Skip to content

Lean Six Sigma Green Belt e-learning

Lean Six Sigma Green Belt e-learning – når det passer ind i din hverdag. Hvis du bedre trives med fleksibel planlægning eller gerne vil hurtigt gennem din Green Belt uddannelse, så er vores virtuelle e-learning undervisning måske noget for dig. Her bestemmer du selv tempoet – og alligevel er det med plads til at koble din nye viden ind i din egen praktiske hverdag.

Vi kobler dig på vores virtuelle e-learning og supplerer med mulighed for at drøfte læring og reflektere undervejs.

Undervisningsmaterialet er på engelsk – men al din læring kan fint ske på dansk. Dels gennem dialogerne, hvor der samles op med en af vores dygtige instruktører. Dels gennem vores øvrige materiale, som du finder på vores virtuelle platform.

Samlet set skal du igennem 43 timers e-learning, som kan tages i eget tempo – med indlagte tests og måling af din fremdrift. Vi planlægger forløbet ud fra dine rammer og ambitioner. Så den fælles dialog og refleksion efter afslutning af hver DMAIC-fase, planlægges ved opstart. Vi afsætter typisk 1,5 time til hver af dialogerne. Det giver indsigt – og en mulighed for at være velforberedt. Ligesom det sikrer, at du kender din egen plan og kan passer den ind i din hverdag.

På disse virtuelle opsamlinger drøftes den gennemgåede teori samt hvordan værktøjerne og tænkningen løbende kan anvendes i din egen hverdag.

Du kan afslutte en Lean Six Sigma Green Belt e-learning på tre forskellige måder

1. Bestå den teoretiske eksamen, så du kan blive eksamineret Green Belt

2. Vælge en virtuel certificering, hvor du består den teoretiske eksamen og supplerer med en virtuel DMAIC-simulering. Det sikrer praktisk erfaring med faktisk anvendelse af DMAIC-metoden samt de vigtigste værktøjer i hver af faserne.

  • Denne mulighed kræver yderligere 12 timer med praktiske øvelser gennem DMAIC. Det foregår virtuelt og er en del af vores e-learningsplatform.

3. Vælge en egentlig praksisnær certificering, hvor du består den teoretiske eksamen og supplerer med et DMAIC-projekt i dit almindelige arbejde. Det sikrer en solid praktisk erfaring med faktisk anvendelse af DMAIC-metoden, hvor du samtidig er med til at løse et komplekst problem i egen organisation – og derigennem skabe faktiske forbedringer.

  • Her suppleres din virtuelle undervisning med virtuelle arbejdsdage, hvor du løbende er i dialog med en af vores undervisere. Der bliver plads til både at diskutere anvendelse af teori og værktøjer. Du får sparring til at løse de konkrete problemstillinger – og der kan være tid til at netværke med andre deltagere. Hvis du vælger det, så er der også mulighed for at deltage på de ”fysiske” arbejdsdage. Her samles deltagerne på vores kontor i Holte – det giver plads til både netværk, faglige sparring og tid til fordybelse i eget projekt.
  • Endelig giver denne mulighed egentlig projektfokuseret coaching, hvor vi sparrer omkring dit konkrete projekt og hjælper dig frem til den dag, hvor du kan kalde dig ”certificeret Green Belt”.

Er du ledig?

Er du ledig og/eller jobsøgende, kan Green Belt e-learning være en god mulighed for dig. I dialogen med jobcentret er der typisk en mulighed for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Vi hjælper dig gerne med at planlægge et forløb, som både kan matche pris og varighed indenfor de gældende rammer. Kontakt os blot.

Du kan altid bygge videre og blive Black Belt

Bliver du grebet af DMAIC som metode og gerne vil videre, så kan du siden hen overveje at tage en Black Belt uddannelse, som hjælper dig til at drive tværgående og meget komplekse DMAIC-projekter.

Vores opbygning bevirker, at du både kan fortsætte med at uddanne dig til Black Belt ved at bruge e-learning – og hvis du hellere foretrækker det – flytte over til den mere traditionelle Black Belt uddannelse, hvor der også er egentlig klasseundervisning.

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
IASSC logo
Scroll To Top