Konsulenter der får ting til at ske

Tillid skal man gøre sig fortjent til. Vi er kendte for at have en god fornemmelse for medarbejdere i alle organisationslag, og med en tillidsvækkende tilgang bliver vi ofte katalysator for forbedringsdialogen om uhensigtsmæssige forhold i organisationen.

Storm - House of Six Sigma arbejder for ledelsen ud fra de strategiske rammer, der er lagt, og vi arbejder sammen med medarbejderstaben. Med andre ord er vi kendte for at trække i arbejdstøjet og være i processen, hvor den finder sted og samtidig sikre kommunikation og forankring ledelsesmæssigt. Vi er kendte som et konsulenthus, der ”får ting til at ske”.

Hvorfor vælge Storm – House of Six Sigma?

  • Vores Master Black Belts repræsenterer hver især mindst 10 års Lean Six Sigma-erfaring, bl.a. fra GE, 3M, Motorola samt andre større danske og europæiske virksomheder - både inden for produktion og administration.
  • Vi arbejder ikke efter standardløsninger. Hver kunde er i vores øjne unik, har sin egen konkrete historie og egne muligheder – og derfor vil vi sætte en specifik løsning op i samarbejde med kunden.
  • Vores firma er kendetegnet ved at have praktikere ansat. Alle har relevant og forskellig erhvervserfaring, hvilket gør, at vi altid kan sætte det hold, hvor der både er et godt fagligt og personligt match.
  • Vi sikrer robuste løsninger, der overdrages og forankres i organisationen.
  • Vi arbejder faktabaseret, hvilket betyder, at vi altid vil udfordre på problemernes omfang og karakterer via data for at sikre rette løsninger.

Hvad hjælper vi vores kunder med?

Nedenfor er et lille udsnit af vores mange kunder. Vi har store og mindre store kunder, vi har offentlige og private kunder, kunder i alle brancher. Hvor som helst kan der være brug for at tænke i processer, data og kunder.

BISCA A/S

BISCA A/S er én af flere virksomheder, der er med i MIV-projektet (Medarbejdere i Verdensklasse). Vores bidrag til disse virksomheder er kompetenceløft inden for generel kvalitets- og forretningsforståelse. Det spænder lige fra endags introduktionsdage til Lean Six Sigma til længerevarende kompetencegivende Black Belt-uddannelser. En af de største succeser er forløbet ‘Fra Teori til Praksis’. Gennem fokuserede forløb har deltagerne fået lov til at anvende den lærte teori til konkret forbedringsarbejde. Forbedringer, der har givet gevinster i millionklassen.

Region Hovedstaden Koncern IT

I samarbejde med Koncern IT har vi implementeret procesledelse og Six Sigma i organisationen. Vi har defineret virksomhedens KPI’er og opsat målinger og uddannet mere end 200 personer i Six Sigma både på Yellow Belt, Green Belt og Black Belt-niveau. Derudover har vi afholdt heldagsarrangementer, hvor emner fra Six Sigma og procestankegangen har været i fokus i nogle sjove og spændende øvelser.

DPA Microphones

Hos DPA Microphones har vi uddannet Lean Six Sigma Black Belts, kortlagt kerneprocesser og startet målstyring. Vi faciliterede kortlægningen af processer og procesoptimeringer i 10 afdelinger på DPA´s produktionslokalitet i Asnæs, startede målstyring i alle områder og implementerede en struktur for løbende at følge op på produktionsstatus. Derudover har vi bistået med coaching af ledere og en struktureret tilgang til procesforbedringer og fejlsikring. Alt sammen tiltag for at øge produktiviteten og starte en løbende forbedringskultur.

PMC Technology

PMC Technology er leverandør til Vestas , som har stort fokus på kvalitet. Hos PMC har vi implementeret proaktive målinger og kontroller i kerneprocesserne. Samtidig har vi uddannet ca. 25 Green Belts. Derudover har vi afholdt sponsorkurser og heldagsarrangementer for hele virksomheden med Six Sigma i fokus. På disse dage har vi leget og lært, hvilke principper og tanker der er bag Six Sigma og DMAIC.

LEGO System A/S

Hos LEGO System har vi uddannet over 16 danske og udenlandske medarbejdere i Six Sigma Black Belt. Medarbejdere fra Danmark, Tjekkiet, Ungarn og Kina har fået undervisning og individuel coaching i DMAIC. Derudover har vi ydet konsulenthjælp i LEGO Systems Quality og Engineering-funktioner.

SKAT

I forbindelse med indførelse af procesejere i SKAT skulle disse uddannes til at være klædt på til denne nye rolle. Dette skulle til, for at procesledelsen ville komme til at virke i praksis. I samarbejde med kontorchefer faciliterede vi det samlede procesejerinitiativ. Vi har været med til at udvikle uddannelsen og givet projektgruppen et løft ift. procesledelse.

KMD

KMD yder en del internt proceskonsulentarbejde. For at finde et fælles udgangspunkt på tværs af afdelingerne afholdt vi en proceskonsulentworkshop, hvor grundstenene til det videre arbejde blev formuleret og et fælles sprog opnået.

Hvad har vi gjort for vores kunder? - læs historierne

Hos Storm har vi mange eksempler på vores rolle som konsulenter. Her er et udpluk. Klik på linkene og læs mere om hver historie.

 

Bisca aflyste udflytning til Polen

Bisca og Karen Volf var truet af at flytte til Polen pga. af de økonomisk resultater. De valgte i stedet at engagere sig 100 pct. i en ”turn around” baseret på både stram styring af udgifterne og en markant investering i kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Nu ser de resultaterne.

 

Kan man arbejde procesorienteret med udviklingsopgaver?

CP Kelco er markedsførende i hele verden inden for pektinproduktion. De havde i én af deres afdelinger brug for at arbejde aktivt med det interne kundebegreb og -tilfredshed for derigennem at genopfinde sin selvforståelse og øge synligheden på deres faktiske bidrag til organisationens resultat. Dette blev en længere rejse hen imod proces- og kundefokuseret tænkning, baseret på faktiske data i form af KPI’er.

 

Medarbejdere i Verdensklasse (MIV) - Kompetenceudvikling af 1.400 medarbejdere

6 produktionsvirksomheder – alle med ønsker om at gøre noget ved produktiviteten og derved sikre arbejdspladser fik en mulighed. Med støtte fra EU’s sociale fond på 33. mill. Kr. kunne de gennemføre et massivt kompetenceløft for alle deres medarbejdere. Vi i Storm Management fik lov til at hjælpe med kompetenceudvikling omkring skabelse af en forbedringskultur og optimeringsprojekter.

 

Danmarks Lungeforening – patientorganisation bruger KPI’er

Danmarks Lungeforening har gennem de sidste år arbejdet med at implementere en ny strategi, der både skulle skabe stadig flere medlemsaktiviteter, en mere synlig og aktiv rolle i medierne samt en fortsat effektivisering af egen interne ressourceudnyttelse. Det skete gennem medarbejderinvolvering og implementering af meningsgivende KPI’er.

Referencer fra konsulentydelser

Referencer. Storm - House of Six Sigma

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere