Skip to content

Opbyg jeres eget proceslandskab

Et billede siger mere end 1000 ord!

En tegning af det overordnede procesflow kan sikre en langt bedre intern forventningsafstemning – og dermed en øget mulighed for at forbedre den faktiske performance.

Med denne pakke får jeres organisation udviklet eget proceslandskab. Få skabt overblikket, og få sat rammerne for procesoptimering.

proceslandskab hos Storm - House of Six Sigma

Tegner I også jeres organisation som et almindeligt organisationsdiagram? Og tager en række organisatoriske drøftelser omkring performancekrav og interne forventninger ud fra de almindelige funktioner og afdelinger? Eller oplever I, at tingene driller, når der er ansvarsskift mellem de forskellige afdelinger?

Kan I sige ja til noget af ovenstående, så kan et proceslandskab hjælpe jer. Et proceslandskab viser, hvordan processerne overordnet løber gennem en organisation – og danner grundlag for et fælles billede af de interne afhængigheder og forventninger.

Blot ved et par dages koncentreret indsats, er det vores erfaring, at et godt proceslandskab kan færdigbygges – og give grundlag for ny fælles erkendelse omkring udfordringer og kritiske sammenhænge i arbejdsgangene. Det kan være internt i en ledergruppe – eller det kan være blandt en gruppe af nøglemedarbejdere.

Hvem har glæde af et proceslandskab?

Til enhver organisation, som gerne vil blive klogere gennem aktiv brug af procesledelse. Typisk er der måske allerede meget detaljerede instrukser og beskrivelse af arbejdsgange. De er bare aldrig blevet samlet til et fælles billede, som kan sikre en bred forståelse for sammenhænge og flow på tværs af afdelinger og funktioner i organisationen.

Eller også er der en ledergruppe, som gerne vil i gang med en meget mere aktiv styring af processerne – og derfor har brug for at få et fælles billede af de overordnede sammenhænge. Et billede, som kan bruges til at drøfte de interne leverancer og den forventede performance godt igennem.

Hvordan ser forløbet ud?

Forløbet starter med et planlægningsmøde, hvor vi får identificeret jeres behov og ønsker til kortlægningen af proceslandskabet. Selve kortlægningen vil tage udgangspunkt i én dags workshop med relevante medarbejdere. Vi hjælper med at udpege medarbejdere til dagen, kommunikere og invitere til workshoppen og så udformer vi en konkret plan for dagen.

Selve workshoppen drives og faciliteres gennem dialog, diskussioner og med mulighed for en masse sparring. På baggrund af workshoppens inputs, rentegnes proceslandskabet og mulige næste skridt vendes i dialog med jer som organisation.

Hvad får I?

  • Konkret plan for èn dags workshop, samt hjælp til at udvælge deltagere
  • Facilitering og ledelse af workshop med henblik på kortlægning af jeres proceslandskab
  • Rentegnet proceslandskab; baseret på selve workshoppen
  • Ideer til de næste skridt – f.eks. til opsætning af KPI’er eller egentlige muligheder for at optimere jeres processer

Pris fra 95.000,- (ekskl. moms).

Lær mere om processer...

At få udviklet et proceslandskab er yderst gavnligt for det strategiske og daglige arbejde med processer, men med tiden, må medarbejdere også selv forstå, hvordan der tænkes, handles og arbejdes ud fra en procesforståelse - hvis vi fortsat vil optimere vores processer og sikre høj kvalitet, der lever op til kundens krav. Derfor må vi kompetenceudvikle og uddanne vores medarbejdere - og dét kan Storm også hjælpe med. Se f.eks. nærmere på kurserne:

 

Måske er et decideret Six Sigma uddannelsesforløb løsningen for jer? Se nærmere på:

 

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
IASSC logo
Scroll To Top