Skip to content

Procesoptimering - af en enkelt proces

Procesoptimering handler om at gøre tingene lidt smartere.

Måske oplever I kundeklager eller for høje udgifter til drift, levering eller spildprocesser. Der kan være mange grunde til at arbejde med procesoptimering. I denne procesoptimeringspakke får I et gennemtestet forløb til optimering af én af jeres processer. I får viden og værktøjer, som I kan bruge til fremtidig procesoptimering af øvrige processer i organisationen.

Procesoptimering hos Storm - House of Six Sigma

”85% af grundene til fejl skyldes svaghed i vores processer”, sådan sagde den amerikanske professor i ledelse Edward Deming. Kvalitet og effektivitet styres gennem vores processer – men desværre tænker vi sjældent procesorienteret i vores hverdag. Vi har en tendens til at organisere og effektivisere ud fra funktioner, og ikke ud fra de processer, der egentlig leder til værdi for kunden.

Procesoptimering af blot enkelte processer kan skabe markante forbedringer i en organisation eller for et projekt – vi taler gevinster i millionklassen. Når vi arbejder med procesoptimering, får vi fjernet ikke-værdiskabende processer, vi får identificeret vores kerneprocesser og kompetencer og måske vigtigst af alt, vi får skabt et fælles mind-set omkring vores fremtidige performance.

Hvem har glæde af procesoptimering?

Pakken i procesoptimering er for alle, der ønsker indsigt i, hvordan vi arbejder mere procesorienteret. Måske står I overfor nogle udfordringer eller besparelsespåbud, som forudsætter en mere systematisk og effektiviseret arbejdsgang. Måske ønsker I blot at få identificeret, hvordan jeres nuværende processer/arbejdsgange egentlig fungerer, og hvor optimeringsmulighederne ligger. Eller måske ønsker I at få en fornemmelse af, hvad Six Sigma kan gøre for jeres organisation, og bruger denne pakke som ’test’ til fremtidig investering.

Hvordan ser forløbet ud?

Forløbet planlægges nøje med fokus på jeres organisations ønsker og behov. Der vil under alle omstændigheder være en indledende planlægningsfase, hvor vi sammen får udvalgt proces, set på kundekrav, målinger, scope mm. En viden, der skal lede os til selve proceskortlægningen med identificering af jeres udfordringer og muligheder. Det er her, at det visuelle overblik skabes over nuværende performance - som sammenlignes med potentiel performance gennem robuste og gennemtestede metoder.

En ny proces tegnes på baggrund af analysearbejdet og de indledningsvise mål, ønsker og behov. Forløbet afsluttes med en implementerings- og handlingsplan for det videre arbejde, så vi sikrer, at den nye proces faktisk bliver forankret i organisationens hverdag – her handler det meget om menneskelig adfærd, og det skal vi nok hjælpe jer i gang med.

Hvad får I med procesoptimeringspakken?

  • overblik over og analyse af nuværende performance i den enkelte udvalgte proces.
  • identificeret kundebehov til den enkelte proces til sikring af en kundestyret proces.
  • identificeret interne behov og ønsker gennem workshops og inddragelse af medarbejdere.
  • identificeret indsatsområder til procesoptimering ud fra grundig analyse af nuværende performance
  • introduktion til GAP-analysen, som sammenligner jeres nuværende performance med fremtidig ønsket performance og mål.
  • implementeringsplan for ny og effektiviseret proces, som opfylder interne og eksterne krav i organisationen.
-

Pris fra 195.000 (ekskl. moms)

Lær mere om procesoptimering

For at kunne procesoptimere, kræves det viden, kompetencer og et helt specielt mindset. Alt dette kan læres gennem en Six Sigma uddannelse. Vælg mellem flere uddannelsesniveauer afhængigt af ressourcer og ambitioner. Uddannelserne lyder:

 

Six Sigma bælter rækkefølge

 

Det er også muligt at tage et enkeltdagskursus indenfor processer, mennesker og data. Se alle Storms enkeltdagskurser her - som i øvrigt er valgfag eller obligatoriske dag i uddannelserne.

Storm tilbyder altid fleksible konsulent-, kursus- eller uddannelsesforløb. Kontakt Storm for mere information.

 

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
IASSC logo
Scroll To Top