Skip to content
black belt

Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen får du en afgørende brik til dit CV. Du bliver en eftertragtet medarbejder, der kan skabe markante resultater og performance i organisationen. Du bliver en praktiker, der på et internationalt højt fagligt niveau kan lede tværfaglige og tværorganisatoriske forbedringsprojekter med afsæt i den internationalt anerkendte og datadrevne projektmetode DMAIC.

Ikke alene kan du lede forretningskritiske større projekter, du bliver også i stand til at tage meget mere kvalificerede og velfunderede beslutninger i dit arbejde – beslutninger, der er baseret på valide data, procesindsigt og med øje for de afgørende mellemmenneskelige relationer.

Hos Storm kan vi hjælpe dine Black Belt drømme på tre forskellige måder.

Six Sigma Black Belt (Lean)

Klassisk undervisningsforløb med mulighed for netværk med andre Green og Black Belt kandidater.

Fra Green Belt til Black Belt

Er du allerede Green Belt kan vi skræddersy en overbygning, som supplerer din eksisterende viden.

Six Sigma Black Belt e-learning

Du kan følge vores virtuelle program, som indeholder en del e-learning samt virtuel sparring.

Går du med drømme om en karriere som leder, så vil en Black Belt hjælpe dig godt videre. Du får et mindset, som gør dig til at vejlede, analysere og guide både omkring små og store udfordringer. Det betyder, at du kan lede dine medarbejdere – uden at ødelægge deres engagement omkring det faktiske indhold i de konkrete opgaver.

Vi hjælper dig selvfølgelig gerne videre i dine overvejelser. Kontakt os straks

Et stort personligt udbytte til glæde for din karriere

For mange af ”vores Black Belts” kommer uddannelsesforløbet til at blive en skelsættende periode i deres arbejdsliv. En masse ny inspiration og egne refleksioner trækker spor i mange retninger. Muligheden for at vælge mellem mange forskellige moduler betyder, at du kan gå mere i dybden indenfor eksisterende interesseområde – og samtidig supplere med ny komplementerende viden.

Så grib chancen til at lære noget nyt eller få nye perspektiver på de faglige kompetencer, som du allerede besidder.

 

Med en Six Sigma Black Belt uddannelse bliver du i stand til at

 • hjælpe og lede organisationen i retning af datadrevne beslutninger baseret på kundeforståelse og procesindsigt
 • anvende værktøjer, der støtter dig i at sikre opbakning til forbedringsinitiativer
 • anvende forbedringsværktøjskassen i din dagligdag – ikke kun gennem projekter, men også gennem en ændret måde at tænke data og problemstillinger på
 • skelne nuanceret mellem eksterne og interne kundebehov samt gøre kundernes behov operationelle og målbare i forholde til processens output
 • arbejde med begrebet Cost of Poor Quality (COPQ), som viser i kroner og ører hvad den dårlige kvalitet koster din virksomhed og dermed taler du ”ledelsens sprog”
 • forstå betydningen af data og kunne bruge målesystemsanalyser for at sikre valide data
 • anvende statistisk proceskontrol (SPC) som dagligt styringsredskab
 • arbejde med risikoanalyser (FMEA) og anvende disse i forskellige sammenhænge; f.eks. til årsagsanalyser og når fremtidige løsninger skal risikovurderes
 • gennemføre og coache strukturerede årsagsanalyser med DMAIC-forbedringsmetoden – suppleret med statistiske hypotesetests og Design of Experiments (DOE) som væsentlige værktøjer
 • udvikle og designe løsninger med Design of Experiments (DOE), herunder gennemførsel af forskellige typer af forsøg indenfor både screening og egentlig optimering
 • anvende flere typer proceskortlægningsværktøjer til årsagsanalyse og til design af fremtidige processer
 • gennemføre brainstorm sessioner, udvikle løsninger og lave cost-benefit betragtninger
 • gennemføre og implementere forbedringer – herunder sikring af relevante kontrol- og reaktionsplaner for processer
 • bruge metoder til at inspirere og lede basale forandringer i organisationen

 

Vil du gerne være Lean Six Sigma Black Belt?

