Skip to content

Hvordan skaber Six Sigma bedre kvalitet og effektivitet i sundhedssektoren?

Der er groft sagt to veje til bedre kvalitet og effektivitet i sundhedssektoren. Forskningsvejen, hvor vi udvikler nye og bedre behandlingsmetoder og den anden vej, hvor forbedringer sker direkte i praksis-verdenen. Her er det ledelse og medarbejdere, der sammen udvikler systemet og processerne. Six Sigma tager som ledelsesfilosofi og – metode sit afsæt i ”den anden vej”. Six Sigma er en international anerkendt metode til at skabe kvalitet i verdensklasse. Gennem aktiv medarbejderinvolvering og brug af procesforståelse – kombineret med en statistisk tankegang findes den grundlæggende årsag til et givent problem.

Læs resten af artiklen om Six Sigma i sundhedsvæsenet – publiceret i Hospital Health Care (Marts 2010).

Hent artiklen som PDF her

 

Arbejder du i sundhedssektoren og mangler rådgivning, sparring eller blot en lille hjælpende hånd? Så tøv endelig ikke med at kontakte os – vi står klar til at hjælpe, der hvor I er. Skriv på; info@storm.dk eller ring: 7020 7141.

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top