Skip to content

(Lean) Six Sigma Green Belt

Med en Green Belt uddannelse får du både nye vinkler til dit arbejde og du bliver en eftertragtet medarbejder, der kan skabe markante forretningsmæssige resultater.

Dels ved at kunne lede forbedringsprojekter inden for eget fagområde; baseret på DMAIC-metoden.

Og dels får du et mindset, som gør dig i stand til at tage meget mere kvalificerede og velfunderede beslutninger i dit arbejde – beslutninger der er baseret på valide data, procesindsigt og med øje for mellemmenneskelige relationer.

Du bestemmer selv om Lean skal være en del af din Green Belt uddannelse. Ønsker du Lean, så er der to ekstra undervisningsdage med i dit uddannelsesforløb.

Hos Storm kan du blive Green Belt på tre forskellige måder.

(Lean) Six Sigma Green Belt

Led og gennemfør forbedringsprojekter inden for egen organisation og opnå signifikante resultater.

(Lean) Six Sigma Green Belt (Basic)

Eksamineret Lean Six Sigma Green Belt på kun 9 dage. Mindre statistik og praksis. Grundlæggende basis forløb.

Lean Six Sigma Green Belt e-learning

Lean Six Sigma Green Belt - når det passer ind i din hverdag. E-learning er for dig, der trives med fleksibel planlægning.

En Green Belt uddannelse er starten på din personlige læringsrejse

Uanset hvordan du foretrækker at forme dit Green Belt forløb, så kan du forvente inspiration og læring indenfor en række forskellige discipliner. Samlet set, vil nye metoder og værktøjer betyde, at du får ændrede perspektiver på de faglige kompetencer, som du allerede besidder.

Du bliver i stand til at

 • skabe konkrete forbedringer ved at anvende forbedringsværktøjskassen i din dagligdag – ikke kun gennem projekter, men også gennem en ændret måde at tænke data og komplekse problemstillinger på
 • skelne nuanceret mellem eksterne og interne kundebehov samt gøre kundernes behov operationelle og målbare i forhold til processens output
 • forstå betydningen af data og kunne bruge målesystemsanalyser for at sikre valide data
 • anvende statistisk proceskontrol (SPC) som styringsredskab – både indenfor produktion og administration
 • gennemføre strukturerede årsagsanalyser med DMAIC-forbedringsmetoden – suppleret med statistiske værktøjer
 • anvende flere typer proceskortlægningsværktøjer til årsagsanalyse og til design af fremtidige processer
 • gennemføre brainstorm sessioner, udvikle løsninger og lave cost-benefit betragtninger
 • gennemføre og implementere forbedringer – herunder sikring af relevante kontrol- og reaktionsplaner for processer

 

Kobler du Lean på din Six Sigma Green Belt, bliver du også i stand til at

 • udarbejde værdistrømsanalyser (Value Value Stream Mapping/VSM)
 • lave analyse af værdistrømsanalyser med fokus på bl.a. spild, takt og gennemløbstider
 • kortlægge nuværende og designe fremtidige processer samt lave gap analyse
 • organisere Kaizen indsatser
 • anvende Poke Yoke til fejlsikring
 • bruge SMED tænkning til at minimere skift og change-over tid

Sidst men ikke mindst – så har du mulighed for at lade dig certificere og gennemføre et egentligt DMAIC-forbedringsprojekt. Det vil sikre både din egen praktiske læring og give markante forbedringer i din organisation.

 

Er du klar til at komme i gang? Så mangler du blot at beslutte hvordan dit forløb skal foregå. Vi hjælper dig gerne på vej i dine overvejelser.

 

Overbygning til Green Belt – når det passer dig

Du kan øge dine kompetencer ved at supplere din Green Belt-uddannelse med Black Belt-kurser. Derved bliver du i stand til at arbejde med tværorganisatoriske og/eller statistisk komplicerede kvalitetsforbedringer.

green belt

Six Sigma Green Belt

Med en Green Belt uddannelse får du både nye vinkler til dit arbejde og du bliver en eftertragtet medarbejder, der kan skabe markante forretningsmæssige resultater. Dels ved at kunne lede forbedringsprojekter inden for eget fagområde; baseret på DMAIC-metoden. Og dels får du et mindset, som gør dig i stand til at tage meget mere kvalificerede og velfunderede beslutninger i dit arbejde – beslutninger der er baseret på valide data, procesindsigt og med øje for mellemmenneskelige relationer.

Hos Storm kan du blive Green Belt på tre forskellige måder.

Six Sigma Green Belt (Lean)

Led og gennemfør forbedringsprojekter inden for egen organisation og opnå signifikante resultater.

