Skip to content

Design of Experiments (DOE) 2

Statistik kurser hos Storm - House of Six Sigma

Dette kursus bygger videre på kurset DOE 1. Nu går det statistiske niveau blot en smule op, og du lærer at blive endnu skarpere til at teste de faktorer, som har størst betydning for dit problem gennem metoden DOE (Design of Experiments).

På dette kursus fokuseres der blandt andet på hypotesetest på ikke-normalfordelte data, analyser af datasæt med mange variable, krydsvalidering og DOE med hele plots og variansmodellering. Ved hjælp af en række avancerede statistiske værktøjer lærer du at analysere og trække vigtige informationer ud af dit datasæt.

 

Målgruppe for DOE 2

Dette modul henvender sig primært til dig, der arbejder med udvikling og optimering. Og som har brug for at gennemføre mere avancerede statistiske analyser, som kan hjælpe med at udvikle og optimere jeres produkter eller processer.

 

Dit udbytte af DOE 2

 • Hypotesetest på ikke-normalfordelte data
 • Asymptotiske kurver
 • Linearitets-studier med inhomogene varianser og krydsvalidering
 • Datasæt med mange variable ved brug af PCA og PLS
 • Analyse af DOE-data med hele plots, variansmodellering og design space

 

Indhold i punktform

 • Hypotesetest med ikke-normalfordelt data
 • Fit af asymptotiske kurver
 • Tidsserieanalyse
 • Linearitets-studier med inhomogene varianser
 • Regressionsanalyse med censureret data
 • Krydsvalidering
 • Multikolinearitet – Variance Inflation Factor (VIF)
 • Principal Component Analysis (PCA)
 • Partial Least Square (PLS)
 • DOE med hele plots
 • DOE med variansmodellering
 • DOE med Design Space

 

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset forudsætter deltagelse på DOE 1.

På kurset anvendes statistikprogrammet SAS JMP. Det er en forudsætning, at du inden kursets start har downloadet programmet på egen PC.

Udbygning

Såfremt du gerne vil have mere fokus på at udvikle performance og processer, kan du søge yderligere metodisk inspiration på modulet om Design for Six Sigma, DfSS eller på modulet Quality Function Deployment, QFD, hvor de faktiske kundekrav til en ny proces kortlægges, operationaliseres og byggeklodserne til en fremtidig proces lægges.

Endelig kan du vælge at fortsætte med en uddannelse som Six Sigma Green Belt eller Black Belt og hermed blive i stand til både at optimere, lede og udvikle processer.

 

Testimonials

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
IASSC logo
Scroll To Top