Skip to content

Flyt fokus fra følelser til fakta – Six Sigma giver dig opskriften

Artikel Six Sigma

Flyt fokus fra følelser til fakta

”Det er en ledelsesfilosofi, der grundlæggende handler om at skabe bedre styring, kundefokus og kvalitet”, forklarede Ane Storm Ry, en af Danmarks førende Six Sigma-eksperter, på Netværk Danmarks Six Sigma-konference i september

 

Vi vil have tog til tiden

Målet med at indføre metoden er Operational excellence, der kan omsættes til glade kunder, robuste processer og en god bundlinje ved hjælp af data. Alt sammen ved at fjerne variationer i produktionen, sagde Ane Storm Ry, der blev introduceret til Six Sigma hos General Electric i 1997. Siden har hun arbejdet med Six Sigma i danske og internationale virksomheder – både på strategisk plan, som underviser og som coach på forbedringsprojekter.

”Som pendler er man ligeglad med, at 95 procent af togene kører til tiden. Kunder oplever ikke middelværdier – de oplever variationen, og det kan vi ikke lide som kunder. Fokuser på, hvor du ikke opfylder kundernes krav, få styr på variationen og så har du også styr på processen,” sagde hun.

 

Vi springer for hurtigt til løsningen

Hovedelementerne i Six Sigma er en projektmodel til forbedring af eksisterende processer samt metoder til proces management og design af nye produkter og processer. Uanset hvor man tager fat, er udgangspunktet data, data, data. Derfor er hovedfokus i projektmodellen DMAIC (der står for Define, Measure, Analyse, Improve, Control) også på selve analysedelen.

”Alt for ofte har vi tendens til at definere problemet og dernæst hurtigt diskutere den praktiske løsning. Vi hopper over analysen, og ulempen er, at det ikke altid er den rigtige løsning, vi får implementeret, og så løser den ikke problemet. Ved at bruge tid på at forstå, hvilke faktorer der driller, flytter man fokus fra følelser til facts. Det er smartere at investere i løsninger på baggrund af viden,” sagde Ane Storm Ry og tilføjede, at det styrker virksomhedens strategiske retning, når man taler ud fra fakta i stedet for følelser.

 

Dårlig kvalitet koster penge

Data var omdrejningspunktet, da Region Hovedstadens IT-afdeling i 2008 indførte Six Sigma som et led i en fusionering mellem hospitalernes IT. Målet var kundefokus og robuste processer – eller kort sagt at levere det, der efterspørges i den kvalitet, det efterspørges.

”Dårlig kvalitet koster penge. At styre kvaliteten og levere det, som kunden forventer – hverken mere eller mindre – det er dér, vi kan tjene pengene. Og det er Six Sigma et godt værktøj til,” forklarede (nu fhv.) IT-direktør Jan Kold fra Region Hovedstaden i sit oplæg på konferencen.

”Rigtig mange beslutninger træffes på baggrund af viden, man tror, man har. Målinger giver mulighed for at gå i dybden med det samme. At gå fra, hvad man tror, til at være datadrevet, det er en rejse. Man skal tro på, at der er penge i kvalitet og endnu flere penge i at styre kvaliteten,” var hans budskab.

 

Bygger videre på Lean

Men er Six Sigma ikke bare et andet ord for Lean, lød et spørgsmål. Svaret kan være, at Six Sigma tager fat der, hvor Lean slipper, så de to begreber supplerer hinanden. Fællesnævneren er et fokus på kunderne, på virksomhedens processer og på medarbejdernes arbejdsgang og involvering. Men hvor Lean er skabt til at reducere spild og sikre flow i processerne, er Six Sigma et værktøj, der skal fjerne variation i produktionen ved hjælp af data.

”I starter måske med Lean til at strømline processerne. Men I får ikke løst alle kvalitetsproblemerne alene ved at have det rigtige flow. Med Six Sigma kan I stikke spaden længere ned og gå i dybden med problemerne,” forklarede Ane Storm Ry.

 

Six Sigma til ukendte problemer

Hos LEGO vælger man mellem metoderne afhængig af problemets kompleksitet. De nemme stik tages med sund fornuft, almindelige kendte problemer løses med indholdet i Lean værktøjskassen, mens Six Sigma bruges til de problemer, der bliver ved at med at dukke op, og som ikke kan forklares.

”Vi ved måske, hvordan vi kan løse problemet – men hvis vi ikke ved, hvorfor det opstår, ved vi heller ikke, om det opstår igen. Vi bruger Six Sigma, når der er behov for en mere systematisk analyse,” fortalte Carsten Overgaard, der er Director Specialist hos LEGO.

På konferencen gav flere oplægsholdere konkrete eksempler på, at forbedret produktivitet ikke nødvendigvis giver høj kvalitet, tilfredse kunder og positiv bundlinje. Det var den udfordring, som Hydraulik-leverandør PMC Technology A/S stod med for et par år siden. Virksomheden var ellers blevet kåret som ’Supplier of the Year’ af Vestas, men kort efter tvang klager fra samme kunde virksomheden til at se kritisk på deres produktion og tage nye værktøjer i brug i jagten på en bedre kvalitet.

 

Man skal turde stille spørgsmål

”Vi synes selv, vi havde styr på vores processer og KPI’er. Så begyndte Vestas at påpege fejl ved vores leverancer. Vi analyserede og fandt ud af, at der var flere forklaringer,” fortalte Jesper Tauby, IT og kvalitetschef hos PMC Technology A/S.

”Man skal turde stille de nødvendige spørgsmål, så man finder frem til Root Cause, de bagvedliggende årsager til problemet. Samler man analyser af mange fejl, har man svaret på, hvad der er vores største problem, og hvad der skal gøres noget ved, ” sagde Jesper Tauby og understregede, at det som regel blot handler om at tage allerede tilgængelig viden og lægge den ind i et ark.

”Det er ikke raketvidenskab. Brug de data, I har – det er et af hovedværktøjerne. Vi er ikke tilbage i World Class, men vi er et par trin foran konkurrenterne, fordi vi har brugt vores data til at analysere og forstå vores problemer,” sagde han.

 

Du kan også lære meget mere om Six Sigma

Six Sigma er mange ting, men er i virkeligheden yderst simpel når først man får knækket koden til selve tankegangen. Få hjælp til at forstå de grundlæggende redskaber og tankegange i Six Sigma, f.eks. gennem en reel Six Sigma uddannelse, eller gennem et endagskursus indenfor netop det område du finder mest interessant.

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top