelte faser.
  • Opsamling og formulering af de næste skridt på din egen læringsrejse.

Efter selve kursusdagen har du mulighed for at deltage på en af vores åbne arbejdsdage. Her får du lejlighed til at møde deltagere fra vores kurser, høre lidt om, hvordan de arbejder med metoder og værktøjer samt at vende dit udbytte fra dagen og drøfte de opgaver, som du gav dig selv.

 

Udbygning til DfSS

Finder du dette kursus interessant, er der efterfølgende en række forskellige kurser, som går i dybden med nogle af værktøjerne.

Og har du rigtig meget mod på at kunne lede udviklingsprojekter bygget op omkring Design for Six Sigma, kan du også kaste dig ud i en egentlig Design for Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse. Kontakt os for at høre nærmere.

 

Testimonials

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
IASSC logo
Scroll To Top