Procesledelse

Hvornår er du en funktionsleder og en procesleder? Hvordan håndterer du forandringer i din organisation? Hvordan bruger du data som ledelsesværktøj? Lad os hjælpe dig med at få procesledelsen forankret i din virksomhed.

Vi har sammensat en pakke der kan hjælpe dig med ledelse, data og forandring. Det er de tre tunge emner i mange organisationer. For at minimere risici, så er det ledelsesmæssigt vigtigt at se og handle på processerne. Det er vigtigt at kunne binde målinger sammen med strategi og kundekrav. At tænke proces- og ikke siloledelse, både strategisk og taktisk. Igennem visualisering kan der skabes både fokus, ansvar og læring.

Tag fire dage ud af kalenderen til at gøre dig og/eller din ledergruppe stærkere og få et fælles sprog.

 

Målgruppe for kursuspakken i procesledelse

Procesledelsespakken er bl.a. til dig der ønsker overblik over dit organisationsflow. Til dig der ønsker at optimere den daglige drift og skabe et større fokus på kundens krav og forventninger. Til dig der har behov for at nedsætte variationen og øge kvaliteten. Eller til dig der ønsker et mere tværgående kommunikationsflow i organisationen eller mellem leverandører.

Procesledelse er et almennyttigt redskab og tænkemåde. Da vi alle er omgivet af processer, kan vi alle drage fordel af at tænke i disse, kunne analysere på dem og handle ud fra dem – på den måde lærer vi at gå efter bolden og ikke manden.

 

Dit udbytte

Gennem et fire dages kursusforløb får du:

 • Værktøjer, metoder og strategier indenfor procesledelse og datadrevet ledelse
 • Intoduktion til Business Process Management (BPM)
 • Viden om risikostyring og anvendelse af strategiske modeller (bl.a. FMEA – Failure Mode and Effect Analysis)
 • Inddraggelsesstrategier og læring om forandringsledelse
 • Mulighed for at sparre om netop din organisations muligheder og udfordringer

 

Indhold

Dag 1     Procesledelse og Risikostyring

 • Introduktion til procesledelse
 • Gennemgang af modellen 3T
 • Du lærer at bruge forskellige typer af FMEA

Dag 2     Datadrevet Ledelse

 • Introduktion til Balanced Scorecard
 • Formulering af mål ift. økonomi, kvalitet, processer og læring
 • Forståelse for de forskellige typer af målinger
 • Udarbejdelse af egne styringstavler

Dag 3     Business Process Management (BPM)

 • Introduktion til Business Process Management
 • Storms 3T-model
 • Procesledelse både ift. det strategiske og taktiske niveau
 • Rammerne for procesledelse

Dag 4     Forandring og Forankring

 • Der skabes fælles forståelse for ”modstand mod forandring”
 • Kommunikation, hvordan, hvornår, hvor meget, hvorfor
 • Introduktion til E= Q x A x (x), ADKAR og Balanced Scorecards

 

Udbygning til procesledelse

Procesledelsespakken kan f.eks. suppleres med en af Storms Six Sigma uddannelser, som netop fokuserer på både proces- og dataledelse. Med en Green eller Black Belt uddannelse vil du selv kunne projektlede, inddrage, analysere og skabe resultater indenfor den procesorienterede tankegang. Du kan også vælge at supplere procesledelsespakken med et af vores statistik kurser, hvor du får en dybere indsigt i, hvordan du måler, analysere og visualiserer data – det kunne f.eks. være kurserne; introduktion til SAS JMP/Minitab’, Datadrevet årsagsanalyse og Design of Experiments, DoE 1’, Robust design med tolerancekæde 1’ eller Statistisk proceskontrol (SPC), MSA og kapabilitet 1

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere