Lean Six Sigma-introduktion

 

Hvad er Lean Six Sigma?

Formålet med Lean Six Sigma er at organisere virksomheden og virksomhedens processer, så virksomheden er i stand til at honorere eller overgå kundernes forventninger mest effektivt og med færrest mulige omkostninger. Kort sagt god ledelse af forretningen.

 

Tre grundlæggende metoder i ledelses- og forbedringsfilosofien

Se figuren oven for

1) DMAIC: forbedring af eksisterende processer

2) Design for Six Sigma: udvikling & re-design af produkter, services og processer

3) Business Process Management

 

1) DMAIC

Projektmodel til forbedring af produkter, servicer og processer

DMAIC er rygraden i Six Sigma-metoden og udgør den oprindelige klassiske del af Six Sigma. DMAIC er den forbedringsprojektmodel, som langt de fleste Six Sigma-projekter er bygget op om. Metoden bruges til forbedring af eksisterende processer.

DMAIC er et akronym for de 5 faser, der bruges i projektmodellen.

  • Define – Hvad er problemet?
  • Measure – Hvor stort er problemet?
  • Analyze – Hvad skaber problemet?
  • Improve – Hvad kan løse problemet?
  • Control – Har vi faktisk løst problemet?

Lær DMAIC og forbedring af eksisterende processer her.

 

2) Design for Six Sigma

Metode til innovativ udvikling og re-design af produkter, servicer og processer

Verden er i kontinuerlig forandring, og kundernes behov og værdier udvikler sig. Ligeledes giver den teknologiske udvikling mulighed for at understøtte kundernes behov og værdier mere effektivt på nye måder. Design for Six Sigma understøtter udvikling og hjælper dig med at imødekomme eller overgå kundens forventninger.

Robust design

Med Design for Six Sigma bliver du i stand til at sikre det rigtige produkt eller service til den rigtige pris, til det rigtige marked, på rette kvalitetsniveau til dine kunder og en effektiv supply chain. Design for Six Sigma sikrer, at omkostninger til dårlig kvalitet og dårlige processer (Cost of Poor Quality) i et livscyklus-perspektiv minimeres, og derved maksimeres forretningens bundlinje.

Bliv klogere på udviklingsmetoder, værktøjer og robust design med Design for Six Sigma.

 

3) Business Process Management/procesledelse

Effektiv ledelse af virksomhedens processer

Langt de fleste virksomheder er i dag funktionelt ledet. Dette på trods af at størstedelen af leverancer til kunder sker med processer, som går på tværs af funktionsområder. Business Process Management (BPM) handler om at lede og styre processerne, for det er processen – summen af funktionerne, der leverer virksomhedens produkter og serviceydelser til kunderne.

Få styr på dine leverancer

Med Business Process Management opnår virksomheden gennemsigtighed i processernes performance fra start til slut. Gennem en KPI-struktur bliver ledelsen i stand til at handle proaktivt i stedet for reaktivt. Ledelsen kan handle, allerede inden det kan ses på resultaterne, at noget er fejlet eller er på vej til at fejle.

Gennemsigtig og koordineret ledelsesindsats

Med Business Process Management gøres virksomhedens processer gennemsigtige. Man bliver i stand til at gennemskue, optimere og koordinere forbedrings- og udviklingsindsatserne. Hvilke er virksomhedens kritiske processer, hvilke processer performer tilstrækkeligt – og hvilke kræver opmærksomhed. Hvor giver det mest effekt at sætte ressourcer ind for at forbedre virksomhedens drift og performance.

Koordineret samarbejde frem for silo-/funktionsoptimering

Procesledelse kan være et opgør med de interne kongedømmer, der kan herske i en funktionelt ledet organisation. Her søger hver funktion ofte at optimere sit eget område og har mistet blikket for den fælles opgave og det fælles samspil, der kræves af de enkelte funktioner for at levere en god kundeoplevelse på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

Lær mere om Business Process Management.

 

Dansk Bog om Lean Six Sigma

Vi har skrevet en let læselig grundbog om Lean Six Sigma på dansk, så du hurtigt kan få en god forståelse for Lean Six Sigma metoden.

 

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere