Skip to content

Forandring og forankring

Kursus hos Storm - House of Six Sigma

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people deal”! På dette kursus fokuserer vi på, at ”få ting til at ske”. Både gennem inddragelse og aktiv styring.

Der er en grund til, at vi arbejder med begrebet forandringsledelse. En forandring skal nemlig ledes – og gerne gennem inddragelse. Få indsigt i, hvordan proaktiv change management (forandringsledelse) kan være med til at øge chancen for at skabe faktiske forbedringer.

Implementering af forbedringer får stadig større fokus. Det er nemlig svært! Det kræver aktiv styring. Lær at planlægge en effektiv implementering og forstå, hvordan du bedst muligt kan få bragt projektgruppen i spil.

Vi arbejder med konkrete værktøjer til at forandringslede et projekt og sikre effektiv brug af din projektgruppe. Der er mange opgaver – og der er brug for, at de bliver løst som aftalt for at skabe fremdrift.

 

Målgruppe for ‘forandring og forankring’

Du er leder, projektleder eller nøglemedarbejder, som måske står over for, at skulle arbejde med en mindre eller større forandring, som har indflydelse på andres daglige arbejdsmetoder. Her kan du hente praktisk inspiration til, hvordan du kommer videre.

Eller også har du en generel interesse i at forstå, hvordan vi som mennesker agerer, når forandringens vinde blæser. Alene denne bevidsthed giver dig nye perspektiver og muligheder for, at få dine kolleger og evt. medarbejdere til at agere anderledes.

 

Dit udbytte af kurset

Efter denne dag forstår du bedre, hvorfor vi som mennesker trigges forskelligt af små som store forandringer. Og du har fået indsigt i, hvordan du gennem dialog selv kan være med til at gøre en forskel.

Du har fået et analyseværktøj, som kan hjælpe med at undersøge egne/kollegers/medarbejderes forandringsparathed i forhold til konkrete forandringer.

På den mere styringsfokuserede bane har du været igennem de klassiske implementeringsopgaver – og du har fået en praktisk måde til at bedømme en gruppes engagement i forhold til mål, roller, processen vi befinder os i og de mellemmenneskelige relationer.

 

Indhold i punktform

  • Dagen starter med at skabe fælles forståelse for ”modstand mod forandring” – og hvorfor det måske bare drejer sig om frygt. Med denne viden kan vi begynde at arbejde med at nedbringe vores angst. En angst, som ofte handler om, at vi som mennesker måske ikke ser behovet for, hvorfor forandringen skal ske – og vi bliver i tvivl om, hvorvidt vi kan magte eller evne denne forandring.
  • Vi arbejder med ADKAR som metode til at analysere, hvor langt den enkelte person/gruppe er i forandringsprocessen – og drøfter, hvad der kan gøres.
  • Vi drøfter også, hvordan det kan planlægges, når der er nedsat en egentlig arbejdsgruppe. Denne gruppe skal have en fælles forståelse af opgave og fremgangsmåde. Vi giver dig værktøjer til at måle den fælles forståelse – og med dette in mente gennemgås de forskellige facetter af selve implementeringen.

 

Udbygning

Ender dagen med at have givet dig en masse god inspiration, så kan du fint fortsætte med en række af de andre moduler inden for organisation og ledelse. Kig f.eks. på vores moduler om Facilitering eller kurset Forandringsledelse med fokus på individet, hvor vi går yderligere i dybden med forandringsledelses-værktøjet ADKAR.

Brænder du for at kunne forandre i bred forstand, så skulle du måske også overveje at gennemføre en Six Sigma Black Belt-uddannelse. Det gør dig til en ”datadrevet forandringsagent”, som kan skabe forbedringer i millionklassen. Det kan de fleste organisationer godt bruge.

Testimonials

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
IASSC logo
Scroll To Top