Du kan fint tage LEAN med i din Black Belt uddannelse. Det gør du blot ved at tilvælge LEAN-moduler som en del af dit uddannelsesforløb.

Herefter vil du kunne kalde dig selv Lean Six Sigma Black Belt.

Kobler du Lean på din Six Sigma Black Belt bliver du også i stand til at

 • udarbejde værdistrømsanalyser (Value Stream Mapping/VSM)
 • analysere værdistrømsanalyser med fokus på bl.a. spild, takt og gennemløbstider
 • kortlægge nuværende og fremtidige processer samt gennemføre en gap analyse
 • organisere Kaizen indsatser
 • anvende Poke Yoke til fejlsikring
 • bruge SMED-tænkning til at minimere skift og change-over tid

Sidst men ikke mindst – så har du med dit uddannelsesprojekt skabt markante og blivende forbedringer i din organisation.

Bente Madsen, Lean Six Sigma Black Belt

Jeg har oplevet Storm - House of Six Sigma som kompetente undervisere, der ikke kun underviser men arbejder med metoden i dagligdagen. De udviser ægte interesse for kursisternes projekter, og man føler sig i gode hænder. Og dejligt, at der er mulighed for at kombinere sparring mellem modulerne med muligheden for ”bare” at bruge huset som frirum til at sidde og arbejde, så man kan fokusere på projektet.

Bente Madsen

General Manager Business Applications, D/S Norden A/S
Dan Foldager

I forbindelse med min Lean Six Sigma Black Belt-certificering har jeg via undervisning og sparring været i kontakt med en række fantastiske mennesker i Storm, som alle har godt humør, faglighed samt evnen til at se løsninger som fællestræk. Hvis du søger et godt og udviklende forløb inden for Six Sigma-verdenen, kan jeg varmt anbefale Storm som stifinder.

Dan Foldager

Project Safety Manager Specialist, LEGO System A/S
Lise Isachsen - Storm - House of Six Sigma certificeret.

Jeg vil klart anbefale Storm – House of Six Sigma til andre. Det har jeg faktisk allerede gjort. Jeg bliver klogere af at være i Storm-huset, det er jo helt vildt. Jeg har godt nok lært meget, og fået en anden tilgang til tingene. Jeg har lært at bruge DMAIC-metoden rigtigt. Nu kan jeg bruge den metode til hvad som helst, hvor som helst.

Lise Isachsen

Project Manager, Coloplast
Brian Søgaard Laursen, Six Sigma Black Belt

Rejsen har været en stor læring i sig selv. Jeg gik nok ind til uddannelsen med en ’hvor svært kan det være’-tankegang, men har sidenhen fundet værdierne i at få de enkelte faser ind under huden og gøre det ordentligt. Det er ikke bare en række værktøjer, det er et koncept og en tankegang. Man får omsat organisationens virkelighed til noget kvantificerbart. Noget man kan diskutere, forventningsafstemme og beslutte ud fra. Det giver muligheden for at styre processer på en ny måde, hvor der er enighed om, hvordan processerne ser ud. Vi undgår situationerne, hvor vi troede vi var enige, men i virkeligheden sad med vidt forskellige forståelser. Et fælles sprog bliver skabt.

Brian Søgaard Laursen

Scientist, Team Leader, Novozymes A/S

Kontakt os

  Six Sigma Black Belt

  Vælger du vores klassiske Six Sigma Black Belt-uddannelse, så kan du skræddersy den til netop dig og din organisations behov. Du opnår et praktikerniveau, der matcher eller overstiger internationale Lean Six Sigma standarder og med et godkendt og gennemført projekt, opnår du en certificering.

  Uddannelsens opbygning

  Vores klassiske Six Sigma Black Belt uddannelse består af 15 kursusdage. Heraf er der 9 obligatoriske dage – og 6 kursusdage, som du kan vælge frit ud fra egen interesse.

  Indholdet på de 9 obligatoriske dage ser således ud (læs mere om dagene ved at klikke på dem):

  Yellow Belt/DMAIC-forståelse (3 dage) sikrer en god og anvendelsesorienteret forståelse af forbedringer med Six Sigma-tænkning samt den fundamentale og grundlæggende indsigt i DMAIC som metode.

  Databaserede beslutninger (1 dag) fokuserer på metoder og værktøjer, som kan bruges til tage objektive og robuste beslutninger. Desuden opnås en forståelse af verificering af data og arbejdet med målesystemsanalyse – Gage R&R.

  Statistisk Proceskontrol (SPC) og Kapabilitet 1 (1 dag) dækker brug af kontrolkort og kapabilitet på både normalfordelte og ikke-normalfordelte data.

  Datadrevet årsagsanalyse (1 dag) introducerer den statistiske tænkning; afdækker sandsynlighed og sandsynlighedsfordelinger samt hypotesetests og regressionsanalyser.

  Forandring og forankring (1 dag) handler om at ”få ting til at ske”. Uanset hvad så er mange forandringer ”a 90% people deal”, så der er behov for at supplere de gode projektmodeller med forståelse af både medinddragelse og aktiv styring.

  Procesledelse og risikostyring (1 dag), giver indsigt i hvordan processerne kan styres og løbende forbedres. Der skal være fokus på både performance og på metoder, som hjælper med at reducere risikoen for fejl.

  Analysere og designe processer (1 dag) sikrer en grundlæggende forståelse for at kortlægge, analyser og optimere processer. Der er tre perspektiver: forståelsen af en proces, forbedring af eksisterende processer og design af nye processer.

   

  Valgmoduler til din Six Sigma Black Belt uddannelse

  Du vælger selv indholdet på 6 kursusdage – baseret på dine egne interesser og dine arbejdsopgaver. Du kan vælge blandt en række kurser, som hver især går i dybden med et eller flere af de temaer, som du allerede er blevet præsenteret for. Du har også mulighed for at vælge emner, som dit projekt kræver – men som ikke er med på den obligatoriske del. Valgmodulerne dækker over kurser i emner inden for “Optimering og design”, “Organisation og ledelse” og “Statistisk optimering og design”. Du skal vælge minimum to inden for organisation og metode samt minimum et modul inden for statistik.

  Optimering og design

  Quality Function Deployment (1 dag), også kaldet QFD er et klassisk – men stadig meget overset – værktøj til at opbygge et robust design. På denne dag får indsigt i, hvad QFD er, og hvor meget inspiration det faktisk kan være med til at give dig og din organisation.

  Lean Yellow (2 dage) introducerer i de grundlæggende Lean-principper, metoder og konkrete værktøjer. Der suppleres med eksempler, en række praktiske øvelser og dialoger.

  Design for Six Sigma (1dag) indeholder nogle af de vigtigste metoder til at skabe kvalitet i verdensklasse. Få her indsigt i filosofien bag Design for Six Sigma, og stift bekendtskab med en af de vigtigste faseopbygninger, som understøtter denne metode. Med Design for Six Sigma er der ikke overladt noget til tilfældighederne. Udvikling kan planlægges, budgetteres, optimeres og styres.

  Organisation og ledelse

  Forandringsledelse med fokus på individet giver værktøjer til at skabe forandringer overfor individer. Vi fokuserer på ADKAR-modellen, som er et eksemplarisk værktøj til identificering af forandringsparathed og identificering af indsatsområder.

  Datadrevet ledelse, som sætter dig i stand til at opbygge og implementere en styring, som kan skabe balance mellem økonomi, kvalitet, processer og intern læring. Du introduceres også til visuel styring (Visual Management) med tavler, når der skal følges op på jeres indsats.

  Facilitering, med fokus på vigtigheden af at lede og facilitere workshops og møder, hvor deltagerne føler sig hørt. Få kendskab til deltageradfærd, forskellige former for mødeledelse og konkrete råd til håndtering, når konflikter opstår.

  Business Proces Management, som giver indsigt i hvorfor og hvordan procesledelse sikrer forbedrede forretningsresultater med udgangspunkt i jeres processers faktiske performance og kundernes oplevelse.

  Statistik og optimering

  Design of Experiments (DOE) 1, hvor lærer du at planlægge, analysere og udføre kontrollerede forsøg. Gennem statistiske beregninger ser der hvilke faktorer/årsager der har betydning for dit problem – og som du derfor skal arbejde videre med.

  Statistisk proceskontrol og kapabilitet 2 gør dig endnu skarpere til at analysere og bruge statistiske værktøjer; bl. a. stikprøver for lineær regression, prædiktionsinterval og Ppk samt multivariat kontrolkort og kontrolkort med Ppk.

  Design of Experiments (DOE) 2, hvor du bliver endnu skarpere til at teste de faktorer, som har størst betydning for dit problem. Der arbejdes med hypotesetest på ikke-normalfordelte data, analyser af datasæt med mange variable, krydsvalidering og DOE med hele plots og variansmodellering.

  Et praktisk DMAIC-projekt gennem din Six Sigma Black Belt uddannelse

  For at blive certificeret Black Belt skal du gennemføre et tværorganisatorisk DMAIC-projekt, hvor der kan suppleres med dataanalyser. Det giver lejlighed til at afprøve din nye viden i praksis. Og det er her, at du kan skabe de faktiske forbedringer og resultater for og i din organisation.

  For at sikre et lærerigt projektforløb skal du deltage i minimum 6 og maksimum 11 arbejdsdage. Det er en vigtig del af din certificering.

  Der er arbejdsdage mindst én gang hver måned. På arbejdsdagene er der undervisere og givetvis andre kursister, som også arbejder med egne forbedringsprojekter. Det giver rum og tid til fælles refleksion, sparring og ikke mindst inspiration.

  Tilmelding til arbejdsdagene sker på vores virtuelle platform. Her kan du også hvad du gerne vil have hjælp til. Så sikrer vi, at den rette kompetence er tilgængelig for dig. Dagene kan forløbe meget forskelligt – så der kan arbejdes med eget DMAIC-projekt, modtage individuel vejledning, høre projektfremlæggelser og arbejde i mindre grupper, hvis det virker rigtigt.

  Du vil også få 5 x 2 timers individuel projektcoaching. Det følger typisk dit flow omkring de fem faser i DMAIC:

  Husk endelig, at du har maksimalt to år til at færdiggøre dit projekt for at blive certificeret.

   

  Vil du gerne være LEAN Six Sigma Black Belt?

  Hvis du gerne vil udvide din Six Sigma Black Belt med LEAN, så lader det sig nemt gøre. Du skal blot beslutte, at to af dine seks valgfrie dage bruges på undervisning med LEAN. På de to dage vil du blive introduceret til de grundlæggende Lean-principper, metoder og konkrete værktøjer. Også her suppleres med eksempler, en række praktiske øvelser og dialoger.

  Vi ser selvfølgelig også gerne, at du anvender i dit praktiske DMAIC-projekt.

  Krav til deltagelse på arbejdsdage, et projekt for at opnå certificering etc.; følger ellers i øvrigt den almindelige Six Sigma Black Belt.

  LEAN er et tilvalg, ikke inkl.

  Inkluderet i prisen

  • Individuel projektcoaching 5 x 2 timer
  • Printet materiale på dansk eller engelsk efter ønske
  • Online adgang til materiale, skabeloner mm.
  • Six Sigma Tool-Kit på dansk eller engelsk
  • Storms eksaminering og certificering
  • Uddannelsesbevis
  • Forplejning

  Six Sigma Black Belt

  21 uddannelsesdage i alt heraf:

  9 obligatoriske dage

  6 dage med egne valgfag

  11 arbejdsdage, heraf er de 6 obligatoriske


  Lean Six Sigma Black Belt

  21 uddannelsesdage i alt heraf:

  11 obligatoriske dage

  4 dage med egne valgfag

  11 arbejdsdage, heraf er de 6 obligatoriske

  Fra Six Sigma Green Belt til Six Sigma Black Belt

  Hvis du allerede er uddannet Green Belt, men nu finder, at det er på tide at komme i gang med en Black Uddannelse, så hjælper vi gerne med at forme et specifikt forløb til dig.

  Vi kan forme dit forløb, så du både kan deltage på vores almindelige kurser – eller gøre det som et mere virtuelt forløb, hvor vi både kombinerer e-learning og individuel coaching. Hermed kan vi planlægge både ud fra din egen arbejdsfacon og ud fra det faktiske projekt, som skal gennemføres.

  For os er det ikke afgørende hvorfra du er uddannet Green Belt – eller hvor lang tiden siden det er. Dels har vi en bred forståelse for de Green Belt kurser, som findes. Og dels vil vi spørge grundigt ind til din forståelse af metoder og værktøjer, suppleret med din konkrete erfaring. Det kan f.eks. være at du allerede har en stor statistisk viden – og så skal vi måske mere i dybden med metoder og forandringsledelse.

  Endelig så afhænger det selvfølgelig også hvad du vil bruge din Black Belt til. Vil du gerne specialiseres endnu mere indenfor de statistiske discipliner? Eller handler det mere om at kunne facilitere og lede forandringer?

  Så vi sammensætter din Black Belt uddannelse ud fra dine erfaringer, dine ønsker og vores brede palette af moduler indenfor både optimering og design, organisation og ledelse samt statistik med fokus på optimering.

  Du skal forvente, at det samlet set vil være 7 – 9 uddannelsesdage. Hertil kommer de arbejdsdage, som skal bruges til at omdanne din teoretiske indsigt til praktisk erfaring gennem dit projekt.

  Et praktisk DMAIC-projekt gennem din Six Sigma Black Belt uddannelse

  En Black Belt uddannelse bør afsluttes med en egentlig certificering. Det betyder, at du skal gennemføre et DMAIC-projekt – gerne som en del af dit job. Dette sikrer, at du får afprøvet din nye viden i praksis.

  En certificering kræver, at du deltager i mindst seks og maksimum 11 arbejdsdage. Det er dage, som er uden ny teori – men giver plads til at øve sig i de nye metoder og værktøjer.

  Arbejdsdagene afholdes typisk med 3 – 4 ugers mellemrum. Her deltager både undervisere og dine medkursister, som typisk også arbejder på egne DMAIC-projekter. Det giver plads til fælles sparring, refleksion og masser af inspiration.

  Du tilmelder dig på den virtuelle platform. Skriv, hvis du har brug for specifik hjælp, så sørger vi for at den rette kompetence er tilgængelig for dig. Desuden er der mulighed for arbejdsro, individuel vejledning, fælles projektfremlæggelser og evt. arbejde i mindre grupper. Du bestemmer selv.

  Endelig får du også 5 x 2 timers individuel projektcoaching.

  Husk, at du har maksimalt to år til at færdiggøre dit projekt og blive certificeret.

  Six Sigma Black Belt e-learning

  Hvis du bedre trives med fleksibel planlægning eller gerne vil lidt hurtigere gennem din Lean Six Sigma Black Belt uddannelse, så er vores virtuelle undervisning måske noget for dig. Her bestemmer du selv tempoet – og alligevel er det med plads til at koble din nye viden ind i din egen praktiske hverdag.

  Vi forbereder dit e-learning forløb ud fra dine behov. Og gennem hele forløbet suppleres med mulighed for at drøfte læring og reflektere undervejs.

  Selve e-learningsplatformen er på engelsk – men al læring, dialog og opsamlinger kan fint ske på dansk. Ligesom vi meget gerne stiller andet dansk materiale til rådighed.

  Blended learning kombinerer e-learning med elementer fra klasseværelseundervisning. Med blended learning bliver e-learning social – du er ikke længere overladt til dig selv. Vi hjælper dig hele vejen i mål med din uddannelse og dit praktiske forbedringsprojekt. På den måde øger du dine muligheder betragteligt for at skabe værdi for din virksomhed.

  I alt er der 72 timers e-learning. Du bestemmer selv tempoet. Undervejs vil du møde indlagte tests og løbende måling af fremdriften. Alt afhængig af dit ønsker til fokusområder supplerer vi måske med virtuelle moduler, som foregår på dansk.

  Vi planlægger forløbet ud fra dine ambitioner og rammer. Så den fælles dialog og refleksion planlægges typisk efter afslutningen på en af faserne i DMAIC. Dialogen har typisk en varighed af 2 timer. Og er der evt. behov for det, så kan det fint splittes op.

  Samtalerne sikrer, at du har forstået teorien – og er i stand til at få det omsat til din egen praksis. Det sikrer måske også, at du kan følge en plan og få det passet ind i din hverdag.

   

  Din læring af Lean Six Sigma Black Belt

  Du bliver en erfaren Lean Six Sigma-praktiker ved at deltage i dette kursus og ved at færdiggøre et DMAIC-forbedringsprojekt udført i din egen organisation. Igennem kurset vil du lære at mestre en række avancerede kvalitetsværktøjer og metoder, som du også kan benytte i situationer uden for DMAIC- projekterne.

  Du lærer at lede vigtige tværfunktionelle projekter og anvende avancerede analyser til at træffe dokumenterede beslutninger baseret på data, procesindsigt og med respekt for interpersonelle relationer.

  Succesfulde kandidater får fuldført to forbedringsprojekter på Black Belt niveau, hvor de benytter Lean Six Sigma DMAIC-metoden – som genererer betydelige besparelser og/eller signifikante forbedringer i din organisation. Dette blended learning-program tilbyder meget mere end uddannelse – det forandrer dig til en professionel udøver af Lean Six Sigma og giver dig en dokumenteret liste over succeser.

   

  Du kan afslutte en virtuel Lean Six Sigma Black Belt på tre måder

  1. Bestå en teoretisk eksamen, så du kan kalde dig eksamineret Black Belt

  2. Beslutte at tage en virtuel certificering, hvor du skal bestå en teoretisk eksamen og bagefter supplere med en simulering af et DMAIC-projekt. Det giver dig praktisk erfaring med at anvende DMAIC som metode og arbejde med de vigtigste værktøjer i hver af faserne.

  • Denne mulighed kræver yderligere 12 timer. Det foregår også virtuelt og ligger som en integreret del af vores e-learningsplatform.

  3. Vælge en egentlig certificering, hvor du både skal bestå den teoretiske eksamen og supplerer med et DMAIC-projekt i dit daglige arbejde. Hermed opnår du en praktisk erfaring med anvendelse af DMAIC. Og du er samtidig med til at løse et komplekst problem i egen organisation. Du skaber faktiske forbedringer – og viser din organisationer, hvad du kan skabe med dine nye kompetencer.

  • Vi supplerer undervisningen med virtuelle coachingmøder, hvor du møder en af vores undervisere – typisk den person, som også hjælper med dit teoretiske forløb. Der bliver således plads til både at diskutere anvendelse af teori og værktøjer i netop dit konkrete projekt.
  • Hvis du vælger det, så er der også mulighed for at deltage på de ”fysiske” arbejdsdage. Her samles deltagerne på vores kontor i Holte – det giver plads til både netværk, faglig sparring og tid til fordybelse i eget projekt.

   

  Uddannelsesoverblik

  Når du er tilmeldt, får du adgang til e-learning-materialet og kan starte med det samme. Blended learning og e-learning er et meget inddragende kursusforløb, pakket med fleksible elementer, selvstyrende og praksis-baserede øvelser, spørgsmål, quizzer og simuleringer, der giver dig mulighed for at anvende koncepter og viden. Den frekvente tilkobling til praksis hjælper dig til at huske teorien bedre og forstå, hvordan den bruges.

  Kick-off-webinaret introducerer dig både til kurset, din instruktør og coaches.

  Kurset skifter mellem e-learning, virtuel studyhalls og dit projektarbejde. Coachingen foregår en-til-en for at hjælpe dig med dine udfordringer i projektarbejdet.

   

  Software

  For at kunne udføre statistiske beregninger i dit DMAIC-projekt får du brug for avanceret statistisk software. Bare rolig – dette blended learning-program supporterer dig med brugervejledninger til to forskellige programmer;

  • SAS JMP (version 12)
  • Minitab (version 16 og 17)

  Du eller din organisation skal selv sørge for licensen. Det er muligt at få en 30 dages gratis prøveperiode.

  Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

  Få viden, inspiration og indsigt. Gratis og uforpligtende.

  Something went wrong. Please check your entries and try again.
  IASSC logo
  Scroll To Top