Skip to content

Logistik har en væsentlig indflydelse på virksomhedens resultat

Logistik har en væsentlig indflydelse på virksomhedens resultat

Logistik er blevet mere og mere kompliceret. I takt med outsourcing og globalisering generelt bliver flere og flere parter involveret i forsyningskæden. Nogle rapporter nævner, at op til sytten parter/funktioner kan inddrages i én leverance – leverandører, lager, produktion, kvalitet, vognmænd, speditører, terminaler, toldmyndigheder, mæglere, jernbane/skib, kunder og mange flere. Samtidig har logistik en væsentlig indflydelse på virksomhedens resultat, da logistik typisk driver en meget stor del af omkostningerne. Virksomhederne skal fokusere på at få produkterne hurtigt ud på markedet til lavest mulige omkostninger. Det lægger et stort pres på logistikkerne. De skal år efter år vise effektiviseringsgevinster og samtidig forbedre kvaliteten.

De danske logistik-folk har i flere år vist gode resultater med anvendelse af Lean-metoden. Lean-logistik er et kendt begreb, hvor der er fokus på at fjerne spild og skabe flow i processerne. Med de mere og mere strømlinede processer bliver det også sværere og sværere at finde nye effektiviseringsgevinster. Udbygger man værktøjskassen med metoderne fra Six Sigma, kan man udnytte potentialet for forbedringer fuldt ud. Når man anvender det bedste fra Lean og fra Six Sigma kalder man metoden for … ja… Lean Six Sigma.

Med Lean Six Sigma bliver det muligt at løse de næste problemer i rækken. En fast projektmetode og et fælles sprog betyder, at du får styr på de problemer, hvor løsningen ikke ligger lige for. Hvor Lean angriber processerne bredt, går Six Sigma i dybden.

Der er flere store danske logistikvirksomheder, der har set resultaterne af Lean Six Sigma. Den måske mest kendte er Maersk. Der kalder de det for Process Excellence (PEX). PEX er i høj grad udviklet på baggrund af Lean Six Sigma-metoderne, og Maersk har haft stor succes med de strukturerede forbedringsmetoder. Man kan bl.a. læse på Supply Chain Magasinets hjemmeside, at Chief Process Officer Lucas Vos fra Maersk Line udtaler, at ”vi kan se, at PEX-metoderne virker. I 2005 havde vi meget store problemer med at levere varen til vores kunder. I dag er vi ifølge uvildige kilder vurderet til at være Best in Class i vores branche”, fortæller Lucas Vos: ”Maersk Line er for eksempel gået fra en fejlrate på over 50 % på fakturaer til i dag at have en fejlrate på 6 % og en ambition om helt at fjerne fakturafejl. Rederiets leveringskvalitet er løftet fra en af branchens laveste til i dag at være branchens højeste med 74 %”.

Tja, det giver stof til eftertanke!

 

Lær mere om, hvordan du kan optimere logistik. Tag en uddannelse eller et enkeltdagskursus indenfor Lean Six Sigma.

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top