Skip to content

Statistisk proceskontrol (SPC) og kapabilitet 2

Kurser og uddannelser hos Storm - House of Six Sigma

Dette kursus bygger videre på SPC og Kapabilitet 1. Du bliver med dette kursus endnu skarpere til at analysere og forstå data i din organisation gennem statistiske værktøjer. Nu fokuseres der blot på en række af de mere avancerede statistiske værktøjer.

På dette kursus får du en introduktion til stikprøver for lineær regression, prædiktionsinterval og Ppk samt multivariat kontrolkort og kontrolkort med Ppk. Du vil også lære om måleusikkerhedsbudget og krav til antallet af batches, når der valideres.

 

Målgruppe for SPC og Kapabilitet 2

Du er f.eks. ansat i en produktion, arbejder med kvalitetskontrol eller forbedringer af processer helt generelt set. Du har brug for at gennemføre statistiske analyser, som kan give information om jeres aktuelle performance eller søge årsager til opståede problemer.

Er du i gang med en Six Sigma uddannelse som Six Sigma Green Belt eller Black Belt vil dette kursus, være et godt supplement.

 

Dit udbytte

Når dagen er omme, har du indsigt i, hvordan du kan bidrage til egentlige valideringsopgaver. Du er med andre ord blevet i stand til at;

  • anvende avancerede stikprøvemetoder, som kan hjælpe dig med at optimere antallet af stikprøver
  • beregne antallet af nødvendige batches i forbindelse med validering
  • anvende kontrolkort for Ppk og mulitvariat kontrolkort til monitorering af flere procesindikatorer

 

Indhold i punktform

  • Effektive frihedsgrader i varians-komponentanalyse
  • Usikkerhedsbudget
  • Stikprøver for lineær regression og for prædiktionsinterval
  • Stikprøver (Ppk)
  • Mean Time Between Failure (MTBF)
  • Beregning af antallet af batches i validering

 

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset forudsætter deltagelse i SPC 1.

På kurset anvendes statistikprogrammet SAS JMP. Det er en forudsætning, at du inden kursets start har downloadet programmet på egen PC.

 

Udbygning

Såfremt du gerne vil have yderligere fokus på at forbedre performance og processerne, kan du søge inspiration på kurset Procesledelse og risikostyring eller på kurset Analysere og designe processer.

Arbejder du inden for R&D, kan du søge yderligere læring inden for denne gruppe af moduler:

Endelig kan du vælge at fortsætte med en uddannelse som Green Belt eller Black Belt og hermed blive i stand til både at optimere, lede og udvikle processer.

 

Testimonials

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
IASSC logo
Scroll To Top