House of Six Sigma – vejen til Operational Excellence

 

At implementere Six Sigma som en ledelsesfilosofi og et kvantitativt mål er ambitiøst for enhver organisation. Det kræver en langstrakt indsats – båret af ledelsesvilje, ledelsesmod og et vedvarende medarbejderengagement. Det var som at bygge et hus. Et gennemtænkt design, et godt fundament, robuste materialer, dygtige ressourcer til at realisere planerne samt en evne til både at styre og motivere gennem hele byggeriet. Så derfor kom House of Six SigmaTM til verden.

 

House of Six SigmaTM kræver en masse forskelligt input – og intet kan undværes for at skabe kvalitet i verdensklasse

Huse bygges helst til at holde i mange år. Det kan vel omtales som et robust design, som skal kunne tåle lidt af hvert. Mange skal kunne bo i det, bruge det – og der skal være plads til at tiderne og vejret skifter. For slet ikke at tale om, at det dog løbende gerne skal vedligeholdes. Både for at holde værdien – men vel også af respekt for det stykke design, som engang blev skabt.

Når en ledelse og en organisation beslutter sig for at etablere produkter og/eller services i verdensklasse er det en modig og stor beslutning. Særligt, hvis ledelsen rent faktisk også ender med at turde gå hele vejen.

Hele vejen betyder, at der både skal designes og opbygges en organisation, som er moden nok til at turde agere ambitiøst og fokuseret. Det kræver ledelsesvilje at styre ud fra strategi og de taktiske beslutninger. Det kræver plads til at medarbejderne kan udvikle sig – og vil udvikle sig. Der skal være rum til uenigheder og mod til at træffe beslutninger om, hvordan man kommer videre. Store internationale undersøgelser viser, at der er en direkte sammenhæng mellem trivsel og effektivitet.

Så når ledelse og medarbejdere er ”klar”, så er det tid til fokus på selve produkterne og/eller ydelserne. Som ved husbyggeri skal der være et robust design. Et design, som både skal leve op til de eksterne kunders krav omkring funktionalitet, det skal ofte kunne produceres/leveres i store mængder – og stadig være ens. Og det skal gerne kunne forbruges på et utal af måder. Fordi kunder er nu engang meget forskellige i deres måder at anvende ting og services på. Og indeholder produktet/ydelsen ovenikøbet ting eller elementer, som den eksterne kunde ikke havde tænkt på – Ja, så nærmer man sig vel et produkt eller en service i verdensklasse!

Men at kunne producere et produkt eller en ydelse er ikke altid nok. Temmelig ofte er der også krav om, at det skal ske på en effektiv måde. Det vil sige lønsomt – både ud fra et flow perspektiv, et ressourceperspektiv og ud fra et økonomisk perspektiv. Det bliver således afgørende, at både de værdiskabende og de ikke-værdiskabende processer i hele organisationen er kendte, strømlinede og styres tæt gennem en datadrevet tilgang.

Så er både design, produktion, organisation og kundefokus på plads, så er en organisation vel godt i gang med at skabe deres rejse mod operational excellence… Det er hele tænkningen omkring elementerne i House of SigmaTM.

 

House of Six SigmaTM – det kunne også beskrive de metoder, som er afgørende for at skabe operational excellence

Metoder, værktøjer, ledelsesprincipper og et grundlæggende værdisæt er afgørende, når House of Six Sigma ses i et metodisk perspektiv.

Fundamentet er værdierne. Værdier – brugt af en ledelse på rette vis – er med til at forme grundlaget for hvad vi gør og hvordan vi gør det. Eksplicitte værdier er med til at guide alle i deres daglige adfærd og virke. Med til at skitsere hvad der er ok og hvad der ikke er ok for at nå et strategisk mål. Værdierne er med til at sikre, at medarbejdere kan, vil og tør agere frit og til glæde for hele organisationen. Som ledelse opnås derfor kun en robust organisation ved at turde sætte aktive og rammedefinerende værdier op.

Der er skabt mange gode metoder og tankesæt gennem tidens løb. De skal bruges frit… og i den kontekst, som passer bedst til egen organisation. Set ud fra et Six Sigma filosofisk synspunkt er det imidlertid afgørende, at der er kundefokus, procesforståelse, datadrevet performance, medarbejderengagement samt ledelsesvilje og ledelsesmod. Så det betyder, at følgende metoder i vores forståelse er indeholdt i House of Six SigmaTM

  • Hoshin – sætter og implementerer en klar strategisk retning – med kundefokus og et eksplicit værdisæt
  • Design for Six Sigma – mange fasemodeller og en god værktøjskasse. Men alt sker med udgangspunkt i kundernes krav og datadrevne valideringer
  • Business Process Management – er den daglige styring sammen med medarbejdere og synlig ledelse med fokus på processer og performancemålinger vedr. både input, proces og output
  • Kaizen og A3 – hjælper i dagligdagen, så medarbejdere løbende kan reducere spild, skabe flow og lave løbende forbedringer i alle organisationens processer og arbejdsgange
  • DMAIC – bruges ved ønsker om større datadrevne optimeringer eller når der er problemer, hvor man rent faktisk ikke kender løsningen.
  • Forandringsledelse – mange metoder. Vælg den samme metode i hele organisationen – det skaber det fælles sprog, der får ting til at ske. Det er jo faktisk svært at virkeliggøre forandringer.

House of Six SigmaTM kræver et bredt metodevalg. Og et modigt metodevalg, hvor det er organisationen og situationen, der driver det specifikke valg. Der er en stor værktøjskasse – brug den. Men brug den grundigt og med respekt. Operational excellence kommer ikke af sig selv.

 

House of Six SigmaTM – det ligger jo lige i Holte….

Og så er der jo os i Storm…. Hver og en ”delvist hjernevasket, inficeret og brændemærket” med Lean Six Sigma på alle måder. Praktikere, som har oplevet både nedture og opture. Vi er House of Six SigmaTM.

Opture, når metoder og tænkning sammen med engagerede medarbejdere og modige ledere fik skabt forbedringer, som årligt kunne måles i 2-cifrede millionbeløb, større kundetilfredshed eller reddede menneskeliv.

Nedture, når data i første hug ikke lige viste den grundlæggende årsag til variation i performance. Eller når der manglede ledelsesmod til at satse og gå forrest på nye stier.

Og så de helt særlige opture, når vi pludselig kunne mærke, at her fik vi flyttet eller ændret et mindset, som fremadrettet vil skabe helt nye muligheder, et større engagement og ægte operational excellence… kvalitet i verdensklasse.

 

Velkommen til og i House of Six SigmaTM – vi glæder os til at arbejde sammen med dig!

 

Det kan og vil gøre en forskel!

 

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt

  Med denne uddannelse bliver du en eftertragtet medarbejder, der kan skabe ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90 % ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma anses for at indeholde nogle af de vigtigste ...
Læs mere