Skip to content

Six Sigma Green Belt / Lean Six Sigma Green Belt

Six Sigma Green Belt kursus

Med denne Six Sigma Green Belt uddannelse bliver du en eftertragtet medarbejder, der kan skabe markante forretningsmæssige resultater.

Du bliver en praktiker, der på et internationalt højt fagligt niveau kan lede forbedringsprojekter inden for eget fagområde eller organisatoriske enhed, med afsæt i den internationalt anerkendte og datadrevne projektmetode DMAIC.

Ikke alene kan du lede forretningskritiske projekter inden for eget område, du bliver også i stand til at tage meget mere kvalificerede og velfunderede beslutninger i dit arbejde – beslutninger der er baseret på valide data, procesindsigt og med øje for mellemmenneskelige relationer.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelsen er en af vores mange uddannelser. Vi er totalleverandør inden for Lean Six Sigma. Her finder du et overblik over Lean Six Sigma kurser og uddannelser.

 

Dit udbytte af en Six Sigma Green Belt

Udbyttet af en Six Sigma Green Belt uddannelse bliver som regel meget personligt. Ny inspiration og egne refleksioner trækker i mange retninger. Muligheden for at vælge mellem forskellige moduler betyder, at du kan gå mere i dybden inden for eget interesseområde. Så grib chancen til at lære noget nyt og få nye perspektiver på de faglige kompetencer, som du allerede besidder.

 

Med en Six Sigma Green Belt bliver du i stand til at:

 • anvende forbedringsværktøjskassen i din dagligdag – ikke kun gennem projekter, men også gennem en ændret måde at tænke data og problemstillinger på
 • skelne nuanceret mellem eksterne og interne kundebehov samt gøre kundernes behov operationelle og målbare i forhold til processens output
 • forstå betydningen af data og kunne bruge målesystemsanalyser for at sikre valide data
 • anvende statistisk proceskontrol (SPC) som redskab
 • gennemføre strukturerede årsagsanalyser med DMAIC-forbedringsmetoden – suppleret med statistiske hypotesetests og Design of Experiments (DOE) som væsentlige værktøjer
 • anvende flere typer proceskortlægningsværktøjer til årsagsanalyse og til design af fremtidige processer
 • gennemføre brainstorm sessioner, udvikle løsninger og lave cost-benefit betragtninger
 • gennemføre og implementere forbedringer – herunder sikring af relevante kontrol- og reaktionsplaner for processer

 

Kobler du Lean på din Six Sigma Green Belt bliver du i tillæg i stand til at:

 • kunne udarbejde værdistrømsanalyser (Value Value Stream Mapping/VSM)
 • lave analyse af værdistrømsanalyser med fokus på bl.a. spild, takt og gennemløbstider
 • kortlægge nuværende og designe fremtidige processer samt lave gap analyse
 • organisere Kaizen indsatser
 • anvende Poke Yoke til fejlsikring
 • bruge SMED tænkning til at minimere skift og change-over tid

Sidst men ikke mindst – så har du med dit uddannelsesprojekt skabt markante og blivende forbedringer i din organisation.

 

Indhold i Six Sigma Green Belt

Hos Storm – House of Six Sigma kan du skræddersy din Green Belt-uddannelse, så den passer netop til dine og din organisations behov. Du opnår praktikerniveau, der matcher eller overstiger internationale Lean Six Sigma standarder og med et godkendt og gennemført projekt opnår du en certificering.

 

Obligatoriske Six Sigma Green Belt kurser:

 

Valgfrie kurser til Six Sigma Green Belt:

På Six Sigma Green Belt kan du vælge blandt en række kurser, som hver især går i dybden med et eller flere af de obligatoriske temaer. Du har også mulighed for at supplere med temaer, som dit projekt kræver – men som ikke er med på den obligatoriske del.

Valgkurser dækker over kurser i emner inden for Statistisk optimering, Organisation og ledelse samt Metoder til optimering og design.

Du kan se dine samlede muligheder på kursusoversigten.

Klik på nedenstående billede for at se nogle forslag til valg af modul afhængig af din profil. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os for en dialog om det rette valg for dig.

 

 

DMAIC-projekt i din Six Sigma Green Belt uddannelse

På dette kursus (DMAIC-projekt) sker din praktiske læring. For at blive certificeret Six Sigma Green Belt skal du gennemføre et praktisk DMAIC-projekt. Det er her du får lejlighed til at afprøve din nye viden i praksis. Og det er her, at du kan skabe de faktiske forbedringer og resultater for og i din organisation.

Husk at du har maksimalt to år til at færdiggøre dit projekt for at blive certificeret.

Til at understøtte hele projektforløbet skal du, for at blive certificeret, deltage i minimum 4 og maximum 7 arbejdsdage, som afholdes mindst én gang om måneden. På disse dage finder du både undervisere og andre kursister, som er i gang med deres forbedringsprojekter. Det giver plads til fælles sparring, refleksion og ikke mindst inspiration.

Du melder på forhånd ind, at du kommer og hvad du har brug for hjælp til.  Vi sikrer at have den rette kompetence tilgængelig for dig. Endvidere vil der være plads til at arbejde med eget projekt og få individuel vejledning, deltage i fælles fremlæggelse af projekter og arbejde i mindre grupper, hvis det giver mening.

I tillæg får du 5 x 1,5 timers individuel projektcoaching.

 

Hvad er en arbejdsdag?

 

 

Overbygning til Green Belt – når det passer dig

Du kan øge dine kompetencer ved at supplere din Green Belt-uddannelse med Black Belt-kurser. Derved bliver du i stand til at arbejde med tværorganisatoriske og/eller statistisk komplicerede kvalitetsforbedringer.

Derudover kan du også supplere med en eller flere af vores andre kurser inden for Operational Excellence.

 

Se videoen ‘Hvad er DMAIC’ og lær mere om metoden:

 

 

 

Testimonials

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere