Skip to content

Storm – House of Six Sigma er blevet SKI kvalificerede

Det er med stor glæde, at vi har modtaget besked fra SKI om, at vi også denne gang er kommet gennem nåleøjet til et rammeudbud omkring ydelser som managementkonsulent til offentlige organisationer.

17 leverandører eller grupper af leverandører er tildelt i alt 50 aftaler indenfor 5 forskellige discipliner efter en tidligere præ-kvalifikationsrunde. Vi er i konsortium med Prokura udvalgt på del-aftalen ”organisationsudvikling”, hvor vi fik lov til at lægge billet ind. En udvælgelse, hvor af hele 70 pct. af tildelingskriterierne handlede om ”indholdskvalitet”.

Således havde vi skrevet om vores tilgang som managementkonsulenter til at løse to forskellige organisatoriske cases. Løsningsforslag og angrebsvinkler, som selvfølgelig var præget af vores faglige ståsteder – dvs. kunder, processer, data, fokus på variation samt involvering og aktiv forandringsledelse. Alle elementer fra Six Sigma – som nu en gang er den ledelses- og kvalitetsfilosofi vi tror på. Godt suppleret med stærke metoder fra Lean og vores store værktøjskasse inden for forandringsledelse.

Vi har gennem processen været repræsenteret som et konsortium – og samarbejdet tæt – med Prokura, som især er stærke på indkøb og supply chain. Tak for dette fine samarbejde. Vi glæder os til at få lov til endnu mere.

Og så håber vi selvfølgelig, at vi med denne godkendelse i de kommende år kan få lov til at medvirke yderligere til at gøre den danske offentlige sektor endnu bedre – til glæde for både patienter, brugere, borgere og skatteydere.

Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre mere.

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top