Kvalitetsstrategi - Kortlæg egen rejse mod robust kvalitet

Kvalitet kræver planlægning. Arbejder jeres organisation i samme retning? Har I planer, mål og prioriteringer for fremtidens kvalitetsarbejde? En kvalitetsstrategi giver retning, planer og mål. Strategien sørger for, at tid og ressourcer prioriteres rigtigt – med udgangspunkt i kundens behov og ønsker.

En kvalitetsstrategi giver overblik over de kvalitetsinitiativer organisationen/afdelingen skal igennem for at opnå en robust kvalitet af processer, produkter eller services. Når vi udarbejder en kvalitetsstrategi, sikrer vi et fuldt overbliksbillede over mål, delmål og leverancer for organisationens/afdelingens kvalitetsrejse.

Kvalitetsstrategi gennem Six Sigma

Med denne konsulentpakke hjælper vi din organisation/afdeling med at udforme jeres egen kvalitetsstrategi.

En kvalitetsstrategi fungerer som styrepind og indikator af, hvor langt organisationen/afdelingen er i henhold til definerede kvalitetsmål. Kvalitetsstrategien er en plan, der sikrer intern enighed og fælles forståelse for fremtidige initiativer.

Når vi taler om kvalitet, er det altafgørende, at vores processer, produkter eller services lever op til kundens krav og ønsker. Det er kvaliteten, og dennes sammenhæng til kundens krav, der afgør succesen og effekten af vores produkter, processer eller services – derfor er det altid en god ide at have en klar kvalitetsstrategi i enhver organisation.

Hvem henvender pakken sig til?

Kvalitetsstrategier gør sig relevant i enhver organisation der leverer en ydelse, produkt eller service.

Pakken for kortlægning af kvalitetsstrategier henvender sig til organisationen eller afdelingen, der ønsker at arbejde mere målrettet med sin kvalitet. Måske oplever I problemer med kvaliteten i henhold til jeres kundekrav (interne som eksterne kunder). Måske er I allerede godt på vej, men mangler det sidste skub for at sikre endnu bedre kvalitet.

Hvordan ser forløbet ud?

Under forløbet identificeres organisationens modenhedsniveau iht. kvalitetsinitiativer, som skaber grundlaget for den videre planlægning og udarbejdelse af kvalitetsstrategien.

Der lægges vægt på organisationens mål, ønsker og behov, herunder behov for kompetenceløft blandt medarbejdere. En konkret kvalitetsstrategi udarbejdes på baggrund af indledende research i kombination med kommunikationsplaner, som skal lette udbredelsen af kvalitetsstrategien internt i organisationen.

Forløbet afsluttes med udvikling af handlingsplaner, som skal sikre, at kvalitetsplanen faktisk bliver anvendt som styrepind for fremtidigt kvalitetsarbejde.

Hvad får I?

  • En konkret og robust kvalitetsstrategi, tilpasset netop jeres organisations mål, ressourcer og kultur.
  • Ramme for ensretning af arbejdsgange, sprog og måltænkning blandt medarbejdere.
  • Fælles udgangspunkt blandt medarbejdere til fremtidigt kvalitetsarbejde.
  • En kundeorienteret basistænkning i hverdagens kvalitetsarbejde.
  • Overblik over ansvarsfordeling og inddragelse blandt medarbejdere iht. hverdagens kvalitetsarbejde.

Pris fra 235.000,- (ekskl. moms)

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 7020 7141 eller udfyld formularen nedenfor hvis du har spørgsmål til dine mange muligheder, vi står klar.

Invalid Email
Invalid Number

Spændende kurser

Se flere spændende kurser i vores kursusoversigt.

Six Sigma Black Belt / Lean Six Sigma Black Belt

Med Six Sigma Black Belt uddannelsen bliver du en eftertragtet medarbejder, der ...
Læs mere

Datadrevet ledelse

Mange organisationer styres typisk gennem økonomi og aftalte KPI’er. Med dette kursus ...
Læs mere

Forandring og forankring

Gode projektmodeller giver ikke resultater i sig selv.  ”It’s a 90% people ...
Læs mere

Design for Six Sigma, DfSS

Design for Six Sigma (DfSS) anses for at indeholde nogle af de ...
Læs mere