Skip to content
master-black-belt

Master Black Belt

En uddannelse som Master Black Belt kan blive definerende for dit karrierevalg. Du har givetvis arbejdet med (Lean) Six Sigma gennem nogle år – og kan se, at det passer godt til dit professionelle virke. Enten fordi du gerne vil være en ”ledelses-strateg” eller vil være en vigtig livline for en større gruppe af Green og/eller Black Belts i egen organisation.

 

Master Black Belt uddannelsen er en overbygning på Black Belt uddannelsen. En Master Black Belt fokuserer på den organisatoriske drift af Lean Six Sigma, i modsætning til Green og Black Belts der hovedsageligt er uddannet til og har sit fokus på gennemførelse af det enkelte projekt.  Således har en Master Black Belt forandringsledelse og organisatorisk forståelse som centrale kompetencer i tilknytning til de tekniske Lean Six Sigma færdigheder. Endvidere suppleres typisk med mere avancerede statistiske værktøjer samt projektmetoden Design for Six Sigma.

 

Vores uddannelser skal lave op til internationale standarder. ISO 13053 omhandler Six Sigma – og i den er blandt andet beskrivelser omkring træning og kompetencer for de enkelte roller. For en Master Black Belt står der følgende:

“A candidate Master Black Belt should have already been accredited as a Black Belt and will therefore have already received the necessary training for a Black Belt. If this is not the case, the Master Black Belt should take further training that is recommended to extend the Master Black Belt's knowledge of statistical methods, other related mathematical techniques, and management organizational techniques. The precise training agenda shall be tailored to the specific individuals and to the area(s) of application (manufacturing or transactional) which the MMB is intended to support.”

“A Master Black Belt will have previously completed Black Belt training and performed this role for at least two years and will consequently have completed a number of Six Sigma projects.”

“The Master Black Belt training is usually split into two weeks separated by a short interval of time, e.g., two weeks.”

En Master Black uddannelse formes fra gang til gang – baseret på eksterne krav og dine kompetencer

En Master Black Belt uddannelse skal dermed skabes og tilpasses ikke kun til personen – men også til organisationen. Der kan således være stor forskel på rollens indhold og ansvarsområde. Hos Storm mener vi, at kompetenceudvikling især skal tilpasses den enkelte Master Black Belt kandidat – og dermed også de kompetencer og den erfaring, som vedkommende allerede har opbygget.

Det betyder med andre ord, at vi skal skabe en individuelt tilpasset uddannelse. Og det gør vi ved at kortlægge dine erfaringer, diskutere dine karrieredrømme – og derefter lukke det kompetencegap, som vi ser i forhold til ISO standarderne.

Dit forløb vil typisk bestå af 6 - 10 dages uddannelse samt en del praktiske opgaver, som skal gennemføres i egen organisation. Opgaver, som både udvikler dine evner til at coache og som sikrer, at du opnår de færdigheder, som beskrives i standarderne. Her fokuserer vi naturligt på de strategiske opgaver og rammer, som skal skabes, når en organisation ønsker at arbejde med datadrevne forbedringer på et højt niveau.

Du afslutter uddannelsen med et essay og en større præsentation af forløbet, som må tage maksimalt 2 år.

 

Efter endt uddannelse og bestået certificering, vil du som Master Black Belt være klædt på til:

 • at stå for større organisatoriske Lean Six Sigma indsatser og/eller implementeringer
 • drift af Lean Six Sigma på virksomhedsniveau
 • uddanne Green/Black Belts og fungere som coach og faglig livline på deres projekter
 • hjælpe med større statistiske analyser og datadrevet problemløsning
 • sparre med ledelsen og have lederskabet for det løbende arbejde med at procesoptimere og øge kundetilfredsheden
 • kunne sparre med ledelse/sponsor ifm. den indledende projektidentificering, udvælgelse, prioritering og formulering.

 

Vil du vide mere om en personligt tilrettelagt Master Black Belt uddannelse, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

  Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

  IASSC logo

  Bliv klogere på vores

  Scroll To Top