Skip to content

Valide data gennem MSA – Målesystemsanalysen

Få valide data gennem MSA.

Gode beslutninger træffes bedst på baggrund af fakta. Man kan ikke levere en kvalitetsydelse, hvis ikke man vil arbejde med kvalitet. Og man kan ikke arbejde med kvalitet uden at arbejde med kvalitetsdata. Mange ressourcer bruges på at oprette og vedligeholde systemer til registrering af data. For at få det optimale udbytte af denne investering er det vigtigt også at have fokus på kvaliteten af de data, som lægges ind i systemet. Der er en tendens til, at vi stoler blindt på data, når de først er blevet lagt ind i et it-system.

 

Hvad er en MSA?

En målesystemsanalyse (MSA) er et værktøj til at sikre pålidelige data. MSA er vidt udbredt som en metode til at undersøge kvaliteten af kontinuerte målinger for produktionsprocesser. Men også for administrative processer giver det mening og værdi at udføre en målesystems-analyse. For administrative processer vil output ofte være diskret, hvilket gør, at analysen forløber lidt anderledes, men tankegangen og fremgangsmåden er den samme. En MSA kan opfattes som et forsøg, hvor et antal sager/emner vurderes et par gange hver af en række forskellige personer. Efterfølgende præsenteres resultaterne grafisk, og overensstemmelsen mellem vurderingerne af samme sag/emne analyseres statistisk og holdes op mod nogle standardkriterier for, hvad et målesystem skal leve op til.

I en it-supportafdeling benyttes et it-system til sagshåndtering og dokumentation af de løste sager. Hver tekniker skal ved sagens afslutning udfylde bl.a. årsag til fejlen, som vælges blandt en række årsagskoder. Såfremt brugen af årsagskoder ikke er konsistent, vil der være en risiko for, at grundlæggende problemer i virksomhedens it-systemer ikke bliver opdaget. En MSA for denne proces kunne udføres ved at lade forskellige teknikere vurdere en række af de samme løste sager og lade hver tekniker vælge en årsagskode for hver sag.

På et distributionscenter modtages varer på paller, som skal sendes videre til en række lokationer. Alle modtagne paller bliver kvalitetskontrolleret. Kvalitetskontrollen er en subjektiv vurdering af, om pallen er beskadiget ud fra fem kriterier. Da der betales pant af de modtagne paller, er det vigtigt, at disse vurderinger bliver udført i overensstemmelse med kriterierne, og at de forskellige kontrollanter vurderer pallerne ens. For denne proces kunne en MSA udføres ved at lade en række kontrollanter vurdere de samme paller og lade hver tekniker vurdere kvaliteten af hver palle.

 

Lær mere om MSA og andre Six Sigma værktøjer

Du kan lære mere om MSA og andre statistiske værktøjer på kurset: ‘Statistisk proceskontrol (SPC), MSA og Kapabilitet 1’. Du kan også vælge at tage en uddannelse indenfor Six Sigma, og få 100% styr på dine data.

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top