Skip to content

Lean Six Sigma Green Belt (Basic)

Lean Six Sigma Green Belt Basic

Et komprimeret uddannelsesforløb med mindre fokus på egen praksis.

Lean Six Sigma Green Belt (Basic) uddannelsen giver dig kompetencer og viden til at styre, lede, strømline og skabe resultater i din organisation. Du får værktøjer og viden til at tage kvalificerede og velfunderede beslutninger i arbejdet, baseret på data, kunder og processer.

Lean Six Sigma Green Belt (Basic) tilbyder et mere komprimeret uddannelsesforløb, sammenlignet med den klassiske Lean Six Sigma Green Belt uddannelse. Med denne Lean Six Sigma Green Belt (Basic) uddannelse gennemfører du ni kursusdage i Lean Six Sigma, hvor du undervejs omsætter teori til praksis gennem en fælles case med de øvrige deltagere. Gennem kun ni dage, er du altså uddannet og eksamineret Lean Six Sigma Green Belt.

NB! Du skal være opmærksom på, at denne uddannelse ikke er IASSC akkrediteret. Ønsker du en IASSC akkrediteret uddannelse, skal du tage en klassisk Lean Six Sigma Green Belt, hvor du gennemfører et DMAIC-projekt i egen organisation. Ønsker du en Lean Six Sigma uddannelse der lever op til ISO1353 og ISO18404 skal du ligeledes tage en klassisk Lean Six Sigma uddannelse.

 

Hvem henvender Lean Six Sigma Green Belt (Basic) sig til?

Lean Six Sigma Green Belt (Basic) uddannelsen er til dig der ønsker at få viden og kompetencer indenfor de grundlæggende værktøjer i Lean Six Sigma, gennem et hurtigt, men effektivt, forløb på kun ni kursusdage. Uddannelsen henvender sig endvidere til dig, der ikke nødvendigvis har behov for at lære de store statistiske analyser, men blot behøver indsigt i de mest essentielle statistiske værktøjer til det daglige ledelses- og procesarbejde.

Lean Six Sigma Green Belt (Basic) er til dig, der ikke har behov for at anvende Lean Six Sigma værktøjerne i egen praksis under uddannelsen. Står du med nogle konkrete problemstillinger, som du ønsker at anvende Lean Six Sigma værktøjer til at løse, bør du overveje en klassisk Lean Six Sigma Green Belt uddannelse, hvor du udfører et DMAIC-projekt i egen organisation.

 

Dit udbytte af en Six Sigma Green Belt:

Med en Lean Six Sigma Green Belt (Basic) bliver du præsenteret for de grundlæggende værktøjer og værdier indenfor Lean Six Sigma. Du gennemfører ni dages undervisning, som giver dig de nødvendige redskaber til at planlægge, skabe og implementere procesforbedringer i egen organisation. Du får masser af sparring og praktiske øvelser, som giver dig ny inspiration og motivation. 

 

Med en Six Sigma Green Belt (Basic) bliver du i stand til at:

  • anvende Lean Six Sigma værktøjskassen i dit daglige arbejde – både gennem projekter og din måde at tænke daglige problemstillinger og problemløsning på
  • kortlægge, analysere og optimere dine processer
  • tænke både interne og eksterne kundekrav ind i samtlige arbejdsopgaver og planlægning, samt at gøre disse kundekrav operationelle og målbare
  • forstå og bruge data som led i dit daglige arbejde
  • anvende DMAIC-projektmetoden til problemløsning og årsagsanalyser
  • bruge værktøjer indenfor idegenerering og løsningsudvikling
  • sikre fastholdelse af forbedringer gennem kontrol- og reaktionsplaner 
  • forstå vigtigheden af visuel styring og forandringsledelse

 

Indhold i Lean Six Sigma Green Belt (Basic):

I din Lean Six Sigma Green Belt (Basic) uddannelse skal du igennem ni kursusdage:

 

Overbygning til Lean Six Sigma Green Belt (Basic):

Du kan altid opgradere din Lean Six Sigma Green Belt (Basic) til en klassisk IASSC certificeret Lean Six Sigma Green Belt, hvor du får brugt værktøjerne i praksis og i egen organisation gennem et DMAIC-projekt.

Du kan også vælge at blive Lean Six Sigma Black Belt, enten gennem en klassisk Lean Six Sigma Black Belt uddannelse, eller gennem et mere fleksibelt og tidsbesparende forløb via blended learning kaldet blended black belt. Som Lean Six Sigma Black Belt får du kompetencerne til at arbejde mere tvær-organisatorisk, og med mere komplicerede statistiske analyser og kvalitetsforbedringer.

Du kan også vælge at udvide din viden med nogle enkeltdagskurser indenfor ledelse, statistik eller procesoptimering. Få overblik over alle Storms enkeltdagskurser her.

Vil du lære mere om Lean? Så tag et kig på Lean Akademiets kurser/uddannelser her.

Endeligt, kan du blive medlem af ’The Lean Six Sigma Community’, hvor du får løbende kompetenceudvikling og inspiration gennem kurser, virksomhedsbesøg, artikler, networking og meget mere. Læs mere om The Lean Six Sigma Community her. 

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
IASSC logo
Scroll To Top