Skip to content

Statistisk proceskontrol (SPC) og Kapabilitet 1

Kursus og uddannelser hos Storm - House of Six Sigma

Lær at arbejde med jeres interne eksisterende data, og bidrag derigennem til stadig bedre performance for jeres eksisterende processer. Med værktøjet SPC (Statistical Process Control) indsamles der kontinuerligt data på organisationens processer. Hvis disse data skal være af værdi, må vi lære at forstå, analysere og tage beslutninger på baggrund af heraf.

På dette kursus lærer du, hvordan der arbejdes med data gennem SPC og, hvordan du bruger data til at skabe forbedringer i jeres eksisterende processer. Du lærer desuden om kapabilitet, altså hvorvidt vi lever op til kundernes krav, og i hvilken grad vi lever op til kundernes krav.

 

Målgruppe for Statistisk proceskontrol (SPC) og Kapabilitet

Kurset er for dig, som har brug for at gennemføre statistiske analyser, der kan give information om jeres aktuelle performance eller søge årsager til opståede problemer. Måske har I allerede et SPC-system som indsamler data, men I får aldrig rigtigt brugt disse data, og mangler viden eller det sidste skub til at igangsætte dataarbejdet.

Er du i gang med en uddannelse som Six Sigma Green Belt eller Black Belt, vil dette kursus være et af de obligatoriske. Det hjælper dig med at gå gennem datadøren i dit praktiske DMAIC-projekt.

 

Dit udbytte af SPC og Kapabilitet

Når dagen er omme, kan du analysere processers eksisterende performance, når data er normalfordelte og ikke-normalfordelte. Du er i stand til at forstå variation i processen, dvs. at lytte til ”Voice Of the Process” – og analysere hvordan processen præsterer ud fra et statistisk perspektiv.

Du lærer, hvordan du ser, om din performance lever op til kundens krav, og ikke mindst, i hvor høj grad der leves op til kundens krav – også kaldet kapabilitet.

Du vil få udbygget din viden om kontroldiagrammer for attributte data samt data, der ikke er normalfordelte og bliver i stand til at arbejde mere med systematisk variation, batchforskelle og kapabilitet i forhold til specifikationsgrænser.

Helt konkret lærer du at forstå og anvende statistiske begreber og værktøjer som:

 • Kontroldiagrammer, som kan hjælpe med statistisk proceskontrol
 • Kapabilitet, konfidensinterval og stikprøveanalyse
 • Sigma værdier, CpK værdier og PpK værdier

 

Indhold i punktform

 • Varianskomponentanalyse – de første indledende analyser af variationen i en proces
 • Stikprøveudtagning – få indsigt i konfidensinterval for middelværdi, standardafvigelse og fejlrate
 • Prædiktionsinterval på individuelle værdier, standardafvigelser og middelværdi
 • Kontrolkort for normalfordelte data (SPC)
 • Kapabilitet for normalfordelte data – hvad er den givne proces egentlig i stand til at producere?
 • Toleranceinterval
 • Kontrolkort for ikke-normalfordelte data, ved batchforskelle og ved systematisk variation
 • Kontrolkort med attributte data
 • Kapabilitet for ikke-normalfordelte data
 • Sammenkobling af risiko, AQL og verifikationsniveau

 

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset forudsætter deltagelse på Intro til statistik og SAS JMP/Minitab, hvis du ikke tidligere har arbejdet med et af statistikprogrammerne SAS JMP eller Minitab. Vi anbefaler at anvende SAS JMP, men arbejder du eller din virksomhed allerede i Minitab, understøtter vi naturligvis dette valg.

Det er en forudsætning, at du inden kursets start har downloadet enten SAS JMP eller Minitab på egen PC.

 

Udbygning

Dette kursus kan udbygges med yderligere ét modul inden for statistisk proceskontrol (SPC) og kapabilitet:

Ønsker du yderligere fokus på at forbedre performance og processerne, så kan du søge inspiration på modulet Procesledelse og risikostyring og/eller på modulet DOE 1.

Endelig kan du vælge at fortsætte med en uddannelse som Green Belt eller Black Belt og hermed blive i stand til både at optimere, lede og udvikle processer.

Testimonials

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
IASSC logo
Scroll To Top