Skip to content

8D implementering

Har jeres organisation en struktureret og ensartet tilgang til problemløsning? I mange organisationer arbejder medarbejdere og afdelinger på mange forskellige måder, når problemer skal løses, ofte pga. manglende tid, ressourcer og ensretning. Når en organisation arbejder ens med problemløsning, sikrer vi et fælles sprog og fremgangsmåde, der effektiviserer selve problemløsningsprocessen.

Med pakken ’8D implementering’ planlægges og implementeres projektstrukturen 8D i organisationen.

8D-modellen hos Storm

Implementering af 8D giver en gennemsyret projektkultur i organisationen. 8D giver strukturen for projektarbejdet, men ikke værktøjerne. Organisationens egne værktøjer/metoder kan tilkobles 8D strukturen, eller I kan lade jer inspirere af Six Sigma værktøjer, som også leveres som led i denne pakke.

Skab en ensartet og strømlinet måde at arbejde med problem- og forbedringsarbejde gennem implementering af 8D. 8D er særlig anerkendt af (og ofte krav fra) leverandører, som ønsker en systematisk fremgangsmåde for problem- og forbedringsarbejde. Implementering af 8D er således også en måde at vise udadtil, at organisationen arbejder seriøst med problemløsning.

8D er en struktur for projektarbejde, som følger de 8 trin:

D1: Definer og beskriv problemet

D2: Implementer og verificér inddæmningsaktivitet

D3: Etabler tværfunktionelt team

D4: Generer årsagsanalyse

D5: Definer permanent korrigerende handling

D6: Implementer permanent korrigerende handling

D7: Implementer præventive aktiviteter

D8: Kommuniker korrigerende handlinger til team

Hvem henvender 8D-pakken sig til?

8D-pakken henvender sig til alle organisationer, der ønsker at arbejde struktureret og ensartet med problemløsning gennem hele organisationen.

I har måske oplevet, at jeres problemløsningsarbejde stikker i mange forskellige retninger. Medarbejdere løser problemstillinger på forskellig vis, hvilket gør kommunikation og sammenligningsgrundlag vanskelig – og ikke mindst ressourcekrævende. Måske har I allerede en projektstruktur i organisationen, men den omfavner ikke rigtigt de områder den burde. 8D er en anerkendt projektstruktur, hvor I kan tilføre egne værktøjer/metoder, og samtidigt sikre en ensartet projektstruktur.

Hvordan ser forløbet ud?

Med 8D-pakken tilpasses forløbet jeres organisations behov og ønsker. Der vil være en planlægningsfase af implementeringsforløbet med inddragelse af relevante medarbejdere, hvor vi kommer nærmere mål, behov, processer, interessenter mm.

I vil samtidig få udført en analyse af, hvorledes jeres nuværende problemløsningskultur fungerer til identificering af indsatsområder. Herefter vil vi indledningsvis foretage en pilotimplementering i et udvalgt område, eller med nogle udvalgte medarbejdere, så vi kan tilpasse den fulde implementering og undervisningsforløb mest effektivt iht. jeres organisations styrker og svagheder.

Hvad giver 8D-pakken dig?

  • en anerkendt struktur for problemløsning (8D).
  • implementeringsstrategi af 8D, tilpasset jeres organisation.
  • projektledelse af implementeringsprocessen, udført af eksperter med solid 8D-erfaring.
  • grundlaget for at skabe fælles sprog iht. problemløsning og procesforbedring på tværs i organisationen.
  • grundlaget for ensartede arbejdsgange i forbindelse med problemløsning og procesforbedring.
  • værktøjer inspireret fra Lean Six Sigma værktøjskassen.
  • en databaseret tilgang til problemløsning og procesforbedring – slut med beslutninger taget ud fra mavefornemmelser.
  • undervisning i 8D og 8D-værktøjer
  • kompetenceløft af medarbejdere

Pris afhænger af størrelse på organisation

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere
Scroll To Top