Skip to content

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Six Sigma Black Belt kursus

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der kan skabe markante forretningsmæssige resultater. Du bliver en praktiker, der på et internationalt højt fagligt niveau kan lede tværfaglige og tværorganisatoriske forbedringsprojekter med afsæt i den internationalt anerkendt og datadrevne projektmetode DMAIC.

Ikke alene kan du lede forretningskritiske større projekter, du bliver også i stand til at tage meget mere kvalificerede og velfunderede beslutninger i dit arbejde – beslutninger der er baseret på valide data, procesindsigt og med øje for mellemmenneskelige relationer.

 

Dit udbytte af Six Sigma Black Belt

Udbyttet af en Black Belt uddannelse bliver som regel meget personligt. Ny inspiration og egne refleksioner trækker i mange retninger. Muligheden for at vælge mellem mange forskellige moduler betyder, at du kan gå mere i dybden indenfor eget interesseområde. Så grib chancen til at lære noget nyt eller få nye perspektiver på de faglige kompetencer, som du allerede besidder.

 

Med en Six Sigma Black Belt uddannelse bliver du i stand til at:

 • hjælpe og lede organisationen i retning af datadrevne beslutninger baseret på kundeforståelse og procesindsigt
 • anvende værktøjer der støtter dig i at sikre opbakning til forbedringsinitiativer
 • anvende forbedringsværktøjskassen i din dagligdag – ikke kun gennem projekter, men også gennem en ændret måde at tænke data og problemstillinger på
 • skelne nuanceret mellem eksterne og interne kundebehov samt gøre kundernes behov operationelle og målbare i forholde til processens output
 • arbejde med begrebet Cost of Poor Quality (COPQ), som viser i kroner og ører hvad den dårlige kvalitet koster din virksomhed og dermed taler du ”ledelsens sprog”
 • forstå betydningen af data og kunne bruge målesystemsanalyser for at sikre valide data
 • anvende statistisk proceskontrol (SPC) som redskab
 • arbejde med risikoanalyser (FMEA) og anvendelse af disse i forskellige sammenhænge; f.eks. til brug ved årsagsanalyser og når fremtidige løsninger skal risikovurderes
 • anvende værktøjer til gennemførsel af strukturerede årsagsanalyser med DMAIC-forbedringsmetoden – suppleret med statistiske hypotesetests og Design of Experiments (DOE) som væsentlige værktøjer
 • udvikle og designe løsninger med Design of Experiments (DOE), herunder gennemførsel af forskellige typer af forsøg indenfor både screening og egentlig optimering
 • anvende flere typer proceskortlægningsværktøjer til årsagsanalyse og til design af fremtidige processer
 • gennemføre brainstorm sessioner, udvikle løsninger og lave cost-benefit betragtninger
 • gennemføre og implementere forbedringer – herunder sikring af relevante kontrol- og reaktionsplaner for processer
 • bruge metoder til at inspirere og lede basale forandringer i organisationen

 

Vil du gerne være Lean Six Sigma Black Belt?

For at blive Lean Six Sigma Black Belt, så skal du ud over dine obligatoriske Six Sigma moduler, som gør dig til Black Belt, også tage kurset Lean Yellow Belt. Herefter vil du kunne kalde dig selv Lean Six Sigma Black Belt. Dette er et tillægsmodul og ikke inkl. i prisen for kurset her. Når du tilmelder dig, så gør opmærksom på, hvis du ønsker Lean som tilvalg.

 

Kobler du Lean på din Six Sigma Black Belt bliver du i tillæg i stand til at:

 • kunne udarbejde værdistrømsanalyser (Value Stream Mapping/VSM)
 • analysere værdistrømsanalyser med fokus på bl.a. spild, takt og gennemløbstider
 • kortlægge nuværende og fremtidige processer samt gap analyse
 • organisere Kaizen indsatser
 • anvende Poke Yoke til fejlsikring
 • bruge SMED-tænkning til at minimere skift og change-over tid

Sidst men ikke mindst – så har du med dit uddannelsesprojekt skabt markante og blivende forbedringer i din organisation.

 

Indhold i Six Sigma Black Belt uddannelsen:

Hos Storm – House of Six Sigma kan du skræddersy din Six Sigma Black Belt-uddannelse så den passer netop til dig og din organisations behov. Du opnår et praktikerniveau, der matcher eller overstiger internationale Lean Six Sigma standarder og med et godkendt og gennemført projekt opnår du en certificering.

Har du allerede en Six Sigma Green Belt-uddannelse skal du bare supplere din uddannelse med ekstra kurser.

 

Obligatoriske Six Sigma Black Belt kurser:

Valgmoduler til Six Sigma Black Belt uddannelsen:

På en ren Six Sigma Black Belt kan du vælge blandt en række kurser, som hver især går i dybden med et eller flere af de temaer, som du allerede er blevet præsenteret for. Du har også mulighed for at vælge emner, som dit projekt kræver – men som ikke er med på den obligatoriske del.

Valgmodulerne dækker over kurser i emner inden for “Optimering og design”, “Organisation og ledelse” og “Statistisk optimering og design”.

Klik på nedenstående infographic for at se nogle forslag til valg af modul, afhængig af deltagerprofil. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os for en dialog om det rette valg.

Eksampler på sammensætning af Six Sigma uddannelser

 

 Praktisk DMAIC-projekt gennem Six Sigma Black Belt

På dette kursus sker din praktiske læring. For at blive certificeret Black Belt skal du gennemføre et praktisk DMAIC-projekt. Det er her du får lejlighed til at afprøve din nye viden i praksis. Og det er her, at du kan skabe de faktiske forbedringer og resultater for og i din organisation.

Til at understøtte hele projektforløbet skal du for at blive certificeret deltage i minimum 6 og maximum 11 arbejdsdage, som afholdes mindst én gang om måneden. På disse dage finder du både undervisere og andre kursister, som er i gang med deres forbedringsprojekter. Det giver plads til fælles sparring, refleksion og ikke mindst inspiration.

Du melder på forhånd ind, at du kommer og hvad du har brug for hjælp til.  Vi sikrer at have den rette kompetence tilgængelig for dig. Endvidere vil der være plads til at arbejde med eget projekt og få individuel vejledning, deltage i fælles fremlæggelse af projekter og arbejde i mindre grupper, når det giver mening.

I tillæg får du 5 x 2 timers individuel projektcoaching.

Husk at du har maks. to år til at færdiggøre dit projekt for at blive certificeret.

 

Hvad er en arbejdsdag hos Storm?

 

Udbygning til Six Sigma Black Belt – når det passer dig

Du kan øge dine kompetencer ved at supplere din Lean Six Sigma Black Belt uddannelse med kurser, så du kan arbejde dig henimod Lean Six Sigma Master Black Belt. Som Master Black Belt er du en senior ressource som har opbygget meget specialiserede kompetencer inden for dataanalyser, udviklingsprojekter og/eller strategiske forbedringsinitiativer.

Du kan også vælge at tage din Lean Six Sigma Black Belt som Blended Learning. Det gør uddannelsen mere fleksibel og omkostningerne mindre. Læs mere om Blended Black Belt uddannelsen her.

Du kan også blot løbende supplere med et eller flere af kurserne inden for Operational Excellence.

 

Se videoen ‘Hvad er DMAIC’ og lær mere om projektmetoden:

 

Kundeudtalelser

Kursusevaluering 4,3 stjerner af 5 mulige / Storm - House of Six Sigma

4,3 stjerner ud af 5 mulige. 744 kursusevalueringer siden 2011.


 

Testimonials

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere