Skip to content

Design of Experiments (DOE) 1

Kurser ved Storm - House of Six Sigma

På dette kursus introduceres du til metoden DOE (Design of Experiments). Gennem DOE lærer du at finde de faktorer der påvirker dit problem mest. Det er en metode som indeholder både planlægning, analyse og udførsel af kontrollerede forsøg, som gennem statistiske beregninger giver dig overblikket over, hvilke faktorer/årsager der har betydning for dit problem – og som du derfor skal arbejde videre med.

Det er en form for årsag/effekt-analyse (Cause and Effect), som kan udføres gennem få kontrollerede forsøg. Slut med tilfældige test til at finde årsager til problemet. Slut med uendelige ressourcer på at teste alle mulige årsager til et problem. DOE-metoden tester det hele for dig, du skal blot lære at mestre metoden.

Kurset er en introduktion til DOE (Design of Experiments), som efterfølges af DOE 2, hvor det statistiske niveau højnes.

 

Målgruppe for Design of Experiments (DOE) 1

Du er f.eks. ansat i en udviklingsfunktion, arbejder med kvalitetssikring eller forbedringer af processer helt generelt set. Du har brug for at gennemføre mere avancerede statistiske analyser, som kan hjælpe med at udvikle og optimere jeres produkter eller processer.

Er du i gang med en uddannelse som Six Sigma Green Belt eller Black Belt, vil dette kursus være et af valgmodulerne. Modulet hjælper dig med at gå gennem datadøren i dit praktiske DMAIC-projekt – særligt hvis du har et meget datatungt projekt.

 

Dit udbytte af DOE 1

  • Du kan planlægge og udføre forsøg gennem metoden Design of Experiments (DOE).
  • Du kan finde kritiske faktorer i screening gennem DOE.
  • Du kan analysere og optimere procesoutput ved at bruge Design of Experiments (DOE) med Response Surface-metoden.
  • Du bliver i stand til at fortolke på DOE metodens resultater.
  • Du kan modellerer data gennem modelreduktion, så dine data er lettere at analysere.

 

Indhold i punktform

  • Screening forsøg af kritiske faktorer gennem DOE
  • Modelreduktion – modellering ud fra historiske data
  • DOE (Design of Experiments) – Response Surface Model

 

Bemærk

Det er en forudsætning, at du inden kursets start har downloadet enten SAS JMP eller Minitab (statistikprogrammer) på egen PC. Vi anbefaler at anvende statistikprogrammet SAS JMP, men arbejder du eller din virksomhed allerede i Minitab, understøtter vi naturligvis dette valg.

 

Udbygning

Dette kursus kan udbygges med et yderligere modul indenfor DOE, hvor niveauet højnes:

Såfremt du gerne vil have endnu mere fokus på at udvikle performance og processer, kan du søge yderligere metodisk inspiration på modulet om Design for Six Sigma, DfSS eller på modulet Quality Function Deployment, QFD, hvor de faktiske kundekrav til en ny proces kortlægges, operationaliseres og byggeklodserne til en fremtidig proces lægges.

Endelig kan du vælge at fortsætte med en uddannelse som Green Belt eller Black Belt og hermed blive i stand til både at optimere, lede og udvikle processer.

 

Testimonials

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
IASSC logo
Scroll To Top