Six Sigma Black Belt

 

Med denne uddannelse bliver du en eftertragtet medarbejder, der kan skabe markante forretningsmæssige resultater. Du bliver en praktiker, der på et internationalt højt fagligt niveau kan lede tværfaglige og tværorganisatoriske forbedringsprojekter med afsæt i den internationalt anerkendt og datadrevne projektmetode DMAIC.

Ikke alene kan du lede forretningskritiske større projekter, du bliver også i stand til at tage meget mere kvalificerede og velfunderede beslutninger i dit arbejde – beslutninger der er baseret på valide data, procesindsigt og med øje for mellemmenneskelige relationer.

 

Dit udbytte

Udbyttet af en Black Belt uddannelse bliver som regel meget personligt. Ny inspiration og egne refleksioner trækker i mange retninger. Muligheden for at vælge mellem mange forskellige moduler betyder, at du kan gå mere i dybden indenfor eget interesseområde. Så grib chancen til at lære noget nyt eller få nye perspektiver på de faglige kompetencer, som du allerede besidder.

 

Med en Black Belt uddannelse bliver du i stand til at:

 • hjælpe og lede organisationen i retning af datadrevne beslutninger baseret på kundeforståelse og procesindsigt
 • anvende værktøjer der støtter dig i at sikre opbakning til forbedringsinitiativer
 • anvende forbedringsværktøjskassen i din dagligdag – ikke kun gennem projekter, men også gennem en ændret måde at tænke data og problemstillinger på
 • skelne nuanceret mellem eksterne og interne kundebehov samt gøre kundernes behov operationelle og målbare i forholde til processens output
 • arbejde med begrebet Cost of Poor Quality (COPQ), som viser i kroner og ører hvad den dårlige kvalitet koster din virksomhed og dermed taler du ”ledelsens sprog”
 • forstå betydningen af data og kunne bruge målesystemsanalyser for at sikre valide data
 • anvende statistisk proceskontrol (SPC) som redskab
 • arbejde med risikoanalyser (FMEA) og anvendelse af disse i forskellige sammenhænge; f.eks. til brug ved årsagsanalyser og når fremtidige løsninger skal risikovurderes
 • anvende værktøjer til gennemførsel af strukturerede årsagsanalyser med DMAIC-forbedringsmetoden – suppleret med statistiske hypotesetests og Design of Experiments (DOE) som væsentlige værktøjer
 • udvikle og designe løsninger med Design of Experiments (DOE), herunder gennemførsel af forskellige typer af forsøg indenfor både screening og egentlig optimering
 • anvende flere typer proceskortlægningsværktøjer til årsagsanalyse og til design af fremtidige processer
 • gennemføre brainstorm sessioner, udvikle løsninger og lave cost-benefit betragtninger
 • gennemføre og implementere forbedringer – herunder sikring af relevante kontrol- og reaktionsplaner for processer
 • bruge metoder til at inspirere og lede basale forandringer i organisationen

 

Vil du gerne være Lean Six Sigma Black Belt

For at blive Lean Six Sigma Black Belt, så skal du ud over dine obligatoriske Six Sigma moduler, som gør dig til Black Belt, også tage kurset Lean Yellow Belt. Herefter vil du kunne kalde dig selv Lean Six Sigma Black Belt. Dette er et tillægsmodul og ikke inkl. i prisen for kurset her. Når du tilmelder dig, så gør opmærksom på, hvis du ønsker Lean som tilvalg.

 

Kobler du Lean på din Six Sigma Black Belt bliver du i tillæg i stand til at:

 • kunne udarbejde værdistrømsanalyser (Value Stream Mapping/VSM)
 • Analysere værdistrømsanalyser med fokus på bl.a. spild, takt og gennemløbstider
 • kortlægge nuværende og fremtidige processer samt gap analyse
 • organisere Kaizen indsatser
 • anvende Poke Yoke til fejlsikring
 • bruge SMED-tænkning til at minimere skift og change-over tid

Sidst men ikke mindst – så har du med dit uddannelsesprojekt skabt markante og blivende forbedringer i din organisation.

 

Indhold

Hos Storm – House of Six Sigma kan du skræddersy din Six Sigma Black Belt-uddannelse så den passer netop til dig og din organisations behov. Du opnår et praktikerniveau, der matcher eller overstiger internationale Lean Six Sigma standarder og med et godkendt og gennemført projekt opnår du en certificering.

Har du allerede en Six Sigma Green Belt-uddannelse skal du bare supplere din uddannelse med ekstra kurser.

 

Obligatoriske Six Sigma Black Belt-kurser:

 

Valgmodul

På en ren Six Sigma Black Belt kan du vælge blandt en række kurser, som hver især går i dybden med et eller flere af de temaer, som du allerede er blevet præsenteret for. Du har også mulighed for at vælge emner, som dit projekt kræver – men som ikke er med på den obligatoriske del.

Valgmodulerne dækker over kurser i emner inden for "Optimering og design", "Organisation og ledelse" og "Statistisk optimering og design".

Klik på nedenstående infographic for at se nogle forslag til valg af modul, afhængig af deltagerprofil. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os for en dialog om det rette valg.

 

Eksampler på sammensætning af Six Sigma uddannelser

 

Praktisk DMAIC-projekt

På dette kursus sker din praktiske læring. For at blive certificeret Black Belt skal du gennemføre et praktisk DMAIC-projekt. Det er her du får lejlighed til at afprøve din nye viden i praksis. Og det er her, at du kan skabe de faktiske forbedringer og resultater for og i din organisation.

Til at understøtte hele projektforløbet skal du for at blive certificeret deltage i minimum 6 og maximum 11 arbejdsdage, som afholdes mindst én gang om måneden. På disse dage finder du både undervisere og andre kursister, som er i gang med deres forbedringsprojekter. Det giver plads til fælles sparring, refleksion og ikke mindst inspiration.

Du melder på forhånd ind, at du kommer og hvad du har brug for hjælp til.  Vi sikrer at have den rette kompetence tilgængelig for dig. Endvidere vil der være plads til at arbejde med eget projekt og få individuel vejledning, deltage i fælles fremlæggelse af projekter og arbejde i mindre grupper, når det giver mening.

I tillæg får du 5 x 2 timers individuel projektcoaching.

Husk at du har maks. to år til at færdiggøre dit projekt for at blive certificeret.

 

Udbygning - når det passer dig

Du kan øge dine kompetencer ved at supplere din Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse med kurser, så du kan arbejde dig henimod Lean Six Sigma Master Black Belt. Som Master Black Belt er du en senior ressource som har opbygget meget specialiserede kompetencer inden for dataanalyser, udviklingsprojekter og/eller strategiske forbedringsinitiativer.

Du kan også blot løbende supplere med et eller flere af kurserne inden for Operational Excellence.

Kundeudtalelser

Bente Madsen, Lean Six Sigma Black BeltJeg har oplevet Storm - House of Six Sigma som kompetente undervisere, der ikke kun underviser men arbejder med metoden i dagligdagen. De udviser ægte interesse for kursisternes projekter, og man føler sig i gode hænder. Og dejligt, at der er mulighed for at kombinere sparring mellem modulerne med muligheden for ”bare” at bruge huset som frirum til at sidde og arbejde, så man kan fokusere på projektet.

 

Six Sigma Black Belt-uddannelsen har givet mig et teoretisk fundament til at bakke min proceskompetence op – og viden til at be-/afkræfte problemstillinger via statistisk visualisering.

 

Under uddannelsen har jeg arbejdet med et reelt og forretningsmæssigt kritisk virksomhedsprojekt om forbedring af processer. Projektet er gennemført succesfuldt og har medført betydelige og varige forbedringer for de berørte områder.

Bente Madsen

General Manager Business Applications, D/S Norden A/S

Christel Brygger Haugsted, Lean Six Sigma Black BeltJeg har taget alle mine Lean Six Sigma Belts hos Storm - House of Six Sigma, startende med Yellow Belt for at afklare om Lean Six Sigma var noget for mig. Det var det, hvorefter jeg gennemførte Green Belt-uddannelsen, for statistikken var lidt skræmmende for mig. Green Belt-uddannelsen gav mig mod på og lyst til at få udvidet min Lean Six Sigma-værktøjskasse, ikke mindst statistikken. Nu er jeg så certificeret Lean Six Sigma Black Belt, hvor jeg i mit projekt forbedrede en supply chain med en gevinst på 1. mio. kr årligt. Ikke ved rationalisering og effektivisering, men ved at forbedre gennem bred involvering af medarbejderne i de implicerede afdelinger. Så nu er der én accepteret og velfungerende supply chain frem for mange dårligt fungerende.

 

Storm - House of Six Sigma er en anbefalelsesværdig Lean Six Sigma-udbyder. De har hyggelige og stemningsfulde rammer. Det giver tryghed og åbner for fortrolighed på holdene, så man kan dele hinandens gode og dårlige real life-erfaringer og lære af dem.

 

Storm formår at tilrettelægge undervisningen. så den er varieret og spændende med en god blanding af teori, eksempler, dialog, øvelser og vekslende mellem forskellige undervisere, som brænder for forskellige emner. Ikke mindst i coaching hvor der er adgang til de forskellige eksperter alt efter ens skiftende problemstillinger gennem projektet. Det at kunne sidde en hel dag uforstyrret i deres lokaler har skabt ro og plads til projektarbejdet.

 

Lean Six Sigma-tankegangen bruger jeg meget i mit daglige arbejde – ikke som projekt, men til hurtigt at få struktur, tænkt helhed og sammenhænge i forskellige opgaver og problemstillinger.

 

Christel Brygger Haugsted

Supply Chain Director, Bavarian Nordic A/S

Kasper Bundgaard Petersen, Lean Six Sigma Black BeltMin Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse har givet mig et helt andet indblik i, hvordan man kan angribe problemløsning og sikre mere robuste løsninger. Under forløbet blev jeg bekendt med DMAIC-modellen, som jeg vil beskrive som en systematisk og struktureret metode til problemløsning. Systemet og strukturen afveg ikke meget i forhold til det, jeg kendte i forvejen. Den store forskel var værktøjskassens størrelse, og specielt værktøjerne fra Analyze- og Improvefaserne var nogle af dem, jeg havde manglet for at komme videre. Nu kan jeg tage fx operatørernes mavefornemmelser, analysere og teste dem, sætte 2 streger under resultatet og fremlægge det. Og nu ringer operatørerne til mig for, at vi sammen kan lave en Design of Experiments – DOE – på nogle parametre, som de mener kan have en indflydelse på vores proces. Fra det tidspunkt vidste jeg, at det var en succes.

 

Det var super godt at have undervisere som rent faktisk selv havde prøvet at arbejde med DMAIC, som med en god, solid baggrund kunne bakke op og udfordre en, når der var behov for det. Vi som mennesker har en tendens til gerne at ville springe over, hvor gærdet er lavest. Mit certificeringsprojekt havde været færdigt i lang tid, inden jeg blev certificeret – det manglede lige det sidste finish. Alt, hvad der skulle være, var der, dog var det lidt rodet og indforstået. Pouline Belza, som var min ”irriterende” vejleder, accepterede ikke, at jeg ”bare” kunne aflevere det, som det var. Det er jeg i dag rigtig glad for, fordi nu har jeg et dokument, som jeg vil kunne bruge som et roadmap i fremtiden.   

 

Kasper Bundgaard Petersen

Quality engineering, VELUX

Lean Six Sigma-træningen med Storm - House of Six Sigma har været en rigtig god oplevelse.Både den teoretiske træning og sparring under projektet har fungeret godt. Storm har været rigtig gode til at håndtere et projekt, der skiller sig lidt ud fra den klassiske forståelse af Six Sigma-projekter. Jeg har fået god hjælp til at holde projektet i sporet, men samtidig fået frie tøjler til at tilpasse og bruge de værktøjer og metoder, vi har arbejdet med i træningen.

 

Mit projekt har skabt en større tværorganisatorisk forståelse for både processer og udfordringer i vores processer. Udover faktiske besparelser har projektet især bidraget til øget medarbejdertilfredshed og ideer til nye forbedringsprojekter inden for samme område.

Dennis Frank Brokholm

NCR Project Manager, Siemens Wind Power A/S

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt

  Med denne uddannelse bliver du en eftertragtet medarbejder, der kan skabe ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90 % ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma anses for at indeholde nogle af de vigtigste ...
Læs mere