Skip to content

Jesper K. Christensen fra LEGO er nu Black Belt

Jesper Kjærsgaard Christensen fra LEGO System A/S blev i sidste uge certificeret Black Belt. Tillykke!

Udover at gennemføre den teoretiske del, inklusive en bestået eksamen, har Jesper sideløbende lavet et praktisk forbedringsprojekt efter DMAIC metoden. Et projekt der havde til formål at optimere processen der sikrer en godkendt støbeform. Et spændende projekt, der gjorden op med ‘gamle’ rutiner.

På billedet se Lasse Andersson fra Storm, Rikke Andersen (MBB) fra LEGO System og Jesper K. Christenen.

På spørgsmålet om hvad den største læring i forbindelse med uddannelsen og projektet har været, svarer Jesper:

”Når man sætter folk sammen fra forskellige funktioner får man en positiv dialog. I mit tilfælde rykkede projektet for alvor i forbindelse med, at projektgruppen var samlet. Involvering og vidensdeling er grobund for forbedringer. Forbedringer sker ikke bag skrivebordet alene.”

Tillykke til Jesper og LEGO System!

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top