Skip to content

Forandringsledelse

Vi lever og ånder forandringer i vores hverdag – eller gør vi? I mange virksomheder har transformation, digitaliseringer og et stadigt mere fleksibelt marked sat ekstra fart på forandringerne.

Der er langt mellem succeshistorierne, selvom vi siger vi er forandringsparate – for vi er jo nysgerrige, men det betyder ikke nødvendigvis at vi er klar til at tage imod og acceptere forandringen når den kommer. Forandringstakten stiger blandt danske virksomheder, forandringerne sker hyppigere og hyppigere. Succesraten, ser derimod stadig ikke godt ud. Tæt på 70% af forandringerne mislykkes med at blive implementeret.

Med rette strategi, kommunikation og værktøjer kan en forankring i organisationen og blandt de enkelte medarbejdere lykkes. Det vil vi gerne hjælpe jer med. Vi har sammensat en pakke, som kan hjælpe jer med at få succes med forandringerne, så tag din leder- og/eller styregruppe med.

 

Målgruppe for kursuspakken i forandringsledelse

Forandringsledelsespakken er til dig og din organisation, som står overfor eller skal planlægge en større eller mindre forandring. Det er til dig/jer der har brug for sparring, værktøjer og viden omkring de faktorer der må indtænkes i forandringsprocesser for at kunne lykkes.

 

Dit udbytte

Gennem et tre dages kursusforløb får du:

 • Værktøjer, metoder og teorier indenfor forandringsledelse.
 • Viden om invividforandring ud fra ADKAR-modellen og Balanced Scorecards
 • Viden om organisationsforandring ud fra CAP-modellen
 • Kommunikationsstrategier og konkrete værktøjer
 • Inddragelsesstrategier af medarbejdere
 • Løbende sparring om netop din organisations udfordringer og muligheder

 

Indhold i punktform

Dag 1     Forandring & Forankring

 • Der skabes fælles forståelse for ”modstand mod forandring”
 • Kommunikation, hvordan, hvornår, hvor meget, hvorfor
 • Introduktion til E= Q x A x (x), ADKAR og Balanced Scorecards

Dag 2     Forandring med fokus på individet (ADKAR)

 • En hel dag hvor vi arbejder med ADKAR modellen
 • Øvelser, konkrete eksempler
 • Du får en værktøjskasse med hjem

Dag 3     Forandring med fokus på organisationen (CAP)

 • En hel dag hvor vi arbejder med CAP modellen
 • Øvelser, konkrete eksempler
 • Du får en værktøjskasse med hjem

 

Udbygning til forandringsledelse

Forandringsledelsespakken kan med fordel suppleres med en vores Six Sigma uddannelser. Alt efter kontekst og behov, vil en green eller black belt uddannelse kunne give en stærkere ballast når forandringsprojekter skal ledes, gennemføres og løbende evalueres iht. statistiske mål, kundekrav og interne strategier. For organisationer der står overfor udvikling af nye forandringsinitiativer vil det endvidere være relevant at kigge nærmere på kurset Design for Six Sigma (DfSS).

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
IASSC logo
Scroll To Top