Six Sigma Green Belt (Basic)

Eksamineret Lean Six Sigma Green Belt på kun 9 dage. Mindre statistik og praksis. Grundlæggende basis forløb.

Six Sigma Green Belt e-learning

Lean Six Sigma Green Belt - når det passer ind i din hverdag. E-learning er for dig, der trives med fleksibel planlægning.

En Six Sigma Green Belt uddannelse er starten på en personlig læringsrejse. Uanset hvordan du foretrækker at forme dit Green Belt forløb, så kan du forvente inspiration og læring indenfor en række forskellige discipliner. Samlet set, vil nye metoder og værktøjer betyde, at du får, ændrede perspektiver på de faglige kompetencer, som du allerede besidder.

Uddannelsen er modulopbygget, så du kan købe modulerne løbende eller vælge at bygge på med flere moduler alt efter behov.

 

Du bliver i stand til at

 • anvende forbedringsværktøjskassen i din dagligdag – ikke kun gennem projekter, men også gennem en ændret måde at tænke data og problemstillinger på
 • skelne nuanceret mellem eksterne og interne kundebehov samt gøre kundernes behov operationelle og målbare i forhold til processens output
 • forstå betydningen af data og kunne bruge målesystemsanalyser for at sikre valide data
 • anvende statistisk proceskontrol (SPC) som styringsredskab – både indenfor produktion og administration
 • gennemføre strukturerede årsagsanalyser med DMAIC-forbedringsmetoden – suppleret med statistiske værktøjer
 • anvende flere typer proceskortlægningsværktøjer til årsagsanalyse og til design af fremtidige processer
 • gennemføre brainstorm sessioner, udvikle løsninger og lave cost-benefit betragtninger
 • gennemføre og implementere forbedringer – herunder sikring af relevante kontrol- og reaktionsplaner for processer

 

Kobler du Lean på din Six Sigma Green Belt bliver du også i stand til at

 • udarbejde værdistrømsanalyser (Value Value Stream Mapping/VSM)
 • lave analyse af værdistrømsanalyser med fokus på bl.a. spild, takt og gennemløbstider
 • kortlægge nuværende og designe fremtidige processer samt lave gap analyse
 • organisere Kaizen indsatser
 • anvende Poke Yoke til fejlsikring
 • bruge SMED tænkning til at minimere skift og change-over tid

Sidst men ikke mindst – så har du mulighed for at lade dig certificere og gennemføre et egentligt DMAIC-forbedringsprojekt. Det vil sikre både din egen praktiske læring og give markante forbedringer i din organisation.

 

Er du klar til at komme i gang? Så mangler du blot at beslutte hvordan dit forløb skal foregå. Vi hjælper dig gerne på vej i dine overvejelser.

 

Overbygning til Green Belt – når det passer dig

Du kan øge dine kompetencer ved at supplere din Green Belt-uddannelse med Black Belt-kurser. Derved bliver du i stand til at arbejde med tværorganisatoriske og/eller statistisk komplicerede kvalitetsforbedringer.

Else Pedersen

På Bisca har vi arbejdet tæt sammen med Storm Management både i forhold til Six Sigma og bælter i alle farver og i et stort systematisk arbejde med at få anvendt tillærte kompetencer i praksis. Sidstnævnte har skabt forbedringer i millionklassen. 

Storm Management har formået på den mest eksemplariske måde at tilpasse, udfordre og løfte medarbejdere på alle niveauer. Det mest fantastiske er, at de brænder for Bisca, som om det var deres ‘eget’, og det engagement og nærvær smitter, så alle omkring dem bliver bedre og yder langt over niveau.

Else Pedersen

HR Chef, Bisca A/S
Christel Brygger Haugsted, Lean Six Sigma Black Belt

Storm - House of Six Sigma er en anbefalelsesværdig Lean Six Sigma-udbyder. De har hyggelige og stemningsfulde rammer. Det giver tryghed og åbner for fortrolighed på holdene, så man kan dele hinandens gode og dårlige real life-erfaringer og lære af dem. Storm formår at tilrettelægge undervisningen. så den er varieret og spændende med en god blanding af teori, eksempler, dialog, øvelser og vekslende mellem forskellige undervisere, som brænder for forskellige emner. Ikke mindst i coaching hvor der er adgang til de forskellige eksperter alt efter ens skiftende problemstillinger gennem projektet. Det at kunne sidde en hel dag uforstyrret i deres lokaler har skabt ro og plads til projektarbejdet. 

