Robust design med tolerancekæde 1

Kursus hos Storm - House of Six Sigma i Holte

Flere og flere virksomheder vælger at arbejde dybdegående med toleranceanalyser for at opnå et mere robust design. Toleranceanalyserne er en god måde til at opdage eventuelle komplikationer i produktet allerede under produktudviklingen, og med den viden kan man optimere designet allerede inden, produktionen sættes i gang.

Dette modul hjælper ud fra et datadrevet perspektiv med at udvikle nye produkter og processer. Du bliver i stand til at kunne forudse variation i et produkt eller en proces – set som tolerancekæder. Det gøres ved at fastlægge sammenhænge mellem de forskellige input-parametre og outputs, og derved bliver det lettere at forudsige variation ved volumenproduktion.

Toleranceanalyser er en forudsætning for robust design. Med toleranceanalyser og et robust design opnår du at få styr på variationen, øge ramp-up-tiden, reducere scrap-rates og øge kvaliteten. Med andre ord kan du designe et set-up, hvor performance og funktionalitet forbliver upåvirket af den indbyggede variation.

Dette kursus adskiller sig i særdeleshed fra den klassiske tolerancekæde-analyse ved, at der arbejdes med ”procestolerancer”, hvor processen antages ikke at ligge centreret i specifikationsvinduet.

 

Hvem henvender kurset ‘Robust design med tolerancekæde’ sig til?

Dette kursus henvender sig primært til medarbejdere og specialister, der arbejder i R&D, produktudvikling og design.

 

Dit udbytte

På dette kursus lærer du at

  • arbejde med tolerancekæder i form af worst-case, statistiske-, og procestolerancekæder
  • udregne en teoretisk fejlrate for et output fra en tolerancekæde vha. kapabilitetsindices på inputs
  • identificere kritiske inputparametre (røde X’er)
  • lave simple optimeringer på inputs for at mindske fejlraten på output

 

Indhold i punktform

  • Typer af tolerancer
  • Fortegnskonvention for tolerancekæder
  • Introduktion til VarTran-softwaren
  • Beregning på worst-case (tolerence stackup), statistiske og proces-tolerancekæder
  • Kapabilitet og fastlæggelse af krav til input-parametre

Du skal være opmærksom på, at kurset forudsætter deltagelse på Intro til statistik og SAS JMP/Minitab, hvis du ikke tidligere har arbejdet med et af statistikprogrammerne SAS JMP eller Minitab.

 

Udbygning

Ønsker du stærkere statistiske kompetencer inden for design og udvikling, kan du med fordel tage Robust design med tolerancekæde 2, som bygger videre på dette kursusindhold. Hvis du ikke allerede har taget Datadrevet årsagsanalyse og Design of Experiments (DOE) , vil dette kursus også give dig gode kort på hånden.

Ønsker du en stærkere metodemæssig forståelse, kan du med fordel tage et eller flere af kurserne, Design for Six Sigma (DfSS), Quality Function Deployment (QFD) og Risikostyring i udviklingsprojekter.

 

Kontakt os i dag

Ønsker du mere information eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 70207141 eller til os på info@storm.dk

 

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere