Skip to content

Six Sigma Black Belt e-learning

Hvis du bedre trives med fleksibel planlægning eller gerne vil lidt hurtigere gennem din Lean Six Sigma Black Belt uddannelse, så er vores virtuelle undervisning måske noget for dig. Her bestemmer du selv tempoet – og alligevel er det med plads til at koble din nye viden ind i din egen praktiske hverdag.

Vi forbereder dit e-learning forløb ud fra dine behov. Og gennem hele forløbet suppleres med mulighed for at drøfte læring og reflektere undervejs.

Selve e-learningsplatformen er på engelsk – men al læring, dialog og opsamlinger kan fint ske på dansk. Ligesom vi meget gerne stiller andet dansk materiale til rådighed.

Blended learning kombinerer e-learning med elementer fra klasseværelseundervisning. Med blended learning bliver e-learning social – du er ikke længere overladt til dig selv. Vi hjælper dig hele vejen i mål med din uddannelse og dit praktiske forbedringsprojekt. På den måde øger du dine muligheder betragteligt for at skabe værdi for din virksomhed.

I alt er der 72 timers e-learning. Du bestemmer selv tempoet. Undervejs vil du møde indlagte tests og løbende måling af fremdriften. Alt afhængig af dit ønsker til fokusområder supplerer vi måske med virtuelle moduler, som foregår på dansk.

Vi planlægger forløbet ud fra dine ambitioner og rammer. Så den fælles dialog og refleksion planlægges typisk efter afslutningen på en af faserne i DMAIC. Det er typisk mellem 1,5 og 2 timers varighed. Og er der evt. behov for det, så kan det fint splittes op.

Samtalerne sikrer, at du har forstået teorien – og er i stand til at få det omsat til din egen praksis. Det sikrer måske også, at du kan følge en plan og få det passet ind i din hverdag.

Din læring af Lean Six Sigma Black Belt

Du bliver en erfaren Lean Six Sigma-praktiker ved at deltage i dette kursus og ved at færdiggøre et DMAIC-forbedringsprojekt udført i din egen organisation. Igennem kurset vil du lære at mestre en række avancerede kvalitetsværktøjer og metoder, som du også kan benytte i situationer uden for DMAIC- projekterne.

Du lærer at lede vigtige tværfunktionelle projekter og anvende avancerede analyser til at træffe dokumenterede beslutninger baseret på data, procesindsigt og med respekt for interpersonelle relationer.

Succesfulde kandidater får fuldført to forbedringsprojekter på Black Belt niveau, hvor de benytter Lean Six Sigma DMAIC-metoden – som genererer betydelige besparelser og/eller signifikante forbedringer i din organisation. Dette blended learning-program tilbyder meget mere end uddannelse – det forandrer dig til en professionel udøver af Lean Six Sigma og giver dig en dokumenteret liste over succeser.

Du kan afslutte en virtuel Lean Six Sigma Black Belt på tre måder

1. Bestå en teoretisk eksamen, så du kan kalde dig eksamineret Black Belt

2. Beslutte at tage en virtuel certificering, hvor du skal bestå en teoretisk eksamen og bagefter supplere med en simulering af et DMAIC-projekt. Det giver dig praktisk erfaring med at anvende DMAIC som metode og arbejde med de vigtigste værktøjer i hver af faserne.

  • Denne mulighed kræver yderligere 12 timer. Det foregår også virtuelt og ligger som en integreret del af vores e-learningsplatform.

3. Vælge en egentlig certificering, hvor du både skal bestå den teoretiske eksamen og supplerer med et DMAIC-projekt i dit daglige arbejde. Hermed opnår du en praktisk erfaring med anvendelse af DMAIC. Og du er samtidig med til at løse et komplekst problem i egen organisation. Du skaber faktiske forbedringer – og viser din organisationer, hvad du kan skabe med dine nye kompetencer.

  • Vi supplerer undervisningen med virtuelle coachingmøder, hvor du møder en af vores undervisere – typisk den person, som også hjælper med dit teoretiske forløb. Der bliver således plads til både at diskutere anvendelse af teori og værktøjer i netop dit konkrete projekt.
  • Hvis du vælger det, så er der også mulighed for at deltage på de ”fysiske” arbejdsdage. Her samles deltagerne på vores kontor i Holte – det giver plads til både netværk, faglig sparring og tid til fordybelse i eget projekt.

Uddannelsesoverblik

Når du er tilmeldt, får du adgang til e-learning-materialet og kan starte med det samme. Blended learning og e-learning er et meget inddragende kursusforløb, pakket med fleksible elementer, selvstyrende og praksis-baserede øvelser, spørgsmål, quizzer og simuleringer, der giver dig mulighed for at anvende koncepter og viden. Den frekvente tilkobling til praksis hjælper dig til at huske teorien bedre og forstå, hvordan den bruges.

Kick-off-webinaret introducerer dig både til kurset, din instruktør og coaches.

Kurset skifter mellem e-learning, virtuel studyhalls og dit projektarbejde. Coachingen foregår en-til-en for at hjælpe dig med dine udfordringer i projektarbejdet.

Software

For at kunne udføre statistiske beregninger i dit DMAIC-projekt får du brug for avanceret statistisk software. Bare rolig – dette blended learning-program supporterer dig med brugervejledninger til to forskellige programmer;

  • SAS JMP (version 12)
  • Minitab (version 16 og 17)

Du eller din organisation skal selv sørge for licensen. Det er muligt at få en 30 dages gratis prøveperiode.

Hvad er DMAIC?

En del af din uddannelse som Lean Six Sigma Black Belt er at gennemføre et DMAIC-projekt i egen organisation. DMAIC-projektet sikrer, at du får omsat din teori til praksis – det er her erfaringen og læringen for alvor sætter ind. Se vores lille kortfilm ‘Hvad er DMAIC?’:

Lær mere om Lean Six Sigma Black Belt – Blended learning fra os og en kursist:

  • BB E-Leaning Basic
  • 18/06/2024
  • Price 25.995 (ekskl. moms)

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top