Christel Brygger Haugsted

Supply Chain Director, Bavarian Nordic A/S
ingi

Lokationen hos Storm i Holte var en game-changer for mig. Det gjorde en kæmpe forskel, at man havde mulighed for at komme ud af sine vante omgivelser og enten fordybe sig i projektet i et lokale for sig selv eller at sparre med de andre deltagere, hvis der var behov for det. Underviseren var eminent god, hvor jeg fandt en uvurderlig sparring og tålmodighed. Hun var super god til at guide mig i forhold til værktøjer og eventuelle ændringer i projektet. Der var forskellige elementer i uddannelsen, som vi tog på forskellige lokationer, som gav en fin variation, og niveauet hos de forskellige undervisere fra bl.a. LEAN akademiet var højt.

Ingi Elmelund Petersen

Nordea
Britta Jensen, Hydra Grene

Det har været et rigtig spændende forløb, hvor jeg har fået en kæmpe og uundværlig sparring fra Storm for at kunne holde projektet på sporet. Alle er så løsningsorienteret / fokuseret, at man let kommer til at overse muligheder eller risici, hvis ikke projektet er faktabaseret nok, der hjælper værktøjerne og et GB til at forstå hvorfor fakta er yderst vigtig, når man arbejder med forandringer.

Britta Jensen

Hydra-Grene A/S

Kontakt os

  Six Sigma Green Belt

  Vores klassiske Six Sigma Green Belt uddannelse består af 7 kursusdage.

  Yellow Belt/DMAIC-forståelse (3 dage) giver et grundigt kendskab til, hvordan man kan arbejde med forbedringer med Six Sigma-tænkning samt den helt grundlæggende og fundamentale indsigt i DMAIC-metoden.

  Databaserede beslutninger (1 dag), som giver indsigt i metoder og værktøjer til at finde og bruge data til at tage objektive og robuste beslutninger, samt verificering af data ved brug af målesystemsanalyse – Gage R&R.

  Statistisk Proceskontrol (SPC) og Kapabilitet 1 (1 dag) handler om at bruge kontrolkort og kapabilitet på normalfordelte og ikke normalt fordelte data.

  Datadrevet årsagsanalyse (1 dag) Giver viden om årsagsanalyser gennem fokus på sandsynlighed og sandsynlighedsfordelinger, hypotesetest og regressionsanalyse.

  Forandring og forankring (1 dag), fordi gode projektmodeller ikke giver resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people deal”! Her er fokus på, at ”få ting til at ske”. Både gennem inddragelse og aktiv styring.

  Nogle af vores kursister oplever, at der kan være brug for evt. ekstra undervisningstid for at sikre kendskab til statistisk software (MiniTab eller SAS Jmp). Vi afholder denne undervisning på særskilte dage. Kontakt os for at drøfte hvad der passer dig.

   

  DMAIC-projekt i din Six Sigma Green Belt uddannelse

  For at blive certificeret Six Sigma Green Belt skal du gennemføre et praktisk DMAIC-projekt. Det er her du får lejlighed til at afprøve din nye viden i praksis. Og det er her, at du kan skabe de faktiske forbedringer og resultater for og i din organisation.

  Til at understøtte hele projektforløbet kan du deltage i vores projekt-arbejdsdage. Her er plads til opsamling på teori samt sparting på dit eget DMAIC projekt. Du bestemmer selv om du vil kolbe på virtuelt eller foretrækker at være hos os i Holte.

  Dagene giver plads til fælles sparring, refleksion og ikke mindst inspiration.

  Desuden vil der være plads til at arbejde med eget projekt og få individuel vejledning, deltage i fælles fremlæggelse af projekter og arbejde i mindre grupper, hvis det giver mening.

  Der er arbejdsdage hver 3. - 4. uge. Du kan deltage alle de dage, som du har lyst til. Helt fra du starter til din uddannelse - og til du står med certifikatet i hånden. Du tilmelder dig til arbejdsdagene på forhånd. Vi sørger for at booke dagene i din kalender - og så bekræfter du blot din evt. deltagelse.

  I tillæg får du 5 x 1,5 timers individuel projektcoaching.

  Husk at du har maksimalt to år til at færdiggøre dit projekt for at blive certificeret.

   

  Vil du gerne være LEAN Six Sigma Green Belt?

  Hvis du gerne vil udvide din Six Sigma Green Belt med LEAN, så bliver dit teoretiske forløb lidt anderledes. Så skal du igennem yderligere 2 dages undervisning i LEAN. Dermed får du i alt 9 dage med teori. En teori, som vi selvfølgelig også gerne ser, at du anvender i dit praktiske DMAIC-projekt.

  Krav til projekt, certificering etc.; følger ellers i øvrigt den almindelige Six Sigma Green Belt.

  • GB Six Sigma Basic DK/UK 27/8/2024
  • 27/08/2024
  • Pris 27.500 (ekskl. moms)

  LEAN er et tilvalg og ikke inkluderet

  Inkluderet i prisen

  • Individuel projektcoaching 5 x 1,5 timer
  • Printet materiale på dansk eller engelsk efter ønske
  • Online adgang til materiale, skabeloner mm.
  • Six Sigma Tool-Kit på dansk eller engelsk
  • Storms eksaminering og certificering
  • Uddannelsesbevis
  • Morgenmad og frokost

  Six Sigma Green Belt

  7 uddannelsesdage

  Mulighed for at deltage i projektarbejdsdage gennem hele dit projektforløb

  5 * 1,5 timers individuel coaching


  Lean Six Sigma Green Belt

  9 uddannelsesdage

  Mulighed for at deltage i projektarbejdsdage gennem hele dit projektforløb

  5 * 1,5 timers individuel coaching

  Lean Six Sigma Green Belt Basic

  Med en Lean Six Sigma Green Belt Basic vælger du et mere komprimeret uddannelsesforløb, med mindre fokus på din egen praksis.

  Med denne Lean Six Sigma Green Belt Basic uddannelse gennemfører du ni kursusdage i Lean Six Sigma, hvor du undervejs omsætter teori til praksis gennem fælles case og øvelser med de øvrige deltagere. Gennem kun ni dage, bliver du altså uddannet og eksamineret Lean Six Sigma Green Belt.

  Du skal være opmærksom på, at denne uddannelse ikke dækker de krav, som er beskrevet ISO1353 og ISO18404. Vil du gerne sikre, at du kan henvise til disse standarder, så skal du i stedet tage en klassisk Lean Six Sigma Green Belt uddannelse.

   

  Hvem henvender Lean Six Sigma Green Belt Basic sig til?

  Lean Six Sigma Green Belt Basic uddannelsen er til dig der ønsker at få viden og kompetencer indenfor de grundlæggende værktøjer i Lean Six Sigma, gennem et hurtigt, men effektivt, forløb på kun ni kursusdage.

  Uddannelsen henvender sig desuden til dig, der ikke nødvendigvis har behov for at lære de store statistiske analyser, men blot behøver indsigt i de mest essentielle statistiske værktøjer til det daglige ledelses- og procesarbejde.

  Du får indsigt i de nødvendige redskaber til at planlægge, skabe og implementere procesforbedringer i egen organisation. Du får masser af sparring og praktiske øvelser, som giver dig ny inspiration og motivation. 

  Lean Six Sigma Green Belt Basic er til dig, der ikke har behov for at anvende Lean Six Sigma værktøjerne i egen praksis under uddannelsen. Står du med nogle konkrete problemstillinger, som du ønsker at anvende Lean Six Sigma værktøjer til at løse, bør du overveje en klassisk Lean Six Sigma Green Belt uddannelse, hvor du udfører et DMAIC-projekt i egen organisation.

   

  Indhold i Lean Six Sigma Green Belt Basic

  I din Lean Six Sigma Green Belt Basic uddannelse skal du igennem ni kursusdage:

  Yellow Belt/DMAIC-forståelse (3 dage) giver et grundigt kendskab til, hvordan man kan arbejde med forbedringer med Six Sigma-tænkning samt den helt grundlæggende og fundamentale indsigt i DMAIC-metoden.

  Databaserede beslutninger (1 dag), som giver indsigt i metoder og værktøjer til at finde og bruge data til at tage objektive og robuste beslutninger, samt verificering af data ved brug af målesystemsanalyse – Gage R&R.

  Datadrevet årsagsanalyse (1 dag) Giver viden om årsagsanalyser gennem fokus på sandsynlighed og sandsynlighedsfordelinger, hypotesetest og regressionsanalyse.

  Statistisk Proceskontrol (SPC) og Kapabilitet 1 (1 dag) handler om at bruge kontrolkort og kapabilitet på normalfordelte og ikke normalt fordelte data.

  Forandring og forankring (1 dag) fokuserer på at ”få ting til at ske”. Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv. Uanset hvad så er mange forandringer ”a 90% people deal”, så der er behov for at forstå både medinddragelse og aktiv styring.

  Lean Yellow (2 dage) introducerer i de grundlæggende Lean-principper, metoder og konkrete værktøjer. Der suppleres med eksempler, en række praktiske øvelser og dialoger.

   

  Overbygning til Lean Six Sigma Green Belt Basic

  Du kan altid opgradere din Lean Six Sigma Green Belt Basic til en klassisk certificeret Lean Six Sigma Green Belt, hvor du får brugt værktøjerne i praksis og i egen organisation gennem et DMAIC-projekt.

  Du kan også vælge at blive Lean Six Sigma Black Belt, enten gennem en klassisk Lean Six Sigma Black Belt uddannelse, eller gennem et mere fleksibelt og tidsbesparende forløb via Black Belt e-learning Som Lean Six Sigma Black Belt får du kompetencerne til at arbejde mere tvær-organisatorisk, og med mere komplicerede statistiske analyser og kvalitetsforbedringer.

  • GB Lean Six Sigma Basic DK/UK 27/8/2024
  • 27/08/2024
  • Pris 33.800 (ekskl. moms)

  Six Sigma Green Belt e-Learning

  Hvis du trives bedre med fleksibel planlægning eller gerne vil hurtigt gennem din Green Belt uddannelse, så er vores virtuelle undervisning måske noget for dig. Her bestemmer du selv tempoet – og alligevel er det med plads til at koble din nye viden ind i din egen praktiske hverdag.

  Vi kobler dig på vores virtuelle e-learning og supplerer med mulighed for at drøfte læring og reflektere undervejs.

  Undervisningsmaterialet er på engelsk – men al din læring kan fint ske på dansk. Dels gennem dialogerne, hvor der samles op med en af vores dygtige instruktører. Dels gennem vores øvrige materiale, som du finder på vores virtuelle platform.

  Samlet set skal du igennem 42 timers e-learning, som kan tages i eget tempo – med indlagte tests og måling af din fremdrift. Vi planlægger forløbet ud fra dine rammer og ambitioner. Så den fælles dialog og refleksion efter afslutning af hver DMAIC-fase, planlægges ved opstart. Vi afsætter typisk 1,5 time til hver af dialogerne. Det giver indsigt – og en mulighed for at være velforberedt. Ligesom det sikrer, at du kender din egen plan og kan passer den ind i din hverdag.

  På disse virtuelle opsamlinger drøftes den gennemgåede teori samt hvordan værktøjerne og tænkningen løbende kan anvendes i din egen hverdag.

   

  Du kan afslutte en virtuel Green Belt på tre forskellige måder

  1. Bestå den teoretiske eksamen, så du kan blive eksamineret Green Belt

  2. Vælge en virtuel certificering, hvor du består den teoretiske eksamen og supplerer med en virtuel DMAIC-simulering. Det sikrer praktisk erfaring med faktisk anvendelse af DMAIC-metoden samt de vigtigste værktøjer i hver af faserne.

  • Denne mulighed kræver yderligere 12 timer med praktiske øvelser gennem DMAIC. Det foregår virtuelt og er en del af vores e-learningsplatform.

  3. Vælge en egentlig praksisnær certificering, hvor du består den teoretiske eksamen og supplerer med et DMAIC-projekt i dit almindelige arbejde. Det sikrer en solid praktisk erfaring med faktisk anvendelse af DMAIC-metoden, hvor du samtidig er med til at løse et komplekst problem i egen organisation – og derigennem skabe faktiske forbedringer.

  • Her suppleres din virtuelle undervisning med virtuelle arbejdsdage, hvor du løbende er i dialog med en af vores undervisere. Der bliver plads til både at diskutere anvendelse af teori og værktøjer. Du får sparring til at løse de konkrete problemstillinger – og der kan være tid til at netværke med andre deltagere. Hvis du vælger det, så er der også mulighed for at deltage på de ”fysiske” arbejdsdage. Her samles deltagerne på vores kontor i Holte – det giver plads til både netværk, faglige sparring og tid til fordybelse i eget projekt.
  • Endelig giver denne mulighed egentlig projektfokuseret coaching, hvor vi sparrer omkring dit konkrete projekt og hjælper dig frem til den dag, hvor du kan kalde dig ”certificeret Green Belt”.

   

  Du kan altid bygge videre og blive Black Belt

  Bliver du grebet af DMAIC som metode og gerne vil videre, så kan du siden hen overveje at tage en Black Belt uddannelse, som hjælper dig til at drive tværgående og meget komplekse DMAIC-projekter.

  Vores opbygning bevirker, at du både kan fortsætte med at uddanne dig til Black Belt ved at bruge e-learning – eller hvis du ønsker det – flytte over til den mere traditionelle Black Belt uddannelse, hvor der også er egentlig klasseundervisning.

  • GB E-Learning
  • 18/06/2024
  • Pris 19.995 (ekskl. moms)

  Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

  IASSC logo

  Bliv klogere på vores

  Scroll To Top