Målesystemsanalyse (MSA)

Oplever I manglende sammenhæng mellem jeres data og virkelighed? Er I i tvivl om, hvor vidt jeres data faktisk viser jeres reelle performance?

Når der tages beslutninger ud fra data, glemmer vi ofte at overveje, hvorvidt disse data faktisk er retvisende. Der vil altid være en vis variation i dataindsamling. Kunsten er at få overblik over og nedsætte variationen. Det hjælper en MSA dig med.

Målesystemsanalyse af Storm - House of Six Sigma

Med denne pakke får du planlagt og udført en Målesystemsanalyse (MSA) i din organisation. Målesystemanalysen sikrer, at vi kan stole på de data der arbejdes med i hverdagen, samt at disse data er af høj kvalitet.

MSA står for Measurement System Analysis (eller MåleSystemsAnalyse). MSA er en metode, der afgør, hvor meget af en given proces’ variation der stammer fra selve målesystemet. Det vil sige, at du gennem en MSA finder ud af, hvorvidt den måde du måler og indsamler data på, faktisk er ensartet og til at stole på. Der vil altid være en vis variation i ethvert målesystem. Kunsten er, at kontrollere variationen, så den ikke overskrider kundens krav (interne som eksterne kunder).

Bliv skarpere på dit målesystems variation. En MSA sikrer, at du kan stole på de data du arbejder med i hverdagen og, at beslutninger tages ud fra et solidt datagrundlag.

Hvem henvender MSA-pakken sig til?

Analyse af målesystemer henvender sig til alle der arbejder med data, og som gerne vil være sikre på, at de målte data også er valide - det vil sige, at data er præcis og nøjagtig.

Alle typer organisationer kan have gavn af en målesystemsanalyse til sikring af, at de data vi arbejder med i hverdagen, faktisk afspejler den reelle performance.

Hvordan ser forløbet ud?

MSA-forløbet følger en planlægnings-, analyse- og forbedringsfase. Faserne vil variere i varighed og indhold, afhængigt af organisationens behov og målingernes kompleksitet.

I planlægningsfasen udvælges målesystemet, vi finder kundekrav, får procesoverblik og koordinerer processen for udførsel. Vi sikrer os, at vi har de nødvendige informationer for at kunne udføre og analysere målesystemsanalysen. Der vil være en periode med dataindsamling, som oftest udføres af organisationens medarbejdere. Data vil blive analyseret af Storm, og resultaterne præsenteres til alle relevante medarbejdere.

Afslutningsvis gives input og forslag til forbedringer, som skal sikre robuste målinger for fremtiden i organisationen.

Det får I med MSA-pakken:

Med denne MSA-pakke planlægges, koordineres og analyseres målesystemsanalysen. Selve udførslen vil delvist foretages af interne ressourcer i organisationen, da MSA-forsøg kan være tidskrævende og mange gange udføres gennem daglige målinger. Ønsker I at få udført en MSA, skal I derfor være klar til at stille ressourcer til udførsel til rådighed – alt planlægning, koordinering, analyse og konklusion sørger vi for.

Med MSA-pakken får I:

  • planlagt MSA indenfor ønsket område.
  • koordinering og udførsel af MSA. Hvem gør hvad hvornår?
  • analyse af nuværende målesystem via statistisk software.
  • overblik over nuværende målesystems kvalitet.
  • inputs til forbedringer, der øger kvaliteten af målesystemet.

Pris ved 3-dages forløb: 75.000,- (ekskl. moms)

Lær mere om MSA

Du kan også lære selv at udføre en MSA. Deltag f.eks. i enkeltdagskurset:

Vil du have endnu mere erfaring med MSA? Måske arbejder du i en organisation, hvor MSA-værktøjet burde arbejdes mere dybdegående med. I så fald, kan både Six Sigma Green og Black Belt uddannelserne anbefales, hvor der f.eks. kan arbejdes med MSA i problemløsningsprojektet. På den måde bliver der ikke blot udført en MSA, men der sikres komptenceudvikling og læring på tværs i den nedsatte projektgruppe under uddannelsen. Kontakt evt. Storm for spørgsmål og rådgivning.

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere