Skip to content

Digital Reshaping – det nye VL-årstema! Hvad gør små og mellemstore virksomheder?

digital reshaping

Tidligere på ugen var der årsmøde i VL, se mere her. Primært afviklet digitalt – som så meget andet i denne tid. En fin og inspirerende formiddag, hvor årstemaet ”Digital Reshaping” blev introduceret ud fra 6 forskellige ledetråde. Det handler ikke kun om at tage teknologi i brug. Det handler også om, hvordan mindset og forretningsmodeller skal ændres – både gennem design og udvikling, men også gennem fortsat kompetenceudvikling, opmærksomhed omkring opbevaring af de stadig større mængder af data, som indsamles – og ikke må misbruges.

Det var en god formiddag – hvor bl.a. også President for Universal Robots, Jürgen von Hollen, talte ind til hvordan det danske erhvervsliv med mange SMV’er skal blive stadig bedre til at udnytte de nye muligheder; også for at øge egen hastighed til det forjættede marked, som er i fortsat forandring. Særligt ved at fokusere på ”human empowerment”; altså hvordan man kan udnytte medarbejderes viden meget mere aktivt – for både at øge kapabilitet, fleksibilitet og kreativitet i egen produktion.

Leder i en SMV – at ”følge med” kræver hele tiden nye kompetencer

Undervejs kom jeg til at tænke på en leder, som for et par måneder siden ringede til os. Hun ville gerne spørge lidt ind til nogle af vores kurser. Hun havde brug for at lære statistik – men det skulle ikke være selve den statistiske disciplin. Det handlede mere om, at hun gerne ville sikre, at organisationen fik skabt en mere datadrevet kultur for at øge deres interne kapabilitet. Og det skulle ske på en måde, så hun som leder, også kunne være med til at sikre, at det ikke blev de store statistiske modeller og analyser, der endte med at lede hendes organisation. Det var helt sikkert, at der var brug for at tiltrække nye medarbejdere, som kunne arbejde med data. Men hun skulle kunne sparre med dem – og sikre sig, at beslutningerne blev taget på et relevant grundlag.

Hun kunne bare ikke lige finde den slags kurser. Hun skulle jo ”i bredden” med et nyt mindset – og ikke ”i dybden”, som mange kurser ellers lægger op til.

Havde hun kontaktet Mads & Monopolet, så var hun blevet omtalt som Berit. Lad mig bruge den vending her. For Berit er jo en typisk leder i en dansk SMV. Der er mange bolde i den daglige drift. Der er mange muligheder for at udvikle og tænke nyt. For vi lever i et land, hvor vi allerede er godt i gang med at tage teknologien og digitaliseringen til næste niveau. Og Berit får konstant dårlig samvittighed, når hun ser mulighederne… men mangler tid og anledning til at finde egen vej hen mod mulighederne.

Berits behov satte selvfølgelig en del tanker i gang. I første omgang lavede vi en dag ”kun for Berit”. En dag, hvor der var fokus på at forstå ”statistisk tænkning”. Det kom til at handle om mængder og typer af data. Koblinger mellem behov for indsigt og valg af statistiske analyser. Det kom til at handle om faresignaler. Og de gode spørgsmål, som man stiller, når man får fine grafer og analyser præsenteret.

Digital Reshaping – rammer det hele kulturen for en SMV?

Så Berit havde set behovet for fortsat kompetenceudvikling; også selv om ny indsigt skal introduceres for at kunne komme ind i den specifikke organisatoriske kontekst. Men det er svært at presse ind i en travl hverdag, hvor det er ”brandslukning”, drift og meget forskellige ansvarsområder, som fylder.

Skulle jeg inspirere Berit og andre SMV-ledere/ledergrupper lidt bredere set ifht. digital reshaping, så ville jeg bede dem om at overveje følgende spørgsmål:

  1. Er vi klar til at digitalisere og sætte strøm til vores processer? Kender vi dem godt nok? Er de robuste og optimerede, så vi ikke digitaliserer unødvendigheder?
  2. Har vi en fælles og klar opfattelse af hvordan vores samlede performance måles? Så vi både kan levere kvalitet til vores kunder? Og sikre effektivitet og trivsel i egen organisation? Og ikke mindst, så der også kan tjenes penge i svære tider?
  3. Hvordan er vores fælles sprog, som sikrer, at vi på tværs af organisationen løser problemer og udnytter de gode ideer, som et højt medarbejderengagement skaber?

Svarene på ovenstående spørgsmål kan hjælpe mange SMV’er med at skabe et robust grundlag for ”digital reshaping” – også selv om det blot er inden for egne små rammer.

God arbejdslyst.

Vil du blive klogere, så klik her.

Efterlad en kommentar
Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top