Procesoptimering

Vi hjælper dig med at få optimeret processer og arbejdsgange. Både inden for high tech-produktion eller ydelser inden for IT, service og administration. En af måderne er gennem professionel facilitering af procesworkshops.

Jeres udbytte ved procesoptimering:

  • En øget grad af gensidig forståelse for hverdagens udfordringer
  • Forbedringer, der umiddelbart kan implementeres – og der er opbakning til
  • Opbygning af og konsensus om de fremtidige arbejdsgange
  • Udarbejdelse af GAP-analyse til implementering for at nå nye højder

Ét billede siger mere end tusind ord!

Når en proces (arbejdsgang) er visuelt kortlagt, bliver et uudnyttet potentiale synligt. Vi samler medarbejdere på tværs af organisationen, som tilsammen repræsenterer alle dele af arbejdsgangen. Gennem en faciliteret dialog tegner, beskriver og kortlægger medarbejdergruppen i fællesskab arbejdsgangene. Der findes forbedringsideer og punkter for dataindsamling til styring af processen. Efterfølgende udarbejdes de fremtidige arbejdsgange med beskrivelser i det detaljeniveau, der giver mening for opgaven, medarbejderne og ledelsen.

Procesoptimerings-workshops

Har I brug for at få en fælles dialog og et fælles referencepunkt i ledergruppen eller mellem medarbejdere? Måske som et kick off arrangement i forbindelse med en effektiviserings- og optimeringsindsats, så medarbejderne på en nem og “ufarlig” måde får indsigt i og bliver forberedt på hvad det er, ledelsen ønsker at sætte i gang. Workshoppen kan være en forløsende måde at engagere medarbejderne på og lægge en dæmper på den utryghed og uro, som medarbejderne måske føler.

  • Gennem simulation og konkret samarbejde finder og afprøver vi metoder til at forbedre en given situation markant.
  • Der bliver lejlighed til at gennemgå de forskellige faser i et optimeringsforløb og derigennem opbygge viden om de forskellige metoder og deres potentiale.
  • Der veksles i løbet af workshoppen mellem teori, aktivitet og refleksion over de faktiske læringspointer.
  • Der fokuseres på, at deltagerne gennem forløbet selv skaber resultaterne, og det endelige resultat afhænger af spillernes evne til at bruge teorien, metoden og de præsenterede værktøjer.

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere