Skip to content

Storm – House of Six Sigma udvalgt som SKI-leverandør

Denne gang drejer det sig om aftalen: Management konsulentydelser 17.10 (delaftale 2 ”Rådgivning & Proces”).

Hvad vil det sige at være SKI-leverandør?

Som SKI-leverandør kan tjenesteydelser til den offentlige sektor købes gennem en såkaldt rammeaftale fra SKI.

Offentlige institutioner kan slippe for udbudspligten ved at købe varer og ydelser fra de virksomheder, der er valgt som SKI-leverandører på en af SKI’s rammeaftaler. Aftalerne fastlægger samtidig priser og vilkår for handel med det offentlige, og det er til fordel for både organisationen og leverandøren, der ofte kan opnå større salg til den offentlige sektor ved at være SKI-leverandør.

Hvem bliver udvalgt som SKI-leverandør?

De kvalificerede leverandører har et godt forhold mellem pris og kvalitet. De har deltaget i udbuddet og afleveret de rigtige dokumenter til aftalt tid. Kilde: www.ski.dk

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så kontakt os gerne for yderligere information.

Vi hjælper dig med at navigere i en verden med processer, mennesker og data

IASSC logo

Bliv klogere på vores

Scroll To Top