Kursusoversigt

Her på siden finder du en lang række 1-dagskurser inden for kvalitetsledelse, kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling. De bygger alle på en proaktiv forståelse af kvalitet. Det betyder, at vi bruger Lean Six Sigma og Operational Excellence som inspiration. Ligesom vores meget datadrevne mindset også driver os til at vælge specifikke metoder inden for organisation og ledelse.

Kurserne er som udgangspunkt af en dags varighed. Men de falder kalendermæssigt i temaer – og kan dermed bygges sammen til et uddannelsesforløb, som matcher dine behov. Kurserne er inddelt i kategorierne: “Optimering og design”, “Organisation og ledelse” samt “Statistik til optimering”.

Du finder en kalender nederst på siden.

Få et kig ind i undervisningen

Optimering og design

Analysere og designe processer

Procesoptimering kursus. Alt, der foregår i en organisation, baseres typisk på processer - også kaldet arbejdsgange. På dette ...
Læs videre

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de vigtigste metoder til at skabe kvalitet ...
Læs videre

Lean Yellow Belt – intensivt grundlæggende forløb

Lean Yellow Belt er et intensivt forløb på to dage, hvor du bliver trænet i de grundlæggende Lean-principper, ...
Læs videre

Procesledelse og risikostyring

Stadig flere organisationer forstår vigtigheden af at fokusere på processer og arbejdsgange. Fokus, som øger både performance og ...
Læs videre

Quality Function Deployment, QFD

QFD er et klassisk – men stadig meget overset - værktøj til at opbygge et robust design. På ...
Læs videre

Risikostyring i udviklingsprojekter

Forstå, hvordan risici i selve designet kan nedbringes gennem en proaktiv indsats. Forbedrings- og udviklingsprojekter bærer altid risici ...
Læs videre

Organisation og ledelse

Business Process Management (BPM)

For dig, som vil forstå hvorfor og hvordan procesledelse sikrer forbedrede forretningsresultater med udgangspunkt i jeres processers faktiske ...
Læs videre

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus bliver du i stand til at ...
Læs videre

Facilitering – Lær at lede workshops og møder

For dig som forstår vigtigheden af at lede og facilitere vigtige workshops og møder, hvor deltagerne føler sig ...
Læs videre

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people deal”! På dette kursus fokuserer vi ...
Læs videre

Forandringsledelse med fokus på individet

I praksis er der brug for at forandre både det enkelte menneske og organisationen - og her er ...
Læs videre

Statistisk optimering og design

Databaserede beslutninger

At træffe beslutninger baseret på data er afgørende i enhver industri. Og at kunne analysere og præsentere data ...
Læs videre

Datadrevet årsagsanalyse og Design of Experiments, DoE 1

Statistisk forsøgsplanlægning og analyse af data hjælper ofte med at finde optimeringsmuligheder og vurdere nye muligheder for udvikling ...
Læs videre

Datadrevet årsagsanalyse og Design of Experiments, DoE 2

Dette modul bygger videre på Datadrevet årsagsanalyse og Design of Experiments, DoE 1. Nu fokuseres der på mere ...
Læs videre

Datadrevet årsagsanalyse og Design of Experiments, DoE 3

Dette modul bygger videre på modulet Datadrevet årsagsanalyse og DoE 2 og fokuserer blandt andet på hypotesetest på ...
Læs videre

Introduktion til SAS JMP/Minitab

Dette indledende modul giver en introduktion til anvendt statistik og softwareprogrammerne Minitab og SAS JMP. Du lærer, hvordan ...
Læs videre

Recap – statistiske analyser i praksis

Dette modul er for dig, som er bekendt med softwareprogrammet SAS JMP og de statistiske værktøjer inden for ...
Læs videre

Robust design med tolerancekæde 1

Flere og flere virksomheder vælger at arbejde dybdegående med toleranceanalyser for at opnå et mere robust design. Toleranceanalyserne ...
Læs videre

Robust design med tolerancekæde 2

Dette kursus bygger oven på modulet Robust design med tolerancekæde 1. Vi arbejder videre med tolerancekæder, men på ...
Læs videre

