Over 70% af danske SMV’er arbejder ikke struktureret med forbedringer

danske SMV’er arbejder ikke struktureret

Danske SMV’er arbejder ikke struktureret. Så er de første resultater fra SMV-undersøgelsen (Små og Mellemstore Virksomheder) kommet.

Tilbage i juni lancerede Storm en spørgeskemaundersøgelse med formålet at forstå, hvordan danske SMV’er arbejder med forbedringer. Tesen er, at SMV’er kan bidrage langt mere til væksten i Danmark – spørgsmålet er hvordan.

Lad os indledningsvist lige slå fast, at SMV er Små og Mellemstore Virksomheder med op til 249 ansatte.

 

Hvem deltog?

79 danske ledere, mellemledere og medarbejdere i danske SMV’er har deltaget i undersøgelsen, hvoraf 71% er ledere. De næste uger, vil Storm skrive om undersøgelsens forskellige resultater, som skal give dig et indblik i de muligheder og udfordringer danske SMV’er står med. Her er de første resultater.

 

Arbejder du tilfældigt med forbedringer? Stop.

80,9% af danske SMV’er arbejder med forbedringer, men over 70% svarer, at de ikke arbejder struktureret med forbedringer. Kun 21,4% svarer, at de i høj grad arbejder struktureret med forbedringer – og her har vi allerede identificeret SMV’ernes første udfordring i rejsen mod øget vækst og effektivitet.

Hvis vi blot arbejder med forbedringer lidt hen ad vejen, hvor det lige synes belejligt, og når tiden lige er til det, risikerer vi for det første, at vi ikke får prioriteret de ”rigtige” problemer/løsninger (altså dem, der er tættest knyttet kundens behov og ønsker), og for det andet risikerer vi, at vores løsninger ændrer på nogle øvrige interne processer, som pludselig får ny betydning og måske endda afføder et helt nyt problem et andet sted.

En stor del af det strukturerede og procesorienterede forbedringsarbejde handler om, at vi hele tiden er opmærksomme på, hvordan ’det vi gør’ påvirker resten af vores virksomheds processer. Vi er ligeledes opmærksomme på, at vi faktisk vælger at forbedre på de processer/områder, der giver værdi for vores kunder – og dermed også vores bundlinje. Her tænker vi helhedsorienteret og altid med fokus på kundens behov og ønsker – hvad vi i Six Sigma verdenen vil kalde VOC (Voice Of the Customer). Det er trods alt kunden, der ”bestemmer” din virksomheds succes, så lad os endelig tillægge kunden maksimal værdi i alt vores daglige arbejde.

 

Strukturerede forbedringer giver kroner på bundlinjen.

Det er meget simpelt. Formår du ikke at indtænke din kunde, på struktureret vis, i alt dit forbedringsarbejde, foretager du såkaldt ’ikke-værdiskabende-arbejde’ – og det er der ikke penge i.

At arbejde struktureret med forbedringer giver os et løft mod en mere kundeorienteret virksomhed. Og det er vel i sidste ende, hvad vi alle ønsker? At vores kunder er glade, og at samtlige arbejdsprocesser i virksomheden hænger sammen med kundens krav og ønsker. Hvis ikke en arbejdsopgave gør det, er der tale om en ikke-værdiskabende proces/opgave. Dem skulle vi gerne af med.

Hvis vi ikke arbejder struktureret med vores forbedringer, og med kontinuerlig udgangspunkt i kundens behov, opnår vi ikke det fulde udbytte af vores ressourcer. Og dét er, hvad vi kalder en spildproces.

Spildprocesser kender I sikkert alle sammen til. Alle virksomheder har dem i en eller anden udstrækning – også de danske SMV’er, og det vil I komme til at høre meget mere om, i de følgende artikler fra SMV-undersøgelsen.

 

Første skridt mod et mere struktureret forbedringsarbejde:

Første skridt i arbejdet mod et mere struktureret forbedringsarbejde består i at skabe et fælles grundlag for forbedringsarbejdet. Vi skal sørge for, at vi internt i virksomheden er enige om, hvordan vores virkelighed faktisk ser ud – først derefter kan vi begynde at optimere på den.

Når vi arbejder struktureret med forbedringer sikrer vi os en fremdrift med udgangspunkt i vores (statistiske) virkelighed, og ikke de mange forskellige opfattelser af virkeligheden, der meget naturligt eksisterer, hver gang vi har med mennesker at gøre.

Vi skal tage udgangspunkt i vores virksomheds virkelighed. Det kan vi ikke, hvis vi ikke arbejder nogenlunde struktureret og databaseret i dagligdagen. Alt for ofte sidder vi til møder og diskuterer den ene løsning eller problem efter den anden. Vi hopper ofte direkte i løsninger, før vi anerkender og forstår problemet (og årsagen til problemet), og vi baserer vores beslutninger på meninger, følelser og mavefornemmelser, fremfor en ”objektiv” virkelighed vi alle kan forholde os til.

Hvad er det så for en virkelighed vi alle kan forholde os til? Det kan f.eks. væres statistiske målinger over vores processer eller procestegninger vi har skabt i fællesskab. Pointen er ikke, hvordan virkeligheden ser ud, men at vi er enige om, at det er sådan, den ser ud.

 

Arbejd med struktur ellers…

Vi har alle forskellige meninger om, hvordan virksomhedens virkelighed ser ud. Så længe vi har det, kan vi diskutere problemer og løsninger i en uendelighed, og de forbedringsindsatser vi igangsætter, bliver på et tilfældigt og vagt grundlag. Så er vi tilbage til indledende pointe; Hvis vores forbedringsindsatser er ”tilfældige” og ustrukturerede risikerer vi:

  • At vi skaber andre eller nye problemer
  • At vi ikke adresserer de ”rigtige” årsager til problemet (dem der giver kunden en bedre oplevelse)
  • At vi ikke har skabt intern accept omkring forbedringsindsatserne (og indsatserne dør)
  • At vi ikke udnytter vores ressourcer til fulde (og vi mister penge)

Det handler om at få skabt et fælles grundlag for forbedringsarbejdet – og det gøres bl.a. gennem struktur og procestænkning.

 

Interessante resultater? Det var kun begyndelsen.

Dette var blot SMV-undersøgelsens første resultater. Der er flere på vej. Og vi skal nok få skrevet endnu flere spændende artikler og refleksioner der kan give dig et bedre billede af, hvor danske SMV’ers muligheder og udfordringer befinder sig. Hold øje med vores LinkedIn profil, hvor vi jævnligt lægger nye artikler og spændende videoer op.

 

Læs anden omgang resultater fra undersøgelsen.

Læs tredje omgang resultater fra undersøgelsen.

 

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere