Skip to content
black belt

Lean Six Sigma Black Belt

Med Lean Six Sigma Black Belt uddannelsen får du en afgørende brik til dit CV. Du bliver en eftertragtet medarbejder, der kan skabe markante resultater og performance i organisationen. Du bliver en praktiker, der på et internationalt højt fagligt niveau kan lede tværfaglige og tværorganisatoriske forbedringsprojekter med afsæt i den internationalt anerkendte og datadrevne projektmetode DMAIC.

Ikke alene kan du lede forretningskritiske større projekter, du bliver også i stand til at tage meget mere kvalificerede og velfunderede beslutninger i dit arbejde – beslutninger, der er baseret på valide data, procesindsigt og med øje for de afgørende mellemmenneskelige relationer.

Hos Storm kan vi hjælpe dine Black Belt drømme på tre forskellige måder.

Lean Six Sigma Black Belt

Klassisk undervisningsforløb med mulighed for netværk med andre Green og Black Belt kandidater.

Fra Green Belt til Black Belt

Er du allerede Green Belt kan vi skræddersy en overbygning, som supplerer din eksisterende viden.

Six Sigma Black Belt e-learning

Du kan følge vores virtuelle program, som indeholder en del e-learning samt virtuel sparring.

Går du med drømme om en karriere som leder, så vil en Black Belt hjælpe dig godt videre. Du får et mindset, som gør dig til at vejlede, analysere og guide både omkring små og store udfordringer. Det betyder, at du kan lede dine medarbejdere – uden at ødelægge deres engagement omkring det faktiske indhold i de konkrete opgaver.

Vi hjælper dig selvfølgelig gerne videre i dine overvejelser. Kontakt os straks

Et stort personligt udbytte til glæde for din karriere

For mange af ”vores Black Belts” kommer uddannelsesforløbet til at blive en skelsættende periode i deres arbejdsliv. En masse ny inspiration og egne refleksioner trækker spor i mange retninger.

Du kan lede og løse komplekse problemer. Du bliver bedre til at træffe datadrevne beslutninger - eller måske hjælpe med at give statistiske analyser, så andre kan træffe bedre beslutninger. Du får kompetencer til at kortlægge og forbedre processer. Det skaber langt bedre kvalitet og øger ofte arbejdsglæden for de berørte kolleger og medarbejdere.

Så grib chancen til at lære noget nyt eller få nye perspektiver på de faglige kompetencer, som du allerede besidder.

 

Med en Lean Six Sigma Black Belt uddannelse bliver du i stand til at

 • hjælpe og lede organisationen i retning af datadrevne beslutninger baseret på kundeforståelse og procesindsigt
 • anvende værktøjer, der støtter dig i at sikre opbakning til forbedringsinitiativer
 • anvende forbedringsværktøjskassen i din dagligdag – ikke kun gennem projekter, men også gennem en ændret måde at tænke data og problemstillinger på
 • skelne nuanceret mellem eksterne og interne kundebehov samt gøre kundernes behov operationelle og målbare i forholde til processens output
 • arbejde med begrebet Cost of Poor Quality (COPQ), som viser i kroner og ører hvad den dårlige kvalitet koster din virksomhed og dermed taler du ”ledelsens sprog”
 • forstå betydningen af data og kunne bruge målesystemsanalyser for at sikre valide data
 • anvende statistisk proceskontrol (SPC) som dagligt styringsredskab
 • arbejde med risikoanalyser (FMEA) og anvende disse i forskellige sammenhænge; f.eks. til årsagsanalyser og når fremtidige løsninger skal risikovurderes
 • gennemføre og coache strukturerede årsagsanalyser med DMAIC-forbedringsmetoden – suppleret med statistiske hypotesetests og Design of Experiments (DOE) som væsentlige værktøjer
 • udvikle og designe løsninger med Design of Experiments (DOE), herunder gennemførsel af forskellige typer af forsøg indenfor både screening og egentlig optimering
 • anvende flere typer proceskortlægningsværktøjer til årsagsanalyse og til design af fremtidige processer
 • gennemføre brainstorm sessioner, udvikle løsninger og lave cost-benefit betragtninger
 • gennemføre og implementere forbedringer – herunder sikring af relevante kontrol- og reaktionsplaner for processer
 • bruge metoder til at inspirere og lede basale forandringer i organisationen

 

Du vil få brug for at anvende statistisk software til en række analyser af data. Det skal du ikke lade dig skræmme af. Det er muligt at downloade i en given prøveperiode - og vi hjælper dig gerne med at komme godt i gang.

 

Vi kobler Lean og Six Sigma på Black Belt uddannelsen

Lean og Six Sigma startede som separate forbedringsfilosofier - men de passer så godt sammen. Det skaber en meget bedre og strategisk tilgang til en forbedringskultur i enhver organisation.

Det betyder, at din Black Belt uddannelse lærer dig, at

 • udarbejde værdistrømsanalyser (Value Stream Mapping/VSM)
 • analysere værdistrømsanalyser med fokus på bl.a. spild, takt og gennemløbstider
 • kortlægge nuværende og fremtidige processer samt gennemføre en gap analyse
 • organisere Kaizen indsatser
 • anvende Poke Yoke til fejlsikring
 • bruge SMED-tænkning til at minimere skift og change-over tid
 • kan sikre meget bedre rutiner for at optimere vedligeholdelse af produktionsudstyr (brug af TPM)

Sidst men ikke mindst – så har du med dit uddannelsesprojekt skabt markante og blivende forbedringer i din organisation.

Bente Madsen, Lean Six Sigma Black Belt

Jeg har oplevet Storm - House of Six Sigma som kompetente undervisere, der ikke kun underviser men arbejder med metoden i dagligdagen. De udviser ægte interesse for kursisternes projekter, og man føler sig i gode hænder. Og dejligt, at der er mulighed for at kombinere sparring mellem modulerne med muligheden for ”bare” at bruge huset som frirum til at sidde og arbejde, så man kan fokusere på projektet.

Bente Madsen

General Manager Business Applications, D/S Norden A/S
Dan Foldager

I forbindelse med min Lean Six Sigma Black Belt-certificering har jeg via undervisning og sparring været i kontakt med en række fantastiske mennesker i Storm, som alle har godt humør, faglighed samt evnen til at se løsninger som fællestræk. Hvis du søger et godt og udviklende forløb inden for Six Sigma-verdenen, kan jeg varmt anbefale Storm som stifinder.

Dan Foldager

Project Safety Manager Specialist, LEGO System A/S
Lise Isachsen - Storm - House of Six Sigma certificeret.

Jeg vil klart anbefale Storm – House of Six Sigma til andre. Det har jeg faktisk allerede gjort. Jeg bliver klogere af at være i Storm-huset, det er jo helt vildt. Jeg har godt nok lært meget, og fået en anden tilgang til tingene. Jeg har lært at bruge DMAIC-metoden rigtigt. Nu kan jeg bruge den metode til hvad som helst, hvor som helst.

Lise Isachsen

Project Manager, Coloplast
Brian Søgaard Laursen, Six Sigma Black Belt

Rejsen har været en stor læring i sig selv. Jeg gik nok ind til uddannelsen med en ’hvor svært kan det være’-tankegang, men har sidenhen fundet værdierne i at få de enkelte faser ind under huden og gøre det ordentligt. Det er ikke bare en række værktøjer, det er et koncept og en tankegang. Man får omsat organisationens virkelighed til noget kvantificerbart. Noget man kan diskutere, forventningsafstemme og beslutte ud fra. Det giver muligheden for at styre processer på en ny måde, hvor der er enighed om, hvordan processerne ser ud. Vi undgår situationerne, hvor vi troede vi var enige, men i virkeligheden sad med vidt forskellige forståelser. Et fælles sprog bliver skabt.

Brian Søgaard Laursen

Scientist, Team Leader, Novozymes A/S

Kontakt os

  Lean Six Sigma Black Belt

  Vores Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse giver dig et anerkendt niveau, som matcher eller overstiger internationale Lean Six Sigma standarder og med et godkendt og gennemført projekt, opnår du en certificering.

  Vi er akkrediteret hos PeopleCert, følger alle relevante ISO standarder; og søger hele tiden at bakke op om den åbne standard fra American Society of Quality.

  Uddannelsens opbygning

  Vores klassiske Lean Six Sigma Black Belt uddannelse består af 15 kursusdage, mulighed for at få sparring og deltage i projektarbejdsdage (virtuelt eller fysisk) hver 3. - 4. uge ligefrem til din certificering samt 10 timers individuel coaching.

  Indholdet på kursusdagene ser således ud:

  DMAIC-forståelse (3 dage) sikrer en god og anvendelsesorienteret forståelse af forbedringer med Six Sigma-tænkning samt den fundamentale og grundlæggende indsigt i DMAIC som metode.

  Lean forståelse (2 dage) introducerer i de grundlæggende Lean-principper, metoder og konkrete værktøjer. Der suppleres med eksempler, en række praktiske øvelser og dialoger.

  Databaserede beslutninger (1 dag) fokuserer på metoder og værktøjer, som kan bruges til tage objektive og robuste beslutninger. Desuden opnås en forståelse af verificering af data og arbejdet med målesystemsanalyse – Gage R&R.

  Statistisk Proceskontrol (SPC) og Kapabilitet 1 (1 dag) dækker brug af kontrolkort og kapabilitet på både normalfordelte og ikke-normalfordelte data.

  Statistisk proceskontrol og kapabilitet 2 (1 dag) gør dig endnu skarpere til at analysere og bruge statistiske værktøjer; bl.a. stikprøver for lineær regression, prædiktionsinterval og Ppk samt multivariat kontrolkort og kontrolkort med Ppk.

  Datadrevet årsagsanalyse (1 dag) introducerer den statistiske tænkning; afdækker sandsynlighed og sandsynlighedsfordelinger samt hypotesetests og regressionsanalyser.

  Design of Experiments (DOE) (1 dag), hvor lærer du at planlægge, analysere og udføre kontrollerede forsøg. Gennem statistiske beregninger ser der hvilke faktorer/årsager der har betydning for dit problem – og som du derfor skal arbejde videre med.

  Risikostyring - brug af FMEA og TPM (1 dag), giver indsigt i hvordan processer og produktionsområder kan styres, risici nedbringes og løbende forbedres. Du får kendskab til risikohåndtering både for udviklings-, produktions- og serviceprocesser samt et godt grundlag for at optimere det løbende vedligehold.

  Analysere og designe processer (1 dag) sikrer en grundlæggende forståelse for at kortlægge, analyser og optimere processer. Der er tre perspektiver: forståelsen af en proces, forbedring af eksisterende processer og design af nye processer. Endvidere får du praktiske værktøjer til at facilitere workshops - det er nemlig også en kunst.

  Datadrevet procesledelse (1dag), som sætter dig i stand til at opbygge og implementere en styring, som kan skabe balance mellem økonomi, kvalitet, processer og intern læring. Du introduceres også til visuel styring (Visual Management) med tavler, når der skal følges op på jeres indsats.

  Forandring og forankring (1 dag) handler om at ”få ting til at ske”. Uanset hvad så er mange forandringer ”a 90% people deal”, så der er behov for at supplere de gode projektmodeller med forståelse af både medinddragelse og aktiv styring.

  Forandringsledelse med fokus på individet (1 dag) giver værktøjer til at skabe forandringer overfor individer. Med udgangspunkt i klassisk organisationsteori får du indsigt i de nyeste metoder og værktøjer, så du kan vurdere forandringsparathed og identificere  indsatsområder.

  Et praktisk DMAIC-projekt gennem din Six Sigma Black Belt uddannelse

  For at blive certificeret Black Belt skal du gennemføre et tværorganisatorisk DMAIC-projekt, som både indeholder større dataanalyser og tværorganisatoriske forbedringstiltag. Det giver lejlighed til at afprøve din nye viden i praksis. Kompetencer udvikles bedst gennem konkrete opgaver. Og det er her, at du kan skabe de faktiske forbedringer og resultater for og i din organisation.

  For at sikre et lærerigt projektforløb anbefaler, at vi du også udbytter vores projektarbejdsdage. Du deltager enten virtuelt eller fra vores lokation i Holte.

  Der er arbejdsdage hver 3. - 4. uge. Vi booker dig automatisk - men du siger selv fra, hvis du ikke ønsker at deltage. Du kan deltage i lige så mange dage, som du ønsker - lige indtil dit projekt er afsluttet og du står med dit Black Belt certifikat.

  På arbejdsdagene er der undervisere og givetvis andre kursister, som også arbejder med egne forbedringsprojekter. Det giver rum og tid til fælles refleksion, sparring og ikke mindst inspiration.

  Dagene kan forløbe meget forskelligt – så der kan arbejdes med eget DMAIC-projekt, modtage individuel vejledning, høre projektfremlæggelser og arbejde i mindre grupper, hvis det virker rigtigt for dig.

  Du vil også få 5 x 2 timers individuel projektcoaching. Det følger typisk dit flow omkring de fem faser i DMAIC:

  Husk endelig, at du har maksimalt to år til at færdiggøre dit projekt for at blive certificeret.

  • BB Lean Six Sigma med DMAIC Projekt DK/UK 27/8/2024
  • 27/08/2024
  • Pris 94.100 (ekskl. moms)

   

  • Individuel projektcoaching 5 x 2 timer
  • Printet materiale på dansk eller engelsk efter ønske
  • Online adgang til materiale, skabeloner mm.
  • Six Sigma Tool-Kit på dansk eller engelsk
  • Storms eksaminering og certificering
  • Uddannelsesbevis
  • Forplejning

  Lean Six Sigma Black Belt

  15 kursusdage

  Ubegrænset antal projektarbejdsdage med adgang til sparring og vejledning

   

  Fra Green Belt til Black Belt

  Hvis du allerede er uddannet Green Belt, men nu finder, at det er på tide at komme i gang med en Black Uddannelse, så hjælper vi gerne med at forme et specifikt forløb til dig.

  Vi kan forme dit forløb, så du både kan deltage på vores almindelige kurser – eller gøre det som et mere virtuelt forløb, hvor vi både kombinerer e-learning og individuel coaching. Hermed kan vi planlægge både ud fra din egen arbejdsfacon og ud fra det faktiske projekt, som skal gennemføres.

  For os er det ikke afgørende hvorfra du er uddannet Green Belt – eller hvor lang tiden siden der er gået. Dels har vi en bred forståelse for de Green Belt kurser, som findes. Og dels vil vi spørge grundigt ind til din forståelse af metoder og værktøjer, suppleret med din konkrete erfaring. Det kan f.eks. være at du allerede har en stor statistisk viden – og så skal vi måske mere i dybden med metoder og forandringsledelse.

  Endelig så afhænger det selvfølgelig også hvad du vil bruge din Black Belt til. Vil du gerne specialiseres endnu mere indenfor de statistiske discipliner? Eller handler det mere om at kunne facilitere og lede forandringer?

  Så vi sammensætter din Black Belt uddannelse ud fra dine erfaringer, dine ønsker og kravene til en Black Belt uddannelse.

  Du skal forvente, at det samlet set vil være 7 – 9 uddannelsesdage. Hertil kommer de arbejdsdage, som skal bruges til at omdanne din teoretiske indsigt til praktisk erfaring gennem dit projekt.

  Et praktisk DMAIC-projekt gennem din Six Sigma Black Belt uddannelse

  En Black Belt uddannelse bør afsluttes med en egentlig certificering. Det betyder, at du skal gennemføre et DMAIC-projekt – gerne som en del af dit job. Dette sikrer, at du får afprøvet din nye viden i praksis.

  For at sikre et lærerigt projektforløb anbefaler, at vi du også udbytter vores projektarbejdsdage. Du deltager enten virtuelt eller fra vores lokation i Holte.

  Der er arbejdsdage hver 3. - 4. uge. Vi booker dig automatisk - men du siger selv fra, hvis du ikke ønsker at deltage. Du kan deltage i lige så mange dage, som du ønsker - lige indtil dit projekt er afsluttet og du står med dit Black Belt certifikat.

  Her deltager både undervisere og dine medkursister, som typisk også arbejder på egne DMAIC-projekter. Det giver plads til fælles sparring, refleksion og masser af inspiration. Desuden er der mulighed for arbejdsro, individuel vejledning, fælles projektfremlæggelser og evt. arbejde i mindre grupper. Du bestemmer selv.

  Endelig får du også 5 x 2 timers individuel projektcoaching.

  Husk, at du har maksimalt to år til at færdiggøre dit projekt og blive certificeret.

  • GB til BB LSS Projekt - Personligt bygget
  • 28/05/2024
  • Pris 49.500 (ekskl. moms)

  Lean Six Sigma Black Belt e-learning

  Hvis du bedre trives med fleksibel planlægning eller gerne vil lidt hurtigere gennem din Lean Six Sigma Black Belt uddannelse, så er vores virtuelle undervisning måske noget for dig. Her bestemmer du selv tempoet – og alligevel er det med plads til at koble din nye viden ind i din egen praktiske hverdag.

  Vi forbereder dit e-learning forløb ud fra dine behov. Og gennem hele forløbet suppleres med mulighed for at drøfte læring og reflektere undervejs.

  Selve e-learningsplatformen er på engelsk – men al læring, dialog og opsamlinger kan fint ske på dansk. Ligesom vi meget gerne stiller andet dansk materiale til rådighed.

  Blended learning kombinerer e-learning med elementer fra klasseværelseundervisning. Med blended learning bliver e-learning social – du er ikke længere overladt til dig selv. Vi hjælper dig hele vejen i mål med din uddannelse og dit praktiske forbedringsprojekt. På den måde øger du dine muligheder betragteligt for at skabe værdi for din virksomhed.

  I alt er der 72 timers e-learning. Du bestemmer selv tempoet. Undervejs vil du møde indlagte tests og løbende måling af fremdriften. Alt afhængig af dit ønsker til fokusområder supplerer vi måske med virtuelle moduler, som foregår på dansk.

  Vi planlægger forløbet ud fra dine ambitioner og rammer. Så den fælles dialog og refleksion planlægges ofte efter afslutningen på en af faserne i DMAIC. Dialogen har typisk en varighed af 2 timer. Og er der evt. behov for det, så kan det fint splittes op.

  Samtalerne sikrer, at du har forstået teorien – og er i stand til at få det omsat til din egen praksis. Det sikrer måske også, at du kan følge en plan og få det passet ind i din hverdag.

   

  Din læring af Lean Six Sigma Black Belt

  Du bliver en erfaren Lean Six Sigma-praktiker ved at deltage i dette kursus og ved at færdiggøre et DMAIC-forbedringsprojekt udført i din egen organisation. Igennem kurset vil du lære at mestre en række avancerede kvalitetsværktøjer og metoder, som du også kan benytte i situationer uden for DMAIC- projekterne.

  Du lærer at lede vigtige tværfunktionelle projekter og anvende avancerede analyser til at træffe dokumenterede beslutninger baseret på data, procesindsigt og med respekt for interpersonelle relationer.

  Succesfulde kandidater får fuldført to forbedringsprojekter på Black Belt niveau, hvor de benytter Lean Six Sigma DMAIC-metoden – som genererer betydelige besparelser og/eller signifikante forbedringer i din organisation. Dette blended learning-program tilbyder meget mere end uddannelse – det forandrer dig til en professionel udøver af Lean Six Sigma og giver dig en dokumenteret liste over succeser.

   

  Du kan afslutte en virtuel Lean Six Sigma Black Belt på tre måder

  1. Bestå en teoretisk eksamen, så du kan kalde dig eksamineret Black Belt

  2. Beslutte at tage en virtuel certificering, hvor du skal bestå en teoretisk eksamen og bagefter supplere med en simulering af et DMAIC-projekt. Det giver dig praktisk erfaring med at anvende DMAIC som metode og arbejde med de vigtigste værktøjer i hver af faserne.

  • Denne mulighed kræver yderligere 12 timer. Det foregår også virtuelt og ligger som en integreret del af vores e-learningsplatform.

  3. Vælge en egentlig certificering, hvor du både skal bestå den teoretiske eksamen og supplerer med et DMAIC-projekt i dit daglige arbejde. Hermed opnår du en praktisk erfaring med anvendelse af DMAIC. Og du er samtidig med til at løse et komplekst problem i egen organisation. Du skaber faktiske forbedringer – og viser din organisationer, hvad du kan skabe med dine nye kompetencer.

  • Vi supplerer undervisningen med virtuelle coachingmøder, hvor du møder en af vores undervisere – typisk den person, som også hjælper med dit teoretiske forløb. Der bliver således plads til både at diskutere anvendelse af teori og værktøjer i netop dit konkrete projekt.
  • Hvis du vælger det, så er der også mulighed for at deltage på de almindelige arbejdsdage. Her samles alle vores GB/BB kandidater virtuelt – det giver plads til både netværk, faglig sparring og tid til fordybelse i eget projekt.

   

  Uddannelsesoverblik

  Når du er tilmeldt, får du adgang til e-learning-materialet og kan starte med det samme. Blended learning og e-learning er et meget inddragende kursusforløb, pakket med fleksible elementer, selvstyrende og praksis-baserede øvelser, spørgsmål, quizzer og simuleringer, der giver dig mulighed for at anvende koncepter og viden. Den frekvente tilkobling til praksis hjælper dig til at huske teorien bedre og forstå, hvordan den bruges.

  Kick-off-webinaret introducerer dig både til kurset, din instruktør og coaches.

  Kurset skifter mellem e-learning, virtuelle diskussioner og dit projektarbejde. Coachingen foregår en-til-en for at hjælpe dig med dine udfordringer i projektarbejdet.

   

  Software

  For at kunne udføre statistiske beregninger i dit DMAIC-projekt får du brug for avanceret statistisk software. Bare rolig – dette blended learning-program supporterer dig med brugervejledninger til to forskellige programmer;

  • SAS JMP (version 12)
  • Minitab (version 16 og 17)

  Du eller din organisation skal selv sørge for licensen. Det er muligt at få en 30 dages gratis prøveperiode.

  • BB E-Leaning Basic
  • 28/05/2024
  • Pris 25.995 (ekskl. moms)

  Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

  IASSC logo

  Bliv klogere på vores

  Scroll To Top