Six Sigma Green Belt

Med denne uddannelse bliver du en eftertragtet medarbejder, der kan skabe markante forretningsmæssige resultater.

Du bliver en praktiker, der på et internationalt højt fagligt niveau kan lede forbedringsprojekter inden for eget fagområde eller organisatoriske enhed, med afsæt i den internationalt anerkendte og datadrevne projektmetode DMAIC.

Ikke alene kan du lede forretningskritiske projekter inden for eget område, du bliver også i stand til at tage meget mere kvalificerede og velfunderede beslutninger i dit arbejde – beslutninger, der er baseret på valide data, procesindsigt og med øje for mellemmenneskelige relationer.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelsen er en af vores mange uddannelser. Vi er totalleverandør inden for Lean Six Sigma. Her finder du et overblik over Lean Six Sigma-kurser og –uddannelser.

 

Dit udbytte

Udbyttet af en Green Belt-uddannelse bliver som regel meget personlig. Ny inspiration og egne refleksioner trækker i mange retninger. Muligheden for at vælge mellem forskellige moduler betyder, at du kan gå mere i dybden inden for eget interesseområde. Så grib chancen for at lære noget nyt og få nye perspektiver på de faglige kompetencer, som du allerede besidder.

 

Med en Six Sigma Green Belt-uddannelse bliver du i stand til at

 • anvende forbedringsværktøjskassen i din dagligdag – ikke kun gennem projekter, men også gennem en ændret måde at tænke data og problemstillinger på
 • skelne nuanceret mellem eksterne og interne kundebehov samt gøre kundernes behov operationelle og målbare i forhold til processens output
 • forstå betydningen af data og kunne bruge målesystemsanalyser for at sikre valide data
 • anvende statistisk proceskontrol (SPC) som redskab
 • gennemføre strukturerede årsagsanalyser med DMAIC-forbedringsmetoden – suppleret med statistiske hypotesetests og Design of Experiments (DOE) som væsentlige værktøjer
 • anvende flere typer proceskortlægningsværktøjer til årsagsanalyse og til design af fremtidige processer
 • gennemføre brainstorm-sessioner, udvikle løsninger og lave cost-benefit-betragtninger
 • gennemføre og implementere forbedringer – herunder sikring af relevante kontrol- og reaktionsplaner for processer.

 

Vil du gerne være Lean Six Sigma Green Belt?

For at blive Lean Six Sigma Green Belt, skal du ud over dine obligatoriske Six Sigma-moduler, som gør dig til Green Belt, også tage kurset Lean Yellow Belt. Herefter vil du kunne kalde dig selv Lean Six Sigma Green Belt. Dette er et tillægsmodul og ikke inkl. i prisen for kurset her. Når du tilmelder dig, så gør opmærksom på, hvis du ønsker Lean som tilvalg.

 

Med Lean koblet på din Six Sigma Green Belt bliver du i tillæg i stand til at

 • kunne udarbejde værdistrømsanalyser (Value Stream Mapping/VSM)
 • analysere værdistrømsanalyser med fokus på bl.a. spild, takt og gennemløbstider
 • kortlægge nuværende og designe fremtidige processer samt lave gap-analyse
 • organisere Kaizen-indsatser
 • anvende Poka Yoke til fejlsikring
 • bruge SMED-tænkning til at minimere skift og change-over-tid

Sidst men ikke mindst – så har du med dit uddannelsesprojekt skabt markante og blivende forbedringer i din organisation.

 

Indhold

Hos Storm – House of Six Sigma kan du skræddersy din Green Belt-uddannelse, så den passer netop til dig og din organisations behov. Du opnår praktikerniveau, der matcher eller overstiger internationale Lean Six Sigma-standarder og med et godkendt og gennemført projekt, opnår du en certificering.

 

Obligatoriske Six Sigma Green Belt-kurser

 

Valgmodul

På Six Sigma Green Belt kan du vælge blandt en række moduler, som hver især går i dybden med et eller flere af de obligatoriske temaer. Du har også mulighed for at supplere med temaer, som dit projekt kræver – men som ikke er med på den obligatoriske del.

Valgmodulerne dækker over kurser i emner inden for Statistisk optimering, Organisation og ledelse samt Metoder til optimering og design.

Du kan se dine samlede muligheder på kursusoversigten.

Klik på nedenstående infographic for at se nogle forslag til valg af modul afhængig af din profil. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os for en dialog om det rette valg for dig.

 

 

Overbygning – når det passer dig

Du kan øge dine kompetencer ved at supplere din Green Belt-uddannelse med kurser, så du kan arbejde dig hen imod Black Belt. Derved bliver du i stand til at arbejde med tværorganisatoriske og/eller med statistisk komplicerede kvalitetsforbedringer.

Derudover kan du også supplere med en eller flere af vores andre kurser inden for Operational Excellence.

 

Kundeudtalelser

Siden 2006 har vi uddannet mere end 1.700 personer i Lean Six Sigma! Det er vi glade for og stolte af. Vi arbejder til stadighed på at være den foretrukne Lean Six Sigma-udbyder.

Bisca A/S

Vi har begge arbejdet med procesforbedringer og optimeringer på hvert vores område ud fra logisk sans og efter PDCA-princippet og opnået synlige og gode resultater. Green Belt-uddannelsen har lært os at blive bedre til at udføre forundersøgelser af problemstillinger, før vi kaster os ud i løsningsforslag. Det har også givet os nogle gode analyseværktøjer og en bedre struktureret arbejdsproces. Undervisningsformen er varierende og spændende med en god blanding af teori og praktiske forsøg, og der er på modulet afsat tid til at bruge de underviste analyseværktøjer/-teorier på vores egne projekter. Der har fra Storms side været stort fokus på, at der skulle være et repræsentativt datagrundlag og målbare resultater, som viser problemets omfang, og som danner grundlag for et forbedringsforslag. Vi er blevet motiverede, positivt provokerede, udfordrede og guidede på en god måde af dygtige folk fra Storm. Storm-instruktørerne er passionerede, og de brænder for at undervise, og det bidrager til, at kursisterne får den dybere forståelse for Lean Six Sigma-tankegangen. Vi kan klart anbefale at bruge Storm.

Michael Weber, Lagerchef i PTA afdelingen og Lars Clemmensen, Demand Planner i Logistik afdelingen

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt

  Med denne uddannelse bliver du en eftertragtet medarbejder, der kan skabe ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90 % ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma anses for at indeholde nogle af de vigtigste ...
Læs mere