Skip to content

Haldor Topsøe sætter turbo på deres DMAIC-dannelsesrejse

Interview med Lead Production Engineer Søren Pehrson fra Haldor Topsøe

Haldor Topsøe A/S er i den kemiske industri et af de førende firmaer inden for heterogen katalyse, og omkring 50 procent af verdens kunstgødning fremstilles ved hjælp af teknologi fra virksomheden.

Virksomheden blev grundlagt i 1940 af dr. Haldor Topsøe og har i dag ca. 2300 ansatte verden over, heraf ca. 1700 i Danmark. Haldor Topsøe A/S har hovedkvarter i Ravnholm ved Kgs. Lyngby, mens selve produktionen foregår i Frederikssund og i Houston, Texas.

En af de danske medarbejdere er Søren Pehrson. Søren har været en del af virksomheden i 24 år – og i alle årene har data været omdrejningspunktet. Tilbage i 2017 blev Søren certificeret som Six Sigma Black Belt. Det startede en rejse, hvor Søren siden udelukkende har beskæftiget sig med DMAIC-projekter og Six Sigma-aktiviteter. ”Det er blevet min arbejdspassion – og er jeg for alvor gået i gang med at opbygge kompetence hos en del af kollegerne”, siger Søren, og fortsætter: ”Det er blevet en central opgave for Haldor Topsøe.”

Mere transparens og skarpere beslutninger

Tankesættet og værktøjskassen omkring Six Sigma skal give ledelse og medarbejdere hos Haldor Topsøe en bedre mulighed for at forstå tingene og på sigt lære at bruge data på en struktureret måde. Særligt forståelse omkring variation har stor betydning, Det skal hjælpe med at skabe robuste løsninger. Skabt af medarbejdere, som er ”forebyggelseshelte” fremfor firefighters, og mange ad hoc løsninger.

Haldor Topsøe har mange produktionslinjer og af vidt forskellige størrelser. Ved at benytte sig af værktøjerne og bruge de statistiske metoder skabes en langt bedre transparens, som hjælper med at tage skarpere beslutninger. Og det betyder i sidste ende en væsentligt øget effektivitet.

Data har altid været centrale input for Haldor Topsøe. Så der bliver ikke målt mere end før. Der er i stedet blevet skabt en bedre udnyttelse af de eksisterende datakilder. Den indsigt skal løfte helhedstænkning, så man tager højde for alle elementer og designer robusthed ind i de nye produkter. Målet, for Søren og kollegerne, er selvfølgelig, at der kan fjernes potentielle problemer fremadrettet.

Et fælles sprog på tværs af virksomheden

Haldor Topsøes DMAIC-pilotprojekter har skabt interesse og resultater. Og metoden er kommet for at blive. Så på Sørens foranledning, er Haldor Topsøe nu i fuld gang med at uddanne nøglepersoner og få skabt et solidt fundament af kompetente Green Belt og Yellow Belt medarbejdere.

”Det er vigtigt, at vi får skabt et fælles sprog og et community – så man kan hjælpe hinanden”, siger Søren. ”Det er vigtigt, at det giver noget for den enkelte medarbejder, så man ikke falder tilbage i gamle rutiner. ”

Medarbejderne får samtidig et bedre kendskab til egne processer og optimerer således den proces, som de er en del af eller ansvarlig for. Det er vejen til at reducere vores omkostninger – og stadig levere samme gode kvalitet.

Ledelsen hos Haldor Topsøe har til hensigt at få flere Green Belt ambassadører- på sigt fx også i indkøb og planlægning.

Forandring for at bevare produktionsvirksomheder

”Jeg ønsker – og arbejder for, at vi kan bevare produktionsvirksomheder her i Danmark. Med DMAIC-modellen skabes et godt grundlag for, at vi kan sikre forandringer og optimeringer”, siger Søren; og taler om hvordan DMAIC adskiller sig fra andre modeller og giver et yderligere perspektiv.

Søren har faktiske flere kasketter på. Hans primære rolle er at fungere som supervisor. Så han er også fluen på væggen, når der afholdes uddannelse. Hermed bliver det lettere at støtte kollegerne i projekter og metodeudvikling. Forstår de at bruge værktøjerne og de bagvedliggende statistiske metoder? Hvor kan man optimere arbejdsprocessen?

Derudover underviser Søren også i konkrete værktøjer internt hos Haldor Topsøe. De kurser er nu godt i gang med at blive suppleret med uddannelse af Yellow og Green Belts. Det sker i tæt samarbejde med HR, så de kan nå bredest muligt ud til flere grene i organisationen.

”Jeg glæder mig over, at vi lige har fået de første 24 Yellow Belts. Vi har gang i uddannelse af 9 Green Belts. Alle med gode og lovende projekter. Vi er for alvor i gang med et af de større skridt på vores rejse”, slutter Søren.

Efterlad en kommentar
Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top