Skip to content

120 personer tog en Six Sigma ”White Belt”

Six Sigma ses traditionelt som omfattende meget statistik og tung boglig læring! Tænk om alle medarbejdere blev grebet om filosofien uden brug af traditionel undervisning – og bare gerne ville i gang. Og de skal lære det på en dag – og alle på samme dag. Se – det var målet, da vi skulle hjælpe en helt ny kunde – PMC Technology – med at komme i gang med at bruge Six Sigma.

Det lykkedes os faktisk! Både ledere og medarbejdere sagde efterfølgende: ” Bedste fælles uddannelsesdag nogensinde! Både fagligt og socialt. Det skaber grundlag for noget nyt.”

Målet var at formidle den brede forståelse af Six Sigma – uden at det blev opfattet bureaukratisk. Dagen var opbygget omkring praktiske øvelser og plenum sessions. Hermed kunne vi holde en intensiv læringsproces med glæde og engagement… Vel vidende, at vi også bad alle om at være aktive i næsten 10 timer.

Der blev snakket kundekrav og brugt LEGO-klodser. Det kan faktisk være svært at designe kundernes krav… Med målinger af økologiske kartofler havde vi et godt grundlag for at lave statistiske beregninger. Senere skulle grilles marshmallows og gerne skabt som et egentligt flow. Og under opholdet på en øde ø lærte alle, hvor vigtigt det at kunne kommunikere, når nye ting skal bygges op.

De store plenumsessions var baseret på flipcharts og tuscher. Powerpoint har nemlig ikke altid sin berettigelse. Så ny teori blev introduceret sammen med konkurrencer, viden og dataindsamling.

PMC Ansatte

Det kunne på mange måder ligne et stort forvirrende gedemarked. Men gennem stringent styring og stor respekt for planerne, kom alle medarbejdere og ledere i løbet af dagen hele vejen rundt omkring filosofien bag Six Sigma. Ligesom de vigtigste metoder indenfor Six Sigma også bar blevet præsenteret og diskuteret. Gennem en lille praktisk test lykkedes det faktisk også at vise sig selv og alle andre hvor meget ny viden, der var blevet opbygget i løbet af dagen.

For at genfinde både læring og glæde fra selve dagen afholdt vi i de efterfølgende uger en række informationsmøder, hvor grupper på op til 20 medarbejdere fik lejlighed til at genopfriske deres læring – og dermed effekten af dagen. Her kom alle med fælles hjælp frem til de 6 – 8 primære læringspunkter – og var i stand til at vise en umiddelbar forståelse af den nye læring. Endvidere var alle informationsmøder præget af en refleksiv stemning og lyst til at diskutere hvordan deres nye kunne forbedre deres fælles arbejdsplads.

 

Læs mere om White Belt uddannelsen her – en sikker vej mod fælles sprog i organisationen.

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top