Statistisk proceskontrol (SPC), MSA og kapabilitet 1

Lær at arbejde med eksisterende data og bidrag derigennem til stadig bedre performance for jeres eksisterende processer.   ...
Læs videre

Statistisk proceskontrol (SPC), MSA og kapabilitet 2

Dette modul bygger videre på modulet Statistisk proceskontrol (SPC), MSA og kapabilitet 1 og fokuserer på det fortsatte ...
Læs videre

Statistisk proceskontrol (SPC), MSA og kapabilitet 3

Dette modul bygger videre på Statistisk proceskontrol (SPC), MSA og kapabilitet 2. Nu fokuseres der på en række ...
Læs videre

Kursuspakker

Hos Storm tilbyder vi også såkaldte kursus-pakker, der er opbygget af en række kursusforløb. Pakkerne imødekommer de behov du eller din leder-/styregruppe står med indenfor fire områder; Procesledelse, design & udvikling, forandringsledelse og risikostyring.

Forandringsledelse

Vi lever og ånder forandringer i vores hverdag – eller gør vi? I mange virksomheder har transformation, digitaliseringer ...
Læs videre

Proces- og produktdesign

Processer, og måden vi designer vores processer på, er det bærende element i enhver organisation – eller, det ...
Læs videre

Procesledelse

Hvornår er du en funktionsleder og en procesleder? Hvordan håndterer du forandringer i din organisation? Hvordan bruger du ...
Læs videre

Risikostyring

At have en god mavefornemmelse er altid vigtigt, men at styre ud fra data giver dig overblik, kontrol ...
Læs videre

Få adgang til Storms arbejdsdage

Når du deltager i et af Storms enkeltdagskurser, eller en af vores Lean Six Sigma uddannelser, får du automatisk adgang til mindst 1 arbejdsdag.

Arbejdsdage bliver løbende afholdt i Storm-huset. Her kan du komme og få sparring samt vejledning fra Storms konsulenter og øvrige deltagere. Få ro til at arbejde alene i et af husets mange lokaler, eller vær en del af den fælles sparring.

Arbejdsdagene hjælper dig til at få omsat Lean Six Sigma teorien til din praksis. Om det så handler om statistik, ledelse, menneskelige udfordringer eller udvikling - vi står klar til at hjælpe dig, der hvor du er.

Kursuskalender

Klik og se hele kursuskalenderen inkl. hele 2018 i PDF.

Kursus- og uddannelsesoversigt

Klik på billedet for at se oversigten i fuld størrelse i PDF.

Ønsker I at afvikle et internt kursus? Vi har flere års erfaring med kompetenceudvikling af medarbejdere.

Vi designer forløbet, så det dækker jeres behov, understøtter jeres strategi og jeres forretningsmæssige udfordringer. De interne kurser kan afvikles i jeres egen virksomhed eller her hos os, hvis I ønsker at være lidt afskærmet fra dagligdagens forstyrrelser. Kontakt os for nærmere information.

Hvad siger vores kunder?

Kursusevalering 4,3 stjerner af 5 mulige / Storm - House of Six Sigma

4,3 stjerner af 5 mulige. 744 kursusevalueringer siden 2011.

Vi er blevet motiverede, positivt provokerede, udfordrede og guidede på en god måde af dygtige folk fra Storm. Storm-instruktørerne er passionerede, og de brænder for at undervise, og det bidrager til, at kursisterne får den dybere forståelse for Lean Six Sigma-tankegangen. Vi kan klart anbefale at bruge Storm.

Michael Weber & Lars Clemmesen

Bisca A/S

Jeg er altid taget fra undervisningen og har følt mig beriget og fuld af gode ideer. Storm – House of Six Sigmas engagement har hjulpet til at gøre teorien til morgendagens opgaver. Der har været rigtigt godt samspil mellem teori, praksis og mellem mig, Storm og LEGO.

Betina Vedel

Senior Quality Manager Specialist, LEGO System A/S

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number